Search

Клінічними базами кафедри є Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 (450 ліжок), Київська міська дитяча клінічна лікарня №2 та Київський міський центр з боротьби та профілактики ВІЛ/СНІД (КМКЛ №5).

 

Базовим відділенням кафедри є інфекційно-боксоване відділення  КМДКЛ№1. Завдяки тісній співпраці співробітників кафедри та інфекційного відділення науково обґрунтовано і впроваджено підходи до раціональної антибактеріальної терапії при кишкових інфекціях у дітей, оптимізовані і впроваджені принципи регідратаційної терапії.

Всі викладачі кафедри здійснюють консультативний прийом у міській консультативній поліклініці, проводять консультації в інших відділеннях лікарні

За ініціативи кафедри у 1998 році на базі КМДКЛ №1 створено Київський дитячий центр клінічної імунології для лікування пацієнтів із первинними імунодефіцитами, що дозволило покращити їх діагностику, створити реєстр пацієнтів, запровадити сучасні методи терапії.  Застосування сучасних методів діагностики та лікування первинних імунодефіцитів дозволяє зберегти життя пацієнтам і покращити його якість. На кафедрі вперше в Україні була впроваджена замісна терапія препаратами внутрішньовенного імуноглобуліну хворим на первинні імунодефіцити, регулярно проводяться клінічні дослідження щодо її удосконалення з урахуванням ефективності і безпеки препаратів, а також потреб пацієнтів.

Співробітники кафедри беруть активну участь у впровадженні генетичної діагностики первинних імунодефіцитів у дітей, запровадженні в Україні аллогенної трансплантації кісткового мозку для дітей з первинними імунодефіцитами. Налагоджена тісна співпраця з клініками Угорщини, Італії, Білорусі, Франції та США з метою діагностики рідкісних форм первинних імунодефіцитів у дітей.

 

Спільним зусиллями кафедри і адміністрації лікарні у 2012 році в консультативній поліклініці лікарні створено кабінет щеплень для проведення вакцинації дітям з імунологічною та іншою важкою соматичною патологією з можливим цілодобовим медичним супроводом.

Лікувально-консультативна робота проводиться також в Київському міському центрі з боротьби та профілактики ВІЛ/СНІД. Науково обґрунтовані і впроваджені оптимальні схеми вакцинації у ВІЛ-інфікованих дітей, що отримують антиретровірусну терапію.

Колектив кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої  імунології бере участь в розробці та впровадженні нормативної бази МОЗ України з вдосконалення допомоги пацієнтам з первинними імунодефіцитами, ВІЛ-інфекцією.

Науково-педагогічні працівники кафедри організовують та беруть участь в проведенні семінарів, клінічних, науково-практичних конференцій, консиліумів та заходів по контролю за якістю лікувально-діагностичного процесу. Професор кафедри Чернишова Л.І. в складі групи провідних фахівців України за розпорядженням МОЗ України приймає участь у реалізації національного проекту по безперервній освіті лікарів-педіатрів, сімейних лікарів та інших спеціалістів в різних областях країни.

Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології бере активу участь в організації та проведенні клінічних конференцій із розбором складних пацієнтів. У 2017 році проведено клінічні конференції на тему «Диференційна діагностика енцефалітів та епілепсії» та «Хвороба Гоше», у 2018 році  - на тему «Хвороба Кавасакі».

Усі співробітники кафедри є членами Всеукраїнської асоціації дитячої імунології, метою діяльності якої є розвиток педіатричної імунологічної служби в Україна та допомога пацієнтам із первинними імунодефіцитами.

Налагоджена тісна співпраця з клініками Угорщини, Італії, Білорусі, Франції та США з метою діагностики рідкісних форм первинних імунодефіцитів у дітей.