Search

1. Навчально-методичний посібник по навчанню хворих на цукровий діабет  основам самоконтролю.

Посібник

1. Вдосконалення лікування хворих на цукровий діабет шляхом підвищення знань стосовно техніки самовведення інсуліну.

Методичні рекомендації

1. Тактика проведення довготривалої оборотної контрацепції у жінок хворих на цукровий діабет.

Посібник. 2012 р.

2. Вдосконалення лікування хворих на цукровий діабет шляхом підвищення знань стосовно техніки самовведення інсуліну.

3. Диференційна діагностика та лікування невідкладних станів у хворих на цукровий діабет

Посібник

1. Для лікарів загальної ланки з ведення хворих на цукровий діабет-2016

 1. Балаболкин М.И. Эндокринология / М.И. Балаболкин // М. - 1998.- С. 582.
 2.  Балаболкин М. И. Сахарный диабет / М.И. Балаболкин // – М.- 1998. - С. 384.
 3.  Балаболкин М. И. Лечение сахарного диабета и его осложнений / М. И. Балаболкин, Е. М. Клебанова, В.М. Креминская // Руководство для врачей. - М. - 2005.- С.350-353.
 4.  Благосклонная Я. В. Эндокринология / Я. В. Благосклонная, Е. В. Шляхто, А. Ю. Бабенко // - Санкт-Петербург. - 2004. - С.27.
 5.  Бронштейн A. C. Изучение и лечение боли (обзор литературы и постановка задач) / А. С. Бронштейн A.C., Ривкин В. Л. // Международный медицинский журнал – 2001. – №3. – С. 267–271.
 6.  Верткин А. Л. Диабетическая нейропатия .Распространенность, патогенез, классификация, клиника / А. Л. Верткин, О. Н. Ткачева, Х. М. Торшхоева // Международный медицинский журн. - 2005. - №1. - С. 34-36.
 7.  Гурьева И. В. Профилактика, лечение, медико-социальная реа­билитация и организация междисциплинарной помощи больным с синдромом диабетической стопы / И. В. Гурьева // автореф. лис. докт. мед. наук. – М. - 2001. – С. 40.
 8.  Дедов И. И. Значение нейропатии в диагностике и лечении эректильной дисфункции у больных сахарным диабетом / И. И. Дедов, С. Ю. Калиниченко, Д. И. Есауленко // пособие для врачей. -М. - 2004. – С.37.
 9.  Дедов И. И. Сахарный диабет / И. И. Дедов, М. В. Шестакова // руководство для врачей. – М. - 2003. – С. 455.
 10.  Дедов И. И. Федеральная целевая программа «Сахарный диабет» / И. И. Дедов, М. В. Шестакова, М. А. Максимова // методические рекомендации. – М. - 2002. – С. 88.
 11. Дедов И. И. Алгоритмы диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений / И. И. Дедов, М. В. Шестакова, М. А. Максимова // пособие для врачей. – М. - 2003. – С. 95.
 12. Дедов И. И. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / И. И. Дедов, М. В. Шестакова // - М. - 2006. - С. 11–18.
 13.  Торшхоева Х. М. Диабетическая кардиоваскулярная автономная нейропатия / Х.М. Торшхоева [и др.] // Сахарный диабет. – 2004. – № 1. – С. 38–44.
 14.  Жукова Д. А. Количественная оценка выраженности нейропатии у больных сахарным диабетом, ее профилактика и лечение / Д. А. Жукова, Т. Ю. Лебедев, А. А. Гуламов // методические рекомендации. – М. - 2003. – С. 24.
 15.  Занозина О. В. Диабетическая нейропатия: клинические проявления, вопросы диагностики и патогенетической терапии / О. В. Занозина, Г. Н. Варварина, Г. П. Рунов, Л. С. Снегирева // Нижний Новгород. - 2006. - С. 5-27.
 16. Петров О. В. Информационная концепция боли / О. В. Петров, В. В. Лихванцев, В. В. Субботин и др. // Междунар. мед. журн. – 1998. – №9 – 10. – C. 795–803.
 17.  Лиманский Ю. П. Проблема боли в современной медицине / Ю. П. Лиманский, Л. И. Лиманская // Журн. практ. врача. – 2001. – №2. – С. 37–39.
 18.  Маркина О.А. Принципы лечения хронической боли / О. А. Маркина // Клиническая фармакология и терапия. - №12(2).- 2003.- С. 6–9.
 19.  Мозолевский Ю.В. Болезни нервной системы / Ю. В. Мозолевский, Д. Р. Штульман. // Руководство для врачей.- М. - 2005. - Т.1. - С. 486-487.
 20. Єфімов А.С. «Ендокринологія». Підручник для лікарів-інтернів.2004р.

План комплектування циклів на 2018 рік

Кафедра діабетології

Назва ТУ

Дати

Кіл-ть слухачів

Кіль-сть слухачо-місяців

Тривалість

циклу

Актуальні питання сучасної діабетології (В)

10.01-08.02

36

36

1

 

 

 

 

Сучасні методи діагностики, профілактики та лікування метаболічного синдрому

12.02-14.03

36

36

1

 

 

 

 

 

Мікро-та макросудинні ускладнення у хворих на цукровий діабет

19.03-18.04

36

36

1

 

 

 

 

 

Діагностика, профілактика та лікування різних проявів діабетичної нейропатії. Синдром діабетичної стопи

23.04-10.05

32

16

0,5

 

 

 

 

 

Актуальні питання сучасної діабетології (В)

 

15.05-13.06

36

36

1

 

 

 

 

 

Сучасні методи діагностики, профілактики та лікування метаболічного синдрому

04.09-04.10

36

36

1

 

 

 

 

 

Серцево-судинні ускладнення у хворих на цукровий діабет

08.10-07.11

36

36

1

 

 

 

 

 

АГ при різних ендокринних захворюваннях. Алгоритм діагностики та лікування.

09.11-23.11

32

16

0,5

 

 

 

 

 

Мікро-та макросудинні ускладнення у хворих на цукровий діабет (В)

26.11-25.12

36

36

1

Кафедра проводить курси тематичного удосконалення тривалістю от 1 до 4 тижнів:

1. АГ при різних ендокринних захворюваннях. Алгоритм діагностики та лікування.

2. Актуальні питання сучасної діабетології

3. Ведення цукрового діабету 2 типу на етапі первинної медичної допомоги

4. Діагностика, профілактика та лікування різних проявів діабетичної нейропатії. Синдром діабетичної стопи.

5. Мікро-та макросудинні ускладнення у хворих на цукровий діабет

6. Новітні методи контролю глікемії та введення інсуліну у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів

7. Програма для навчання лекторів шкіл самоконтролю для хворих на цукровий діабет

8. Серцево-судинні ускладнення у хворих на цукровий діабет

9. Сучасні методи  діагностики, профілактики та лікування метаболічного синдрому

10. Сучасні схеми інсулінотерапії у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів

До навчання на наведених циклах запрошуються лікарі всіх клінічних спеціальностей.