Search

МАНЬКОВСЬКИЙ Борис Микитович

Народився 10.01.1964 р. в м. Києві, член-корреспондент НАМН України, обраний за спеціальністю «діабетологія» 13.09.2010 р., доктор медичних наук (1997 р.), професор (2006 р.), заслужений діяч науки і техніки України (2008 р.), завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (з 2009 р. по теперішній час).

Наукові інтереси Б.М. Маньковського пов'язані з вивченням механізмів розвитку і розробкою методів лікування ускладнень цукрового діабету, таких як діабетична нейропатія, гострі і хронічні порушення церебрального кровообігу. У результаті цих досліджень були встановлені нові механізми розвитку порушень церебрального кровообігу у хворих на цукровий діабет. Отримані нові дані щодо розповсюдженості діабетичної нейропатії та запропонована нова схема лікування хворих на цукровий діабет, ускладнений нейропатією. Вивчені клінічні прояви та механізми формування когнітивних уражень та депресивних розладів у хворих на цукровий діабет. Великий цикл наукових робіт виконаний Б.М. Маньковським з вивчення взаємозв'язку між цукровим діабетом і артеріальною гіпертензією, а також іншими проявами метаболічного синдрому. Знайдено взаємозв’язок між показниками чутливості тканин до інсуліну та рівнем артеріального тиску, порушеннями ліпідного обміну.  Протягом багатьох років займається вивченням механізмів розвитку цукрового діабету 1 типу на ранніх доклінічних стадіях. Описані порушення зі сторони імунологічного фенотипу лімфоцитів, а також співвідношення про- та антизапальних цитокинів при формуванні цукрового діабету 1 типу.

Приймає активну участь у роботі міжнародних наукових колективів щодо вивчення різних аспектів розвитку ускладнень цукрового діабету. Отримав значний науковий грант від Європейської фундації з вивчення цукрового діабету для виконання циклу робіт з вивчення взаємозв’язку між станом когнітивної функції, структурних змін головного мозку та церебральної гемодинаміки у хворих на цукровий діабет 2 типу.

Автор більш  ніж 640 наукових праць, у тому числі більш, ніж 200 за кордоном, 10 монографій, з яких 2 опубліковані за кордоном (Канада, Сполучені Штати Америки).

Підготував 5 докторів та 14 кандидатів медичних наук.

Був обраний до Президії Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету, членом Президії робочої групи з вивчення діабетичної нейропатії Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету (Neurodiab). Неодноразово запрошувався до Програмного Комітету щорічного Конгресу Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету, запрошувався до головування на засіданнях, приймав участь з лекціями та науковими доповідями у роботі міжнародних наукових форумів у галузі діабетології. Постійно приймає участь у якості лектора у міжнародних освітянських програмах Всесвітньої федерації цукрового діабету, Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету. Протягом багатьох років є організатором Освітянського Курсу Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету в Україні.

Голова Правління Української діабетологічної асоціації, член Президії Української асоціації ендокринологів, експерт Державного Експертного Центру МОЗ України.

Головний редактор журналу «Діабет, ожиріння, метаболічний синдром». Член редакційної колегії науково-медичних журналів «Journal of Diabetes Science and Technology” (США),      «International Journal of Biomedicine» (США) «Ендокринологія», «Проблеми ендокринної патології», «Міжнародний ендокринологічний журнал» та інші.

Запрошується до рецензування наукових статей в найвідоміших медичних журналах світу таких, як British Medical Journal, Diabetes Care, Diabetes, Diabetic Medicine, Journal of Neurological Sciences та багатьох інших.

Отримано міжнародну відзнаку: 

Маньковський Б.М. Aword for international collaboration.Дата нагородження 24.11.2017. Організація: The Croatian society diabetes and metabolic disorders of the Croatian medical association.

ЧЕРЕНЬКО Марія Сергіївна – доцент кафедри.

Кондрацька Ірина Миколаївна, закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця медичний факультет. Інтернатуру проходила в НМУ за спеціальністю терапія, спеціалізацію з ендокринології пройшла в НМАПО.

Лікар-ендокринолог вищої категорії, щороку підвищує свою кваліфікацію на курсах післядипломної освіти в Європі та Україні.

Є членом Української діабетологічної асоціації (УДА), Європейської асоціації ендокринологів (ECE), голова Асоціації профілактики та лікування неінфекційних епідемічних захворювань (АПЛНІЕЗ).

В 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю ендокринологія. В 2015 році присвоєне наукове звання «Доцент».

Є автором понад 50 публікацій, співавтор 2 збірників, 1 навчального посібника, 1 методичних рекомендацій з грифом МОЗ, 2 патентів на корисну модель.

Працює в НМАПО з 2010 року, займає посаду доцента кафедри діабетології.

Лікар вищої категорії від 2018.

Має більш ніж 100 друкованих робіт, з них 7-м в базі SCOPUS.

Захистила докторську дисертаційну роботу за темою: «Когнітивні розлади у хворих на цукровий діабет: фактори ризику, механізми розвитку, клінічні прояви, методи корекції» в 2019.

Сахарова  Юлія Віталіївна1968р.н. Закінчила Киевский медичний університет, лікувальний факультет. м. Київ, Україна у 1993р. за спеціальністю терапія.

В 1996р. має спеціалізацію з фаху ендокринологія.

З 1993 р по 2012 р. працювала в Інституті ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка.

З 1995р. очувала «Центр навчання хворих на цукровий діабет» при Інституті ендокринології та обміну речовин.

В 2006р захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив диференційованого навчання хворих на цукровий діабет 1 типу на досягнення компенсації захворювання діабету та перебіг діабетичної нефропатії».

Має 42 друковані роботи. Одне авторське свідотство ( розробка та впровадження комп’ютерної програми «TerDep»), один пант ( «Спосіб навчання хворих на цукровий діабет з урахуванняя психологічних особливостей хворих»).

З 2012 року працює асистентом кафедри діабетології НМАПО ім.. П.Л. Шупика. Основні теми інтересів – впровадження в терапію лікування діабета інсулінових дозаторів ( інсулінових помп) та моніторинг глікемії. Приймає участь в клінічних випробуваннях.

Одружена. Має двох дітей.

Орлик Ольга Сергіївна – асистент кафедри діабетології,  лікар-ендокринолог вищої категорії, лікар-дієтолог.

Вчений ступінь - кандидат медичних наук.

У 2005 році закінчила Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця, за спеціальністю лікувальна справа.

2005-2007 – лікар-інтерн відділення загальної ендокринної патології  в Укранському науково практичному центрі ендокринної хіругрії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України.

З 2007-2010 рр – працювала молодшим науковим співробітником відділу профілактики і лікування цукрового діабету в УНПЦЄХ ТЕОіТ МОЗ України.

З 2010 по теперішній час - асистент кафедри діабетології НМАПО ім. П.Л. Шупика.

З 2017 працює провідним науковим співробітником центру інноваційних медичних технологій НАМН України.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Частота зустрічаємості діабетичної полінейропатії різного ступеня тяжкості і ефективність її лікування альфа-ліпоєвою кислотою».

З 2014 року має спеціалізацію з терапії .

З 2015 року має спеціалізацію з дієтології.

З 2005 року є учасником міжнародних конгресів з вивчення сучасних стратегій ведення та лікування хворих із цукровим діабетом та іншими ендокринними захворюваннями; щорічно підвищує свою кваліфікацію на різних тематичних сертифікованих курсах і тренінгах.

Член Української діабетологічної асоціації.

Зона наукового інтересу: цукровий діабет та його ускладнення: діабетична ретинопатія, діабетична полінейропатія; захворювання щитовидної залози; дієтотерапія при різних ендокринних захворюваннях ; психологія: навички ефективної комунікації пацієнт-лікар.

Член Української діабетологічної асоціації. Вміння та навики:

  • Володіє навиками ефективної комунікації лікар-пацієнт
  • Психологічна підтримка пацієнтів в процесі підготовки до оперативних втручань
  • Підбір індивідуального меню хворим із хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, гепато-біліарної системи, метаболічними захворюваннями, захворюваннями шкіри, тощо.
  • Підбір індивідуального меню до та після проведення метаболічних оперативних втучань.
  • Скрінінг діагностика діабетичної полінейропатії
  • Застосування сучасних схем цукрознижувальної терапії ( в тому числі інсулінотеапії) у хворих на ЦД 1-го та 2-го типів.

У 2018 році поступила до Міжнародного інституту глибинної психології, напрям підготовки – практична психологія, спеціальність – психоаналіз , по закінченню вишу матиму диплом спеціаліста психолога-психоаналітика.

Автор 30 наукових робіт.

У 2018 році поступила до Міжнародного інституту глибинної психології на факультет психоаналізу, по закінченні вишу матиме спеціальність психолог-психоаналітик.