Search

На кафедрі виконуються кандидатські дисертації:

Боровиков В. М. « Обгрунтування доцільності поєднаної противірусної та антибактеріальної терапії при екземі Капоші з урахуванням характеристики мікробних асоціацій та інтеферонового статусу».

Нечипоренко Н. М. « Клініко-епідеміологічна характеристика, лікування та реабілітація дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, хворих на сифіліс».

Паппа І. В. « Обґрунтування терапевтичних та профілактичних підходів при атопічному дерматиті з урахуванням сімейної схильності, співставлення алергічних реакцій та використання молекулярно-генетичних маркерів».

Резнікова А. О. «Залежність обґрунтованого алгоритму лікування атопічного дерматиту від вікових особливостей імунного статусу».

У 2012 році Резнікова А. О. захистила магістерську роботу «Функціональні параметри шкіри у хворих на атопічний дерматит в процесі використання засобів зовнішньої терапії».

З 2008 по 2012 роки на кафедрі були захищені дисертації:

докторські

2008 р. Верещака В. В. «Етіологія та патогенез старечої в’ялості шкіри лиця і механізми формування структурних змін у сучасної людини європоїдного типу».

2008 р. Возіанова С. В. «Клініко-патогенетичні особливості формування та перебігу розацеа у жінок та чоловіків, їх порівняльна характеристика та розробка диференціального алгоритму лікування».

2011 р. Корольова  Ж. В. «Патогенетична роль гормональних, бактеріальних та грибкових факторів у формуванні не уточненої інфекції підшкірної клітковини».

- кандидатські

2008 р. Пацеля М. В. « Обгрунтований підхід до доцільності профлікування вагітних жінок, що хворіли на сифіліс».

2009 р. Безвершенко К. І. « Удосконалення терапії екземи кистей, як атипової форми атопічного дерматиту».

2009 р. Клягіна Н. П. «Урахування змін церебральної гемодинаміки у хворих на вогнищеву алопецію при включенні до курсу лікування рефлексотерапії».

2009 р. Горбасенко Н. В. « Бактеріологічна характеристика рецидивуючих кандидозних вульвовагінітів у структурі інфекцій, що передаються статевим шляхом. Оптимізація лікування».

2010 р. Паращук Б. М. « Комплексна терапія хворих на екзему з урахуванням стану пер оксидного окиснення ліпідів»

2011 р. Бризіцька О. М. « Визначення показників ендогенної інтоксикації та стану мікроциркуляторного русла у хворих з багато формною ексудативною еритемою та токсикодермією».

2011 р. Ошивалова О. О. « Диференційовані підходи до лікування хворих на червоний плескатий лишай з урахуванням стану гепатобіліарної системи та метаболічних порушень».