Search

МОРОЗОВА Ольга Віталіївна– доцент кафедри акушерства та гінекології №1 (з 2007 р.), кандидат медичних наук.

Закінчила з відзнакою лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця (1991) (зараз Національний медичний університет імені О. О. Богомольця).

Навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі акушерства та гінекології №1 Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця (1991-1993) та в аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології №1 Київського державного інституту удосконалення лікарів (1993-1996). По закінченню аспірантури – асистент (1996-2007), доцент (з 2007) кафедри акушерства, гінекології та перинатології ( на теперішній час кафедри акушерства та гінекології №1).

У 1996 році після закінчення очної аспірантури на кафедрі акушерства та гінекології №1 КДІУЛ захистила кандидатську дисертацію. 

 Приймала участь у підготовці навчальних планів та програм циклів інтернатури з акушерства та гінекології, тематичного удосконалення за різними напрямками за спеціальністями: “Акушерство та гінекологія”, “Дитяча гінекологія”; передатестаційних циклів, циклів стажування за спеціальністями: “Акушерство та гінекологія”, “Дитяча гінекологія” та їх проведенні.

У складі робочої групи в рамках проекту USAID «Разом до здоров’я» приймала участь в розробці робочих планів та програм по викладанню питань репродуктивного здоров’я.

Є співавтором навчальних посібників «Клінічні аспекти сучасної перинатології»; «Кровотечі в практиці акушера-гінеколога»; «Ведення пологів та розродження. Книга І».

Організаційна і громадська робота: член ради Українського державного інституту репродуктології, проблемної комісії УДІР, завуч кафедри акушерства та гінекології №1 (з 2003 р.)

 На кафедрі акушерства та гінекології №1 поряд з викладацькою і методичною роботою здійснює комплектування та документаційне забезпечення учбових циклів та діловодства на кафедрі. Складає щорічні звіти про навчально-методичну роботу кафедри, плани комплектування циклів.

Наукова робота здійснюється в межах участі у виконанні планових бюджетних НДР. Результати наукових досліджень викладені в близько 30 наукових працях, доповідались на наукових конференціях.

Відзнаки: нагрудний знак - пам’ятна медаль «10 років МВС України».

 

РОЩІНА (Мацидонська) Галина Федорівна – доцент кафедри акушерства та гінекології № 1 (з 1994 р.), кандидат медичних наук.

Закінчила Чернівецький медичний інститут 1969-1975 рр. Отримала диплом з відзнакою і рекомендацію на наукову роботу. Пройшла спеціальну клінічну ординатуру з вивченням французької мови для роботи за кордоном у Київському медичному інституті.  Навчалась в заочній аспірантурі у НДІ ПАГ.  

Практична робота (1976-1991): Хмельницька область – державний розподіл після закінчення ВУЗу, Алжир – за направленням МОЗ СРСР, пологовий будинок №1 міста Чернівці – від лікаря ординатора до завідувача акушерським відділенням. 

Викладацька робота у вищих учбових закладах – Чернівецький   медичний інститут (1991-1994), Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика кафедра акушерства і гінекології №1 (1994 – по теперішній час). З 1999 року керівник циклу тематичного удосконалення «Ендокринологія в акушерстві та гінекології» на кафедрі акушерства і гінекології №1.

Наукова робота: кандидат медичних наук, доцент кафедри. Автор більше 100 наукових праць, постійний доповідач і учасник національних та міжнародних конгресів. 

Практична робота: куратор гінекологічного відділення дорожньої клінічної лікарні №1 – клінічної бази кафедри акушерства і гінекології №1 НМАПО імені П. Л. Шупика. Хірургічна практика охоплює всі види гінекологічних  та акушерських операцій та маніпуляцій, операції лапаротомним та лапароскопічним доступами, реконструктивно-пластичні операції при міомах матки для відновлення репродуктивної функції. Медикаментозне лікування гінекологічної ендокринної патології, неплідності, міом, ендометріозу, застосування гірудотерапії в гінекологічній практиці, супровід вагітності.

 

ЛОПУШАН  Ірина  Володимирівна- асистент кафедри акушерства та гінекології № 1 НМАПО імені П. Л. Шупика (з 1981 р.), кандидат медичних наук.

lopushaniv@nmapo.edu.ua

В 1973 році з відзнакою закінчила Львівський Державний медичний інститут (ЛДМІ),  за спеціальністю “Лікувальна справа”. Інтернатуру за фахом „Акушерство і гінекологія” пройшла в цьому ж вузі. До вересня 1977 року  працювала, згідно направлення з ЛДМІ, лікарем акушером-гінекологом в Сокальській ЦРЛ Львівської області. 

З 1977-1979 рр. – навчання в клінічній ординатурі, 

З 1979-1981 рр. – в  очній аспірантурі  на кафедрі акушерства і гінекології №1 КДІУЛ МОЗ СРСР (м. Київ). 

Кандидатську дисертацію на тему: „Вплив гелій-неонового лазерного випромінювання на генеративну функцію і ембріогенез” успішно захистила на спеціалізованій раді КДІУЛ МОЗ СРСР в 1981 році. 

В жовтні 1981 року зарахована  на посаду асистента кафедри акушерства і гінекології №1 КДІУЛ МОЗ СРСР, яка пізніше була перейменована на кафедру акушерства, гінекології та перинатології НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України, а після організації УДІР НМАПО – на кафедру акушерства та гінекології №1 УДІР НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України. 

Упродовж більше ніж 30 років (по сьогодення включно) виконує обов’язки вченого секретаря Проблемної комісії з питань акушерства, гінекології, перинатології та репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Автор (та співавтор) більше 110 наукових праць (серед них: 1 – монографія, 3- посібники, 86 статей в періодичних журналах та збірниках України та СРСР, 22 тезів доповідей на різних форумах (в т.ч. 5 англ. та 2 болг. мовами), а також 4 патентів на винахід. 

Основні напрямки наукової та практичної діяльності: розробка та впровадження натуропатичних, нутріціологічних антигомотоксичних методів лікування вагітних та гінекологічних хворих; покращення методів діагностики та лікування гіперпластичних процесів органів репродукції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНОНЕЦЬ Олександр Павлович - асистент кафедри акушерства та гінекології № 1 НМАПО імені П. Л. Шупика (з 2008 р.), кандидат медичних наук.

olexandr.kononets@gmail.com

 В 1997 році закінчив І-й лікувальний факультет Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

1997-1999 рр. навчався в інтернатурі з акушерства та гінекології на базі кафедри акушерства, гінекології та перинатології КМАПО імені П. Л. Шупика.

1999-2002 рр. працював в Макарівській ЦРЛ на посаді акушер-гінеколога планування сім'ї, акушер-гінеколога дитячого та підліткового віку, ургентного акушер-гінеколога в акушерсько-гінекологічному відділенні. В той же час викладав акушерство та гінекологію, а також хірургію в Макарівському медичному училищі.

2002-2004 рр. навчався в клінічній ординатурі з акушерства і гінекології на базі кафедри акушерства та гінекології №1 НМАПО імені П. Л. Шупика.

2004-2007 рр. - очна аспірантура на кафедрі акушерства та гінекології №1 НМАПО імені П. Л. Шупика.

Захистив кандидатську  дисертацію на тему: "Латеральна атропофізіологічна конституція та особливості перебігу вагітності та пологів" (науковий керівник – професор Леуш Станіслав Сергійович).

МЕХЕДКО Віктор Володимирович - доцент кафедри акушерства та гінекології № 1 НМАПО імені П. Л. Шупика (з 2012 р.), кандидат медичних наук.

mechedkovv@nmapo.edu.ua

Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності:

- 1987-1994 рр. – Вінницький медичний інститут імені М. І. Пирогова;

- 1994-1997 рр. – інтернатура з акушерства та гінекології на кафедрі акушерства та гінекології  Київського інституту удосконалення лікарів (нині НМАПО імені П. Л. Шупика);

- 1997-2000 рр. – лікар акушер–гінеколог Чернігівського міського пологового будинку;

- 2000-2002 рр. – клінічна ординатура на кафедрі акушерства та гінекології  № 1 НМАПО імені П. Л.Шупика;

- 2003-2006 рр. – аспірантура на кафедрі акушерства та гінекології № 1 НМАПО імені П. Л. Шупика;

- 2006-2012 рр. - асистент кафедри акушерства та гінекології  №1 НМАПО імені П. Л. Шупика;

- З 2012 року по нинішній час - доцент кафедри акушерства та гінекології №1 НМАПО імені П. Л. Шупика.

Наукова робота: кандидат медичних наук, доцент кафедри. Автор  близько 40 наукових праць, 5 патентів на винахід.

Практична робота: загальний стаж роботи – 22 роки. Має вищу кваліфікаційну категорію з акушерства та гінекології.

Відповідальний за наукову роботу на кафедрі.

ТКАЧЕНКО Андрій Володимирович

Доцент кафедри акушерства та гінекології № 1(з 2009 р.), кандидат медичних наук.

perinatolog@gmail.com

Закінчив в 1994 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Закінчив інтернатуру за спеціальністю акушерство та гінекологія на базі НМАПО імені П.Л. Шупика. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію, після чого призначений на посаду асистента, а з 2005 доцента кафедри акушерства, гінекології та перинатології НМАПО імені П.Л. Шупика. З 2009 року доцент кафедри акушерства та гінекології № 1 НМАПО імені П.Л. Шупика.

Автор  близько 50 друкованих робіт та 15 патентів на винахід

Лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії.

Представник комітету з міжнародної співпраці Асоціації акушерів-гінекологів України, представник від України в Європейській раді та колегії акушерів-гінекологів.

До сфери наукових інтересів та практичної діяльності входять питання ведення вагітності та пологів у жінок з високим ризиком, плацентарної дисфункції, ЗВУР, невиношування вагітності, аутоімунних порушень під час вагітності, багатоплідної вагітності та пологів.