Search

ЛОПУШАН  Ірина  Володимирівна- асистент кафедри акушерства та гінекології № 1 НМАПО імені П. Л. Шупика (з 1981 р.), кандидат медичних наук.

lopushaniv@nmapo.edu.ua

В 1973 році з відзнакою закінчила Львівський Державний медичний інститут (ЛДМІ),  за спеціальністю “Лікувальна справа”. Інтернатуру за фахом „Акушерство і гінекологія” пройшла в цьому ж вузі. До вересня 1977 року  працювала, згідно направлення з ЛДМІ, лікарем акушером-гінекологом в Сокальській ЦРЛ Львівської області. 

З 1977-1979 рр. – навчання в клінічній ординатурі, 

З 1979-1981 рр. – в  очній аспірантурі  на кафедрі акушерства і гінекології №1 КДІУЛ МОЗ СРСР (м. Київ). 

Кандидатську дисертацію на тему: „Вплив гелій-неонового лазерного випромінювання на генеративну функцію і ембріогенез” успішно захистила на спеціалізованій раді КДІУЛ МОЗ СРСР в 1981 році. 

В жовтні 1981 року зарахована  на посаду асистента кафедри акушерства і гінекології №1 КДІУЛ МОЗ СРСР, яка пізніше була перейменована на кафедру акушерства, гінекології та перинатології НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України, а після організації УДІР НМАПО – на кафедру акушерства та гінекології №1 УДІР НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України. 

Упродовж більше ніж 30 років (по сьогодення включно) виконує обов’язки вченого секретаря Проблемної комісії з питань акушерства, гінекології, перинатології та репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Автор (та співавтор) більше 110 наукових праць (серед них: 1 – монографія, 3- посібники, 86 статей в періодичних журналах та збірниках України та СРСР, 22 тезів доповідей на різних форумах (в т.ч. 5 англ. та 2 болг. мовами), а також 4 патентів на винахід. 

Основні напрямки наукової та практичної діяльності: розробка та впровадження натуропатичних, нутріціологічних антигомотоксичних методів лікування вагітних та гінекологічних хворих; покращення методів діагностики та лікування гіперпластичних процесів органів репродукції.