Search

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Кафедра виконує науково-дослідну роботу на тему: "Профілактика, діагностика, лікування та реабілітація порушень репродуктивної функції у жінок та дівчат на основі інноваційних технологій" (№ державної реєстрації 0112U002357, дата реєстрації 07.02.12., перезатверджено в 2017р.).

Керівник НДР: завідувач кафедрою, доктор медичних наук, професор О. В. Голяновський.

Термін виконання: 2012–2017 рр., продовжено 2017-2019рр.

Мета НДР: Розробка ефективних методів діагностики відновлення та збереження репродуктивного здоров’я дівчаток і жінок, перинатальної охорони плода, забезпечення безпечного материнства на сучасному етапі.

Основним пріоритетним напрямком роботи кафедри є розробка та впровадження органозберігаючих методів при виконанні акушерських та гінекологічних операцій.

Співробітниками кафедри розроблено та удосконалено комплексний підхід до проблеми післяпологової кровотечі та масивної акушерської крововтрати. Головними складовими підходу є:

а) використання прогностично-профілактичних заходів;

б) застосування органозберігаючих методів хірургічного гемостазу (перев'язування маткових і яєчникових судин, перев'язка внутрішніх клубових артерій, використання компресійних швів на матку).

Співробітники кафедри беруть активну участь у розробці навчальних посібників – за 2013-2017 рр. видано навчальні посібники: «Кровотечі в практиці акушера-гінеколога», «Ведення пологів та розродження. Книга І».