Search

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

за участю співробітників кафедри акушерства та гінекології №1

за 2009-2012 роки

№ 

п/п

 Назва

Друк рук

Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кільк. друк. стор.

 Прізвища авторів

 1

Сучасне комплексне лікування неспецифічних вульвовагинітів.

друк.

Інформаційний лист. - НМАПО м.. П.Л.Шупика. №176-2008

3

Юзько О. М., Рощіна Г. Ф.

 2

Лікування герпес-вірусної інфекції у жінок із безпліддям.

друк.

Інформаційний лист. - №168-2008

3

Юзько О. М., Юзько Т. А., Вітюк А. Д., Шахрайчук-Івахова Л. П.

 3

Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань: принципи, етапи створення, методологія.

друк.

Київ: МОЗ України, 2009. – 159 С. – ISBN

978-966-391-063-5

159

Вороненко Ю. В., Мінцер О. П., Краснов В. В.

 4

Оперативна гінекологія.

друк.

Підручник. Київ: «Здоров’я»,2009.

303

Свистонюк І. У., Польова С. П., Юзько О. М. та ін., за ред. Чл.-кор. АПН України,проф. Пішака В. П.

 5

Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя

друк.

Навчальний посібник. К.:2011.

339

за редакцією проф. Дахна Ф. В. та проф. Юзька О. М

 6

Гінекологія дитячого та підліткового віку

друк.

Підручник.К.: ВСВ "Медицина", 2011

424

за ред. проф. Юзька О. М., проф. Вовк І. Б., проф. Вдовиченка Ю. П.

 7

Оптимизация лечения воспалительных заболеваний половых органов и профілактика спечного процесса у женщин репродуктивного возраста

друк.

Методичні рекомендації. К.:2010.

32

Леуш С. С., Олейник Ю. В., Олейник Е. А.

 8

Методичні розробки клінічного впровадження НДР в практику охорони здоров’я: «Метод антенатальної імунопрофілактики гемолітичної хвороби новонароджених», «Сучасні методи діагностики герпетичної інфекції у вагітних», «Методи імунотерапії гемолітичної хвороби плода», «Методи пренатальної діагностики материнсько-плодових інфекцій».

друк.

Методичні розробки клінічного впровадження НДР в практику охорони здоров’я.

 

Романенко Т. Г., Жалоба Г. М., Лопушан І. В.

 9

Масивні акушерські кроотечі

друк.

Монографія. К.: „Тріумф” 2010р.

230

Камінський В. В., Голяновський О. В., Ткаченко Р. О., Чернов А. В.

 10

Кровотечі в практиці акушера-гінеколога

рук.

Навчальний посібник

 

За редакцією професора О. В. Голяновського.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

за участю співробітників кафедри акушерства та гінекології №1

за 2013-2015 роки

№ 

п/п

 Назва

Друк / рук

Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кільк. друк. стор.

 Прізвища авторів

1

Кровотечі в практиці акушера-гінеколога. Навчальний посібник. Під редакцією професора Голяновського О.В.

Друк

К.: ТОВ «Поліпрінт», 2013

240

Голяновський О.В. Леуш С.С., Романенко Т.Г., Герасимова Т.В., Жалоба Г.Н., Мехедко В.В., Морозова О.В., Олійник Ю.В., Рощина Г.Ф., Ткаченко А.В., Хименко М.В., Лопушан І.В.,  Журавльова Л.А., Кононець О.П., Сіненко Н.О., Чернов А.В.

2

«Психоемоційний стан жінок після різних методів хірургічного гемостазу масивних акушерських кровотеч»

Друк

Інформаційний лист від 18.07.2014р.

 

Голяновський О.В., Лежненко С.П., Іванкова І.М.

3

Клінічний протокол «Акушерські кровотечі»

Друк

Наказ від 24.03.14р. № 205.

 

Голяновський О.В., Ткаченко А.В. та ін.

4

Репродуктивне здоров’я жінок з патологією щитовидної залози.

Друк

Київ. – Старт – 98. -2013. –

59

Романенко Т.Г., Вдовиченко Ю.П., Суханова А.А., Гопчук О.М., Чайка О.І.

5

«Порядок надання медичної допомоги жінкам з багатоплідною вагітністю»

Друк

Наказ МОЗ від 08 квітня 2015 року №205(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 травня 2015 року за №501/26946)

 

ГоляновськийО.В., Ткаченко А.В., Чернов А.В.

6

«Оцінка психологічного статусу жінок після масивних акушерських кровотеч з використанням різних методів гемостазу.»

Друк

Інформаційний лист від 24.12.14р.

 

Голяновський О.В., Лежненко С.П., Іванкова І.М.

7

«Комплексна терапія ускладнених форм гострого панкреатиту у вагітних.»

Друк

Інформаційний лист від 23.02.15р

 

Голяновський О.В., Мамчич В.І., Слободян Ю.В.

8

«Багатовекторна профілактика та лікування акушерських кровотеч в пологах та післяпологовому періоді.»

Друк

Інформаційний лист від 09.09.15р

 

Голяновський О.В, Галич І.Д., Іванкова І.М,, Бачинська М.А., Слободян Ю.В.

9

Акушерство та гінекологія. Том 1. Акушерство. Глава 12. Акушерські кровотечі. Геморагічний шок в акушерській практиці.

Глава 13. Синдром дисемінованого внутрішньо судинного згортання крові в акушерстві.

Друк

Харків «Оберіг» 2014р.

 

 

 

 

 

17

 

 

15

Голяновський О.В. Хименко М.В.


ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

за участю співробітників кафедри акушерства та гінекології №1

за 2015-2017 роки

 

п/п

 Назва

Друк / рук

Кільк. друк. стор.

Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

 Прізвища авторів

1

«Порядок надання медичної допомоги жінкам з багатоплідною вагітністю»

Друк

 

Наказ МОЗ від 08 квітня 2015 року №205(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 травня 2015 року за №501/26946)

ГоляновськийО.В., Ткаченко А.В., Чернов А.В.

2

Акушерство та гінекологія. Том 1. Акушерство.

/ Глава 12. Акушерські кровотечі. Геморагічний шок в акушерській практиці.

/ Глава 13. Синдром дисемінованого внутрішньо судинного згортання крові в акушерстві.

Друк

588/15/14

Харків «Оберіг» 2014р.

Голяновський О.В. Хименко М.В.

3

Ведення пологів та розродження. Книга І

Друк

272

К.: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016.

Голяновський О.В., Леуш Ст.С., Романенко Т.Г., Герасимова Т.В. та інш. Під редакцією професора Голяновського О.В.

4

Современные подходы к лечению хронических воспалительных заболеваний внутренних половых органов у женщин репродуктивного возраста

Друк

22

Методичні рекомендації. Киев, 2016.

Леуш С.С., Голяновський О.В., Олейник Ю.В., Олейник Е.А.

5

Ефективність комбінованого застосування сублінгвальної та вагінальної форм мікронізованого пргестерону в терапії загрози передчасних пологів

Друк

4

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 315 – 2015 від 24.09.2015р.

м. Київ, 2016.

Голяновский О.В., Слободян Ю.В., Рубінштейн А.М.

6

Особливості медикаментозної терапії гестаційної залізодефіцитної анемії ін’єкційним препаратом заліза (ІІІ)

Друк

4

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №128 – 2016 від 10.02.2016р. м. Київ, 2016.

Голяновский О.В., Слободян Ю.В., Мехедко В.В.,  Рубінштейн А.М.

7

Профілактика злукового процесу органів малого тазу під час операції кесарева розтину

Друк

6

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №127 – 2016 від 10.02.2016р. м. Київ, 2016.

Голяновский О.В., Слободян Ю.В., Кульчицький Д.В.,Галич І.Д.