Search

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

за участю співробітників кафедри акушерства та гінекології №1

за 2009-2012 роки

№ 

п/п

 Назва

Друк рук

Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кільк. друк. стор.

 Прізвища авторів

 1

Сучасне комплексне лікування неспецифічних вульвовагинітів.

друк.

Інформаційний лист. - НМАПО м.. П.Л.Шупика. №176-2008

3

Юзько О. М., Рощіна Г. Ф.

 2

Лікування герпес-вірусної інфекції у жінок із безпліддям.

друк.

Інформаційний лист. - №168-2008

3

Юзько О. М., Юзько Т. А., Вітюк А. Д., Шахрайчук-Івахова Л. П.

 3

Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань: принципи, етапи створення, методологія.

друк.

Київ: МОЗ України, 2009. – 159 С. – ISBN

978-966-391-063-5

159

Вороненко Ю. В., Мінцер О. П., Краснов В. В.

 4

Оперативна гінекологія.

друк.

Підручник. Київ: «Здоров’я»,2009.

303

Свистонюк І. У., Польова С. П., Юзько О. М. та ін., за ред. Чл.-кор. АПН України,проф. Пішака В. П.

 5

Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя

друк.

Навчальний посібник. К.:2011.

339

за редакцією проф. Дахна Ф. В. та проф. Юзька О. М

 6

Гінекологія дитячого та підліткового віку

друк.

Підручник.К.: ВСВ "Медицина", 2011

424

за ред. проф. Юзька О. М., проф. Вовк І. Б., проф. Вдовиченка Ю. П.

 7

Оптимизация лечения воспалительных заболеваний половых органов и профілактика спечного процесса у женщин репродуктивного возраста

друк.

Методичні рекомендації. К.:2010.

32

Леуш С. С., Олейник Ю. В., Олейник Е. А.

 8

Методичні розробки клінічного впровадження НДР в практику охорони здоров’я: «Метод антенатальної імунопрофілактики гемолітичної хвороби новонароджених», «Сучасні методи діагностики герпетичної інфекції у вагітних», «Методи імунотерапії гемолітичної хвороби плода», «Методи пренатальної діагностики материнсько-плодових інфекцій».

друк.

Методичні розробки клінічного впровадження НДР в практику охорони здоров’я.

 

Романенко Т. Г., Жалоба Г. М., Лопушан І. В.

 9

Масивні акушерські кроотечі

друк.

Монографія. К.: „Тріумф” 2010р.

230

Камінський В. В., Голяновський О. В., Ткаченко Р. О., Чернов А. В.

 10

Кровотечі в практиці акушера-гінеколога

рук.

Навчальний посібник

 

За редакцією професора О. В. Голяновського.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

за участю співробітників кафедри акушерства та гінекології №1

за 2013-2015 роки

№ 

п/п

 Назва

Друк / рук

Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кільк. друк. стор.

 Прізвища авторів

1

Кровотечі в практиці акушера-гінеколога. Навчальний посібник. Під редакцією професора Голяновського О.В.

Друк

К.: ТОВ «Поліпрінт», 2013

240

Голяновський О.В. Леуш С.С., Романенко Т.Г., Герасимова Т.В., Жалоба Г.Н., Мехедко В.В., Морозова О.В., Олійник Ю.В., Рощина Г.Ф., Ткаченко А.В., Хименко М.В., Лопушан І.В.,  Журавльова Л.А., Кононець О.П., Сіненко Н.О., Чернов А.В.

2

«Психоемоційний стан жінок після різних методів хірургічного гемостазу масивних акушерських кровотеч»

Друк

Інформаційний лист від 18.07.2014р.

 

Голяновський О.В., Лежненко С.П., Іванкова І.М.

3

Клінічний протокол «Акушерські кровотечі»

Друк

Наказ від 24.03.14р. № 205.

 

Голяновський О.В., Ткаченко А.В. та ін.

4

Репродуктивне здоров’я жінок з патологією щитовидної залози.

Друк

Київ. – Старт – 98. -2013. –

59

Романенко Т.Г., Вдовиченко Ю.П., Суханова А.А., Гопчук О.М., Чайка О.І.

5

«Порядок надання медичної допомоги жінкам з багатоплідною вагітністю»

Друк

Наказ МОЗ від 08 квітня 2015 року №205(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 травня 2015 року за №501/26946)

 

ГоляновськийО.В., Ткаченко А.В., Чернов А.В.

6

«Оцінка психологічного статусу жінок після масивних акушерських кровотеч з використанням різних методів гемостазу.»

Друк

Інформаційний лист від 24.12.14р.

 

Голяновський О.В., Лежненко С.П., Іванкова І.М.

7

«Комплексна терапія ускладнених форм гострого панкреатиту у вагітних.»

Друк

Інформаційний лист від 23.02.15р

 

Голяновський О.В., Мамчич В.І., Слободян Ю.В.

8

«Багатовекторна профілактика та лікування акушерських кровотеч в пологах та післяпологовому періоді.»

Друк

Інформаційний лист від 09.09.15р

 

Голяновський О.В, Галич І.Д., Іванкова І.М,, Бачинська М.А., Слободян Ю.В.

9

Акушерство та гінекологія. Том 1. Акушерство. Глава 12. Акушерські кровотечі. Геморагічний шок в акушерській практиці.

Глава 13. Синдром дисемінованого внутрішньо судинного згортання крові в акушерстві.

Друк

Харків «Оберіг» 2014р.

 

 

 

 

 

17

 

 

15

Голяновський О.В. Хименко М.В.


ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

за участю співробітників кафедри акушерства та гінекології №1

за 2015-2017 роки

 

п/п

 Назва

Друк / рук

Кільк. друк. стор.

Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

 Прізвища авторів

1

«Порядок надання медичної допомоги жінкам з багатоплідною вагітністю»

Друк

 

Наказ МОЗ від 08 квітня 2015 року №205(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 травня 2015 року за №501/26946)

ГоляновськийО.В., Ткаченко А.В., Чернов А.В.

2

Акушерство та гінекологія. Том 1. Акушерство.

/ Глава 12. Акушерські кровотечі. Геморагічний шок в акушерській практиці.

/ Глава 13. Синдром дисемінованого внутрішньо судинного згортання крові в акушерстві.

Друк

588/15/14

Харків «Оберіг» 2014р.

Голяновський О.В. Хименко М.В.

3

Ведення пологів та розродження. Книга І

Друк

272

К.: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016.

Голяновський О.В., Леуш Ст.С., Романенко Т.Г., Герасимова Т.В. та інш. Під редакцією професора Голяновського О.В.

4

Современные подходы к лечению хронических воспалительных заболеваний внутренних половых органов у женщин репродуктивного возраста

Друк

22

Методичні рекомендації. Киев, 2016.

Леуш С.С., Голяновський О.В., Олейник Ю.В., Олейник Е.А.

5

Ефективність комбінованого застосування сублінгвальної та вагінальної форм мікронізованого пргестерону в терапії загрози передчасних пологів

Друк

4

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 315 – 2015 від 24.09.2015р.

м. Київ, 2016.

Голяновский О.В., Слободян Ю.В., Рубінштейн А.М.

6

Особливості медикаментозної терапії гестаційної залізодефіцитної анемії ін’єкційним препаратом заліза (ІІІ)

Друк

4

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №128 – 2016 від 10.02.2016р. м. Київ, 2016.

Голяновский О.В., Слободян Ю.В., Мехедко В.В.,  Рубінштейн А.М.

7

Профілактика злукового процесу органів малого тазу під час операції кесарева розтину

Друк

6

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №127 – 2016 від 10.02.2016р. м. Київ, 2016.

Голяновский О.В., Слободян Ю.В., Кульчицький Д.В.,Галич І.Д. 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Кафедра виконує науково-дослідну роботу на тему: "Профілактика, діагностика, лікування та реабілітація порушень репродуктивної функції у жінок та дівчат на основі інноваційних технологій" (№ державної реєстрації 0112U002357, дата реєстрації 07.02.12., перезатверджено в 2017р.).

Керівник НДР: завідувач кафедрою, доктор медичних наук, професор О. В. Голяновський.

Термін виконання: 2012–2017 рр., продовжено 2017-2019рр.

Мета НДР: Розробка ефективних методів діагностики відновлення та збереження репродуктивного здоров’я дівчаток і жінок, перинатальної охорони плода, забезпечення безпечного материнства на сучасному етапі.

Основним пріоритетним напрямком роботи кафедри є розробка та впровадження органозберігаючих методів при виконанні акушерських та гінекологічних операцій.

Співробітниками кафедри розроблено та удосконалено комплексний підхід до проблеми післяпологової кровотечі та масивної акушерської крововтрати. Головними складовими підходу є:

а) використання прогностично-профілактичних заходів;

б) застосування органозберігаючих методів хірургічного гемостазу (перев'язування маткових і яєчникових судин, перев'язка внутрішніх клубових артерій, використання компресійних швів на матку).

Співробітники кафедри беруть активну участь у розробці навчальних посібників – за 2013-2017 рр. видано навчальні посібники: «Кровотечі в практиці акушера-гінеколога», «Ведення пологів та розродження. Книга І».

ПЕРЕЛІК

наукових праць (статей та тез) співробітників 

кафедри акушерства та гінекології № 1 за 2015-2017 роки 

п/п

Назва

Друк

/ рук

Вихідні дані - видавництво, журнал

(назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кільк друк. стор.

Прізвища авторів

1

Сучасні підходи до навчання в акушерстві та гінекології.

Друк

Інформаційний вісник Програми Здоров’я матері та дитини, №8, жовтень, 2014,

4

Ткаченко А.В.

2

Особенности ведения беременности и родоразрешения нафоне острого панкреатита (клинический случай).

Друк

Здоровье женщины.- 2015.- №3(99).

4

Голяновский О.В., Мамчич В.И., Журавльова Л.А., Галич И.Д., Бачинская М.А.

3

Особливості медикаментозної терапії гестаційної залізодефіцитної анемії ін’єкційним препаратом заліза (ІІІ).

Друк

Здоровье женщины.- 2015.- №6(102).

4

Голяновський О.В., Рубінштейн А.М. 

4

Инструментальные вагинальные роды: предупреждение ослонений для матери и новорожденного.

Друк

Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінгекологів України. – 2015.- Випуск 2 (36).

4

Голяновский О.В., Васюк Р.А., Герман А.Ю., Рубинштейн А.М., Страшевич К.В.

5

Клиническое значение цитокинового профиля у беременных с истмико-цервикальной недостаточностью высокого инфекционного риска.

Друк

Здоровье женщины 2015 №1 (97). –

3

Романенко Т.Г., Кротик Е.И.

6

Клінічна ефективність профілактики акушерських та перинатальних ускладнень на тлі істміко-цервікальної недостатності.

Друк

Здоровье женщины 2015 №2 (98).

3

Романенко Т.Г., Кротік О.І.

7

Современный взгляд акушера-гинеколога на патологию щитовидной железы и ее влияние на репродуктивное здоровье женщины (клиническая лекция).

Друк

Здоровье женщины 2015. -  №2 (98).

7

Романенко Т.Г., Чайка О.И., Жалоба Г.М.

8

Діагностика багатоплідної вагітності та антенатальний догляд (клінічна лекція).

Друк

Здоровье женщины 2015. -  №6 (102)

7

Романенко Т.Г., Ткаченко А.В., Чайка О.І.

9

Профілактика та лікування дисбіозу статевих шляхів та кишечнику у вагітних з істміко-цервікальною недостатністю.

Друк

Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України – 2015.- Випуск 2 (36).-

7

Романенко Т.Г., Жалоба Г.М., Морозова О.В., Хименко М.В., Чайка О.І.

10

Современные подходы к лечению сальпиноофорита с неосложненным течением в амбулаторных условиях.

Друк

Здоровье женщины. – 2014.-№ 9.

4

Вдовиченко Ю.П., Герасимова Т.В.,Гопчук Е.Н.

11

Вагинальный кандидоз – современная альтернатива традиционной терапии.

Друк

Здоровье женщины. – 2014. - №10.

3

Гопчук Е.Н.

12

Профілактика ускладнень та післяабортна реабілітація жінок репродуктивного віку.

Друк

Здоровье женщины.- 2014.- 10.

5

Гопчук Е.Н.

13

Неспецифічний вульвовагініт – тактика при неефективності місцевого лікування.

Друк

Здоровье женщины. – 2015.-1.-

4

Гопчук О.М., Морозова О.В.

14

Бактеріальний вагіноз – терапевтичний погляд на проблему.

Друк

Здоровье женщины. – 2015. – 3.

3

Гопчук О.М.

15

Комплексне лікування дисгормональних захворювань молочних залоз.

Друк

Здоровье женщины. – 2015. -5.-

4

Гопчук О.М., Герасимова Т.В.

16

Стратегії впливу на вагінальний біоценоз у жінок груп ризику.

Друк

Здоровье женщины. – 2015. – 6.

4

Гопчук О. М., Морозова О. В.

17

Корекція гіперандрогенних порушень у жінок із синдромом полікістозних яєчників.

Друк

Здоровье женщины. -2015.-6.

6

Герасимова Т.В., Гопчук О.М.

18

Вибір методу реґіонарної аналгезії в пологах.

Друк

Медицина транспорту України., №1, березень, 2015р.

6

Мехедко В.В.

19

Послеродовые психозы.

Друк

Здоровье женщины –2015 р. - №4 (100)

7

Голяновский О.В., Падалко А.А., Мехедко В.В. , Хименко М.В.

20

Регіонарне знеболення пологів.

Друк

Медицина неотложных состояний – 2015 - №3 (66)

5

Мехедко В.В.

21

Ефективність розродження і різних методів хірургічного лікування вагітних з ускладненим гострим панкреатитом (аналіз клінічних випадків).

Друк

Жіночий лікар.- 2015.- №1(57).

4

Голяновський О.В., Мамчич В.І., Журавльова Л.А., Бачинська М.А., Слободянюк О.К.

22

Комплексна терапія масивної акушерської кровотечі на фоні хвороби Верльгофа (випадок з практики).

Друк

Жіночий лікар.- 2015.- №3(59).-

4

Голяновський О.В., Шутка А.Б., Журавльова Л.А., Галич І.Д., Бачинська М.А.

23

Медикаментозна терапія геморагічних укладнень за розродження вагітної з шийково-перешийковою лейоміомою матки.

Друк

Жіночий лікар.- 2015.- №4(60).

4

Голяновський О.В., Хименко М.В., Рубінштейн А.М., Бачинська М.А.

24

Особливості менструальної функції в жінок раннього репродуктивного віку на тлі патології щитовидної залози.

Друк

Акушерство гінекологія генетика 2015. – 1 (1).

6

Романенко Т.Г., Чайка О.І.

25

Профілактика та лікування залізодефіцитної анемії у вагітних з патологією щитовидної залози.

Друк

Акушерство гінекологія генетика 2015. – 2 (2).

6

Романенко Т.Г., Чайка О.І., Жалоба Г.М.

26

Послеродовые психозы (клінічна лекція).

Друк

Жіночий лікар – 2015 - №1(57).

5

Мехедко В.В. Падалко А.А., Халанська О.А., Романюк Е.Ю.

27

Об’єм преінфузії та зміни гемодинаміки при проведенні спино-мозкової анестезії для знеболення операції кесарева розтину. 

Друк

Жіночий лікар – 2015 - №1(57).

3

Мехедко В.В., Падалко А.А., Жежер А.О., Романюк О.Ю.

28

Післяпологова (перипартальна) кардіоміопатія (Лекція)

Друк

З турботою про жінку – 2014 р. - №5 (53)

4

Мехедко В.В., Падалко А.А., Романюк О.О.

29

Післяпологова (перипартальна) кардіоміопатія (Частина 2) (Лекція)

Друк

З турботою про жінку – 2014 р. - № 6 (54)

5

Мехедко В.В., Падалко А.А., Романюк О.О.

30

Набряки легенів під час вагітності, ускладненої преекламсією. 

Друк

Жіночий лікар – 2015 - №4(60) липень-серпень

5

Мехедко В.В., Падалко А.А., Халанська О.А., Падалко О.Ю.

31

Кровопотеря в родах, геморрагический шок: тактика акушер – гинеколога.

Друк

Репрродуктивна ендокринологія -  2015 - №1 (21) березень

5

Мехедко В.В., Жежер А.О.

32

Комплексная дифференциальная диагностика синдрома задержки роста плода.

Друк

Репродуктивное здоровье. Восточная Европа.- 2015.- №2(38).

9

Голяновский О.В., Толстанова Г.А.., Рубинштейн А.М., Страшевич К.В.

33

Особенности микробиоценоза влагалища у беременных с истмико-цервикальной недостаточностью.

Друк

Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. - 2015. -№1 (37)

8

Романенко Т.Г., Кротик Е.И.

34

Ефективність комбінованого застосування сублінгвальної та вагінальної форм мікронізованого прогестерону в терапії загрози передчасних пологів

Друк

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 315 – 2015 від 24.09.2015р.

м. Київ, 2016.

4

Голяновский О.В., Слободян Ю.В., Рубінштейн А.М.

35

Особливості медикаментозної терапії гестаційної залізодефіцитної анемії ін’єкційним препаратом заліза (ІІІ)

Друк

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №128 – 2016 від 10.02.2016р. м. Київ, 2016.

4

Голяновский О.В., Слободян Ю.В., Мехедко В.В.,  Рубінштейн А.М.

36

Профілактика злукового процесу органів малого тазу під час операції кесарева розтину

Друк

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №127 – 2016 від 10.02.2016р. м. Київ, 2016.

6

Голяновский О.В., Слободян Ю.В., Кульчицький Д.В.,Галич І.Д.

37

Combined staged surgical hemostasis in case of placenta previa alone and with partial placenta accreta

Друк

Репродуктив-ное здоровье. Восточная Европа. 2016. - № 1 – Том 6. – С.108-116

4

Golyanovskyy O.V., Ivankova I.N., Kulchickiy D.V., Rubinshtein A.M. 

38

Желчно-каменная болезнь, острый холецистит и желтухи у беременных

Друк

Хирургия. Восточная Европа. Приложение. – 2016.- С.300-301

5

Мамчич В.И., Фелештинский Я.П., Голяновский О.В., Головин А.В., Нагловская Т.П.

39

Сучасна профілактика та терапія загрози передчасних пологів.

Друк

Вісник Вінницького національного медичного університету. 2016. - №1, Ч.1.(Т.20).

3

Голяновський О.В., Слободян Ю.В.

40

Современные тенденции в диагностике и лечении острого аппендицита у беременных

Друк

Хірургія України. 2015. – № 3 (55)

4

Мамчич В.І., Голяновський О.В., Йосипенко М.А., Кандаурова І.В., Пилипенко Т.Ю.

41

Особенности диагностики и лечения острого панкреатита у беременных

Друк

Хірургія України. 2015. – № 4 (56)

4

Мамчич В.І., Голяновський О.В., Кандаурова І.В., Пилипенко Т.Ю., Йосипенко М.А., Литвинець Ю.О.

42

Можливості широкого застосування тригерної тактики ведення жінок з високим ризиком післяпологової кровотечі

Друк

Медична інформатика та інженерія. 2015. – №4

2

Голяновський О.В., Сінєнко Н.О

43

Ефективність комбінованого застосування сублінгвальної та вагінальної форм мікронізованого прогестерону в терапії загрози передчасних пологів

Друк

Репродуктивная Ендокринология. 2016.- №1(27).

7

Голяновський О.В., Рубінштейн А.М.  Бачинська М.А.

44

Післяпологові кровотечі: етіологія, патогенез, профілактика та сучасні методи лікування

Друк

Здоровье женщины. 2015. – №8 (104) –

9

Голяновський О.В., Хименко М.В., Галич І.Д., Слободян Ю.В.

45

Ефективність комбінованого застосування сублінгвальної та вагінальної форм фікронізованого прогесткрону в терапії загрози передчасних пологів

Друк

Здоровье женщины. 2015. – №8 (104) –

6

Голяновський О.В., Рубінштейн А.М., Бачинська М.А.

46

Клініко-статистичний аналіз патології щитоподібної залози у жінок з безпліддям

Друк

Здоровье женщины. 2016. - №1 (107) –

3

Романенко Т.Г., Чайка О.І.

47

Корекція плацентарної дисфункції у вагітних з пієлонефритом

Друк

Здоровье женщины. 2016. -  №1 (107). –

5

Романенко Т.Г.

48

Корекція неврологічних розладів у жінок на тлі клімактеричного синдрому.

Друк

Здоровье женщины2016. -  №1 (107).

4

Гопчук О.М.

49

Бактеріальний вагіноз – монотерапія комбінованими препаратами

Друк

Здоровье женщины.и2016. -  №1 (107).

4

Вдовиченко Ю.П., Гопчук О.М.

50

Диференційований підхід до застосування прогестерону вакушерсько гінекологічній практиці

Друк

Здоровье женщины. 2016. -  №2 (108). –

6

Гопчук О.М.

51

Застосування Біоспорин форте у комплексі лікування на тлі антибіотикотерапії

Друк

Здоровье женщины. 2016. -  №2 (108). –

6

Гопчук О.М.

52

Профилактика акушерских и перинатальных осложнений у беременных после экстракорпорального оплодотворения при патологии щитовидной железы

Друк

Здоровье женщины. 2016. – №3 (109).

4

Романенко Т.Г., Чайка О.І.

53

Анемія вагітних – фактор ризику розвитку акушерської та перинатальної патології (огляд літератури)

Друк

Здоровье женщины. 2016. -  №3 (109).

7

Вдовиченко Ю.П., Гопчук О.М.

54

Менструальный цикл и его связь с системным воспалением

Друк

Здоровье женщины. 2016. -  №3 (109). –

4

Гопчук О.М., Герасимова Т.В

55

Оцінювання інтенсивності больового синдрому у жінок після кесарева розтину

Друк

Здоровье женщины. 2016. -  №3 (109).

4

Кульчицький Д.В.

56

Інноваційні підходи до терапії кольпітів неспецифічної етіології

Друк

Здоровье женщины. 2016.- №3(109

4

Голяновський О.В., Рубінштейн А.М.

57

Ведение беременности и родоразрешение пациенток с синдромом Марфана (Случай из практики)

Друк

Здоровье женщины. 2016. – №6 (112).

7

Голяновський О.В., Рубінштейн А.М., Страшевич К.В.

 

 

На кафедрі розроблені і впроваджені в клінічну практику наступні патенти на корисні моделі:

 1. Муляж матки з придатками  та магістральними судинами. №68035 від 12.03.2012 р.
 2. Медичний фантом клубових артерій та суміжних анатомічних структур малого і великого тазу жінки. №68036 від 12.03.2012 р.
 3. Спосіб комплексної зупинки кровотечі при Кесаревому розтині. №73501 від 25.09.2012 р.
 4. Спосіб зупинки кровотечі при повторному Кесаревому розтині.  № 73500 від 25.09.2012 р.
 5. Спосіб зупинки кровотечі при кесарському розтині у випадку патології плацентації та частковому істинному прирощенні плаценти . № 74511 від 20.10.12 р.
 6. Голяновський О.В., Тітов О.В.Спосіб кесаревого розтину і консервативної міомектомії (51) МПК (2006.01) А 61 В 17/42 № 83122 від 27.08.2013р. , Бюл. №16
 7. Романенко Т.Г., Кротик Е.И. Спосіб профілактики невиношування вагітності (51) МПК (2013.01) А 61 В 17/00 27.08.2013, Бюл. №16
 8. Рамазанов В.В., Голяновський О.В., Радзіховський В.П., Сальников С.М. Спосіб визначення гемодинамічного профілю у вагітних з пре еклампсією № 85741 від 25.11.2013р.
 9. Патент України на Корисну модель № 99662  Герасимова Т.В, Гопчук О.М., Литвак О.О., Рябчун О.М. “Спосіб лікування невиношування вагітності у жінок із метаболічним синдромом” опубліковано 10.06.2015, бюлетень №6
 10. Патент України на Корисну модель № 99096 Голяновський О.В., Іванкова І.М., Лежненко С.П. Спосіб профілактики масивної крововтрати при кесаревому розтині за повного передлежання та істинного прирощення плаценти. 25.05.2015р. Бюл. № 10
 11. Патент України на Корисну модель №113696   Голяновський О.В., Герасимова Т.В., Морозова О.В., Романенко Т.Г., Гопчук О.М., Корисна модель «Спосіб лікування функціональних кіст яєчників». 10.02.2017. Бюл.№3.
 12. Патент України на Корисну модель № 99662  Герасимова Т.В, Гопчук О.М., Литвак О.О., Рябчун О.М. “Спосіб лікування невиношування вагітності у жінок із метаболічним синдромом”. 10.06.2015. Бюл. №6
 13. Патент України на Корисну модель № 99096 Голяновський О.В., Іванкова І.М., Лежненко С.П. Спосіб профілактики масивної крововтрати при кесаревому розтині за повного передлежання та істинного прирощення плаценти. 25.05.2015р. Бюл. № 10