Search

За звітний період на кафедрі виконано 7 кандидатських та 1 докторська дисертація. Виконується згідно запланованих обсягів та термінів докторська дисертація доцентом кафедри Ткаченком Андрієм Володимировичем за темою: «Профілактика перинатальних втрат і акушерських ускладнень при вагітності двійнею». Виконуються згідно запланованих обсягів та термінів наступні кандидатські дисертації:

№ з/п

ПІБ, тема кандидатської дисертації

роки навчання

ПІБ наукового керівника

Тема дисертаційної роботи, дата затвердження вченою радою

1

Слободян Ю.В.

(очний аспірант)

"Оптимізація проведення кесарева розтину у жінок з рубцем на матці"

2017-2020

Голяновський О.В.

"Оптимізація проведення кесарева розтину у жінок з рубцем на матці"

18.01.2017р.

2

Будченко М.А.

(очний аспірант)

"Інноваційні підходи хірургічного лікування лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку"

2016-2020

Голяновський О.В.

"Інноваційні підходи хірургічного лікування лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку"

18.01.2017р.

3

Стецюк К.В.

(очний аспірант)

"Оптимізація надання допомоги вагітним з передлежанням плаценти: прогнозування та профілактика ускладнень"

2016-2020

Голяновський О.В.

"Оптимізація надання допомоги вагітним з передлежанням плаценти: прогнозування та профілактика ускладнень"

18.01.2017р.

4

Тепла І.В.

(очний аспірант)

"Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок з різностатевими двійнями"

2017-2021

Ткаченко А.В.

"Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок з різностатевими двійнями"

15.11.2017р.

5

Болгаріна З.І.

(очний аспірант)

"Оптимізація ведення вагітності, ускладненої передчасним розривом плідних оболонок в терміні від 28 до 32 тижнів"

 

2017-2021

Голяновський О.В.

"Оптимізація ведення вагітності, ускладненої передчасним розривом плідних оболонок в терміні від 28 до 32 тижнів"

15.11.2017р.

6

Андрієнко О.О.

(заочний аспірант)

"Комплексний підхід до реабілітації жінок після хірургічного лікування генітального ендометріозу"

2018 - 2022

Голяновський О.В.

"Комплексний підхід до реабілітації жінок після хірургічного лікування генітального ендометріозу"

18.11.2018

7

Рубінштейн А.М.

(заочний аспірант)

"Прогнозування і профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок пізнього репродуктивного віку після допоміжних репродуктивних технологій"

2018 - 2022

Голяновський О.В.

"Прогнозування і профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок пізнього репродуктивного віку після допоміжних репродуктивних технологій"

11.12.2019

8

Суліменко Ольга Миколаївна

(очний аспірант)

"Прогнозування і профілактика прееклампсії  при багатоплідній вагітності після допоміжних репродуктивних технологій"

2019-2023

Романенко Т.Г.

"Прогнозування і профілактика прееклампсії  при багатоплідній вагітності після допоміжних репродуктивних технологій"

12.02.2020

9

Гайдук Анастасія Дмитрівна

(очний аспірант)

"Прегравідарна підготовка у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі перед проведенням програм допоміжних репродуктивних технологій"

2019-2023

Романенко Т.Г.

"Прегравідарна підготовка у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі перед проведенням програм допоміжних репродуктивних технологій"

12.02.2020

10

Шаганов Павло Федорович

(очний аспірант)

тема на затверджені

2020-2024

Романенко Т.Г.

 

 

Таким чином, на час завершення звітного періоду на кафедрі виконують дисертаційні дослідження 10 аспірантів.

Всього опубліковано 158 робіт.

Серед цих робіт:

Статті                          115

Тези                             22

Посібники                    3

Інформаційні листи      3

Нововведень                8

Патенти                       4

Співавторство у виданні навчального посібника – 2

Співавторство у виданні підручника 1 

Виступи на міжнародному та міждержавному рівнях:

Співробітниками кафедри було зроблено 205 доповідей на міжнародному та міждержавному рівні.

Науково-технічна кооперація на договірній основі проводилась з:

  1. Київським обласним перинатальним центром (КЗ КОР «КОПЦ») – це основна база кафедри,
  2. Дорожньою клінічною лікарнею №1 (ДЗ ДКЛ №1 ДГТО Південно-Західна залізниця) – друга база кафедри,
  3. Поліклінікою №1 м.Києва
  4. Медичним центром «Здоров`я столиці»
  5. Кафедрою патологічної та топографічної анатомії НМАПО імені П.Л. Шупика.

На цих базах, а також в ЦРЛ Київської області виконується та впроваджується в лікувальний та педагогічний процеси 95% об’єму планової наукової проблематики кафедри. Деякі спеціальні дослідження проводяться на договірній основі сумісно із каф. неонатології, каф. акушерства, гінекології та репродуктології, каф. анестезіології та інтенсивної терапії, каф. медичної генетики, каф. топографічної та патологічної анатомії, каф. медичної інформатики НМАПО ім. П.Л.Шупика, клініками репродуктивної медицини «Адоніс» та ін.

Уперше запропонована інноваційна методика проведення донного кесарева розтину у разі передлежання і пророщення плацентою передньої стінки матки і сечового міхура (Placenta Percreta) з тимчасовою балонною оклюзією інфраренального відділу черевної аорти під контролем УЗД під час введення через стегнову артерію двопросвітного балона-катетера F8 (Medtronic, USA).

 Упроваджена методика надала акушерам чіткий алгоритм дій, у разі пренатально встановленого діагнозу Pl. Percreta, і як результат – зменшення обєму крововтрати в 2,5 рази, вісутність випадків геморагічного шоку і гнійно-запальних ускладнень у післяопераційному періоді.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

за участю співробітників кафедри акушерства та гінекології №1

за 2009-2012 роки

№ 

п/п

 Назва

Друк рук

Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кільк. друк. стор.

 Прізвища авторів

 1

Сучасне комплексне лікування неспецифічних вульвовагинітів.

друк.

Інформаційний лист. - НМАПО м.. П.Л.Шупика. №176-2008

3

Юзько О. М., Рощіна Г. Ф.

 2

Лікування герпес-вірусної інфекції у жінок із безпліддям.

друк.

Інформаційний лист. - №168-2008

3

Юзько О. М., Юзько Т. А., Вітюк А. Д., Шахрайчук-Івахова Л. П.

 3

Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань: принципи, етапи створення, методологія.

друк.

Київ: МОЗ України, 2009. – 159 С. – ISBN

978-966-391-063-5

159

Вороненко Ю. В., Мінцер О. П., Краснов В. В.

 4

Оперативна гінекологія.

друк.

Підручник. Київ: «Здоров’я»,2009.

303

Свистонюк І. У., Польова С. П., Юзько О. М. та ін., за ред. Чл.-кор. АПН України,проф. Пішака В. П.

 5

Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя

друк.

Навчальний посібник. К.:2011.

339

за редакцією проф. Дахна Ф. В. та проф. Юзька О. М

 6

Гінекологія дитячого та підліткового віку

друк.

Підручник.К.: ВСВ "Медицина", 2011

424

за ред. проф. Юзька О. М., проф. Вовк І. Б., проф. Вдовиченка Ю. П.

 7

Оптимизация лечения воспалительных заболеваний половых органов и профілактика спечного процесса у женщин репродуктивного возраста

друк.

Методичні рекомендації. К.:2010.

32

Леуш С. С., Олейник Ю. В., Олейник Е. А.

 8

Методичні розробки клінічного впровадження НДР в практику охорони здоров’я: «Метод антенатальної імунопрофілактики гемолітичної хвороби новонароджених», «Сучасні методи діагностики герпетичної інфекції у вагітних», «Методи імунотерапії гемолітичної хвороби плода», «Методи пренатальної діагностики материнсько-плодових інфекцій».

друк.

Методичні розробки клінічного впровадження НДР в практику охорони здоров’я.

 

Романенко Т. Г., Жалоба Г. М., Лопушан І. В.

 9

Масивні акушерські кроотечі

друк.

Монографія. К.: „Тріумф” 2010р.

230

Камінський В. В., Голяновський О. В., Ткаченко Р. О., Чернов А. В.

 10

Кровотечі в практиці акушера-гінеколога

рук.

Навчальний посібник

 

За редакцією професора О. В. Голяновського.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

за участю співробітників кафедри акушерства та гінекології №1

за 2013-2015 роки

№ 

п/п

 Назва

Друк / рук

Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кільк. друк. стор.

 Прізвища авторів

1

Кровотечі в практиці акушера-гінеколога. Навчальний посібник. Під редакцією професора Голяновського О.В.

Друк

К.: ТОВ «Поліпрінт», 2013

240

Голяновський О.В. Леуш С.С., Романенко Т.Г., Герасимова Т.В., Жалоба Г.Н., Мехедко В.В., Морозова О.В., Олійник Ю.В., Рощина Г.Ф., Ткаченко А.В., Хименко М.В., Лопушан І.В.,  Журавльова Л.А., Кононець О.П., Сіненко Н.О., Чернов А.В.

2

«Психоемоційний стан жінок після різних методів хірургічного гемостазу масивних акушерських кровотеч»

Друк

Інформаційний лист від 18.07.2014р.

 

Голяновський О.В., Лежненко С.П., Іванкова І.М.

3

Клінічний протокол «Акушерські кровотечі»

Друк

Наказ від 24.03.14р. № 205.

 

Голяновський О.В., Ткаченко А.В. та ін.

4

Репродуктивне здоров’я жінок з патологією щитовидної залози.

Друк

Київ. – Старт – 98. -2013. –

59

Романенко Т.Г., Вдовиченко Ю.П., Суханова А.А., Гопчук О.М., Чайка О.І.

5

«Порядок надання медичної допомоги жінкам з багатоплідною вагітністю»

Друк

Наказ МОЗ від 08 квітня 2015 року №205(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 травня 2015 року за №501/26946)

 

ГоляновськийО.В., Ткаченко А.В., Чернов А.В.

6

«Оцінка психологічного статусу жінок після масивних акушерських кровотеч з використанням різних методів гемостазу.»

Друк

Інформаційний лист від 24.12.14р.

 

Голяновський О.В., Лежненко С.П., Іванкова І.М.

7

«Комплексна терапія ускладнених форм гострого панкреатиту у вагітних.»

Друк

Інформаційний лист від 23.02.15р

 

Голяновський О.В., Мамчич В.І., Слободян Ю.В.

8

«Багатовекторна профілактика та лікування акушерських кровотеч в пологах та післяпологовому періоді.»

Друк

Інформаційний лист від 09.09.15р

 

Голяновський О.В, Галич І.Д., Іванкова І.М,, Бачинська М.А., Слободян Ю.В.

9

Акушерство та гінекологія. Том 1. Акушерство. Глава 12. Акушерські кровотечі. Геморагічний шок в акушерській практиці.

Глава 13. Синдром дисемінованого внутрішньо судинного згортання крові в акушерстві.

Друк

Харків «Оберіг» 2014р.

 

 

 

 

 

17

 

 

15

Голяновський О.В. Хименко М.В.


ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

за участю співробітників кафедри акушерства та гінекології №1

за 2015-2017 роки

 

п/п

 Назва

Друк / рук

Кільк. друк. стор.

Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

 Прізвища авторів

1

«Порядок надання медичної допомоги жінкам з багатоплідною вагітністю»

Друк

 

Наказ МОЗ від 08 квітня 2015 року №205(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 травня 2015 року за №501/26946)

ГоляновськийО.В., Ткаченко А.В., Чернов А.В.

2

Акушерство та гінекологія. Том 1. Акушерство.

/ Глава 12. Акушерські кровотечі. Геморагічний шок в акушерській практиці.

/ Глава 13. Синдром дисемінованого внутрішньо судинного згортання крові в акушерстві.

Друк

588/15/14

Харків «Оберіг» 2014р.

Голяновський О.В. Хименко М.В.

3

Ведення пологів та розродження. Книга І

Друк

272

К.: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016.

Голяновський О.В., Леуш Ст.С., Романенко Т.Г., Герасимова Т.В. та інш. Під редакцією професора Голяновського О.В.

4

Современные подходы к лечению хронических воспалительных заболеваний внутренних половых органов у женщин репродуктивного возраста

Друк

22

Методичні рекомендації. Киев, 2016.

Леуш С.С., Голяновський О.В., Олейник Ю.В., Олейник Е.А.

5

Ефективність комбінованого застосування сублінгвальної та вагінальної форм мікронізованого пргестерону в терапії загрози передчасних пологів

Друк

4

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 315 – 2015 від 24.09.2015р.

м. Київ, 2016.

Голяновский О.В., Слободян Ю.В., Рубінштейн А.М.

6

Особливості медикаментозної терапії гестаційної залізодефіцитної анемії ін’єкційним препаратом заліза (ІІІ)

Друк

4

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №128 – 2016 від 10.02.2016р. м. Київ, 2016.

Голяновский О.В., Слободян Ю.В., Мехедко В.В.,  Рубінштейн А.М.

7

Профілактика злукового процесу органів малого тазу під час операції кесарева розтину

Друк

6

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №127 – 2016 від 10.02.2016р. м. Київ, 2016.

Голяновский О.В., Слободян Ю.В., Кульчицький Д.В.,Галич І.Д. 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Кафедра виконує науково-дослідну роботу на тему: "Профілактика, діагностика, лікування та реабілітація порушень репродуктивної функції у жінок та дівчат на основі інноваційних технологій" (№ державної реєстрації 0112U002357, дата реєстрації 07.02.12., перезатверджено в 2017р.).

Керівник НДР: завідувач кафедрою, доктор медичних наук, професор О. В. Голяновський.

Термін виконання: 2012–2017 рр., продовжено 2017-2019рр.

Мета НДР: Розробка ефективних методів діагностики відновлення та збереження репродуктивного здоров’я дівчаток і жінок, перинатальної охорони плода, забезпечення безпечного материнства на сучасному етапі.

Основним пріоритетним напрямком роботи кафедри є розробка та впровадження органозберігаючих методів при виконанні акушерських та гінекологічних операцій.

Співробітниками кафедри розроблено та удосконалено комплексний підхід до проблеми післяпологової кровотечі та масивної акушерської крововтрати. Головними складовими підходу є:

а) використання прогностично-профілактичних заходів;

б) застосування органозберігаючих методів хірургічного гемостазу (перев'язування маткових і яєчникових судин, перев'язка внутрішніх клубових артерій, використання компресійних швів на матку).

Співробітники кафедри беруть активну участь у розробці навчальних посібників – за 2013-2017 рр. видано навчальні посібники: «Кровотечі в практиці акушера-гінеколога», «Ведення пологів та розродження. Книга І».