Search

Міжнародне співробітництво в рамках основного плану НДР кафедри (науковий керівник – професор О.В.Голяновський, виконавці – співробітники, аспіранти та пошукачі кафедри) проводиться з: Європейською Радою та Коледжем з Акушерства та Гінекології (European Boardand College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG)), Світовим Товариством Акушерів та Гінекологів (FIGO), Всесвітньою Асоціацією Перинатальної медицини (WAPM), міжнародним товариством „Плід як пацієнт” (International Society Fetus As A Patient), Міжуніверситетською Школою Медичного Ультразвуку імені Яна Дональда (Ian Donald Interuniversity School ofMedical Ultrasound), Міжнародним Товариством Дослідження Двієнь (International Society TwinsStudies); Університетськими клініками мм. Бонн та Франкфурт (Німеччина), Центром симуляційного медичного навчання (CESIMED), м. Порто, Португалія; Центром симуляційного медичного навчання Медичної школи Фейнберг Північно-Західного Університету, м. Чикаго, США; Україно-Швейцарською Програмою«Здоров’я матері та дитини»; Представництвом Фонду Народонаселення ООН в Україні (UNFPA). Міжнародні контакти проводяться через листування та спілкування по інтернету, опрацювання спільних наукових та практичних медичних проектів, включаючи організацію (співорганізацію) та участь в роботі міжнародних симпозіумів та конференцій, консультацію хворих та спільні консиліуми у найбільш складних і нетипових клінічних випадках.

Співробітники кафедри приймають активну участь в роботі професійних лікарських товариств України, Європи та Світу. Зокрема, Зав. кафедрою – д.мед.н., професор Голяновський О.В. та проф. Романенко Т.Г. є членами Президіума Асоціації Акушерів та Гінекологів України (ААГУ)., доц. Морозова О.В. виконує функції секретаря ААГУ, а доц. Ткаченко А.В. – керівника департаменту міжнародного співробітництва ААГУ, та є представником цього фахового товариства в Раді EBCOG та Генеральній Асамблеї FIGO. Співробітники кафедри в якості експертів та тренерів приймали активну участь в роботі міжнародних партнерських програм. Зав. кафедрою, професор О.В.Голяновський та проф. Т.Г.Романенко є членами експертної ради МОЗ України по розгляду випадків материнської летальності. Професор Голяновський О.В. та проф. Романенко Т.Г. є членами експертної ради МОЗ України по створенню національних протоколів та клінічних настанов.