Search

На кафедрі проводяться цикл спеціалізації за фахом «Акушерство та гінекологія»,а також передатестаційні курси: за фахом «Акушерство та гінекологія». 

Цикли тематичногоудосконалення: 

«Сучасні погляди на внутрішньоутробне інфікування», 

«Основи медицини плода», 

«Індивідуальний супровід плода як пацієнта» 

«Ізоімунний конфлікт при вагітності» 

«Проблеми репродуктології з точки зору медицини плода» 

 «Медико-соціальні аспекти перинатальної психології», 

 «Сучаснадіагностика, кольпоскопічний скринінг, профілактика та лікування патології шийки матки» 

 «УЗ-ехоскопія в акушерстві та гінекології», 

 «Основирепродуктології», 

«Медицина молочноїзалози», 

Підготовлені для впровадження нові цикли тематичного удосконалення з очно-заочною формою навчання: «Комплексна оцінка стану плода»,“Репродуктивна гемостазіологія: акушерсько-гінекологічні питання”,“Іновації в акушерсько-гінекологічній практиці – вектор передчасні пологи” 

Кафедра організує і проводить виїзні цикли тематичного удосконалення з актуальних питань акушерства та гінекології, як у Київській області, так і в інших регіонахУкраїни.

 

Підготовка інтернів відбувається за такими фахами: акушерство та гінекологія, сімейна медицина.

 

 Підготовка клінічних ординаторів та аспірантів станом на 2017 рік

На кафедрі проходять навчання 1клінічний ординатор (громадянин України), 3 клінічних ординатора громадяни Азербайджану та 4 аспіранта. 

На кафедрі можливе навчання на контрактній основі в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі, очній і заочній аспірантурі. Співробітники кафедри мають великий досвід педагогічної роботи з курсантами з країн ближнього та далекого зарубіжжя.