Search

На кафедрі проводяться цикл спеціалізації за фахом «Акушерство та гінекологія»

Цикли тематичного удосконалення:

«Сучасні погляди на внутрішньоутробне інфікування»,

«Основи медицини плода»,

«Індивідуальний супровід плода як пацієнта»

«Ізоімунний конфлікт при вагітності»

«Проблеми репродуктології з точки зору медицини плода»

 «Медико-соціальні аспекти перинатальної психології»,

 «Сучаснадіагностика, кольпоскопічний скринінг, профілактика та лікування патології шийки матки»

 «УЗ-ехоскопія в акушерстві та гінекології»,

 «Основирепродуктології»,

«Медицина молочноїзалози»,

«Комплексна оцінка стану плода»,

“Репродуктивна гемостазіологія: акушерсько-гінекологічні питання”.

 

Підготовлені для впровадження нові цикли тематичного удосконалення з очно-заочною формою навчання: « Актуальні питання діагностики  та лікування захворювань жіночих статевих органів, обумовлених папіловірусним інфікуванням»

« Сучасні підходи до діагностики та лікування патології шийки матки» 

У 2019 році були кафедрою розроблені методичні рекомендації « Етичний кодекс лікаря, який призначає гестагени в акушерсько-гінекологічній практиці. Доказова база».

Кафедра організує і проводить виїзні цикли тематичного удосконалення з актуальних питань акушерства та гінекології, як у Київській області, так і в інших регіонахУкраїни.

ФОТО. Виїзний цикл у місті Чернігів.

Підготовка інтернів відбувається за такими фахами: акушерство та гінекологія, сімейна медицина.

 

Фото випуск інтернів 2019 року

Випуск інтернів 2018 року.

 

Курсанти циклу ТУ « УЗ-ехоскопі в акушерстві і гінекології» на секції «Секрети медицини плода»

 

Підготовка клінічних ординаторів та аспірантів станом на 2019 рік

На кафедрі проходять навчання  2 клінічних ординатора громадяни Азербайджану та 4 аспіранта.

На кафедрі можливе навчання на контрактній основі в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі, очній і заочній аспірантурі. Співробітники кафедри мають великий досвід педагогічної роботи з курсантами з країн ближнього та далекого зарубіжжя.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА 2017 РІК

 кафедра акушерства,гінекології та медицини плода

№ п/п

Назва циклу

Дата

 1.  

Інтерни. Суміжники. ЗП СМ 10

16.01-25.01

 1.  

Інтерни. Суміжники.

26.01-06.02

 1.  

Інтерни. Суміжники.

08.02-10.02 13.02 -14.02 15.03 -17.03 09.03 -13.03 27.03 -29.03 31.03 -04.04.

 1.  

Інтерни. Суміжники.

05.04 -07.04 13.03 -18.04

 1.  

Передатестаційний цикл з акушерства та гінекології

11.01 -09.02

 1.  

Стажування з фаху акушерство та гінекологія (для лікарів,щопідтверджуютьзваннялікар - спеціаліст)

11.01 -09.02

 1.  

Сучасний стан проблемивнутрішньоутробногоінфікування (для лікарів - акушерів-гінекологів)

16.01 -30.01

 1.  

УЗ -ехоскопія в акушерстві та гінекології (для лікарів - акушерів -гінекологів)

01.02 -02.03

 1.  

Проблемирепродуктології з точки зорумедицини плода (для лікарів-акушері в - гінекологів)

13.02 -27.02

 1.  

Передатестаційний цикл з акушерства та гінекології

01.03 -31.03

 1.  

Індивідуальнийсупровід плода як пацієнта

01.03 -31.03

 1.  

УЗ -ехоскопія в акушерстві і гінекології (для лікарів - акушерів -гінекологів)

03.04 -14.04

 1.  

Сучаснадіагностика (кольпоскопічнийскринінг), профілактика (вакцинація) та лікуваннязахворювань при патологіїшийки матки

18.04 -04.05

 1.  

Медицина молочноїзалози (для лікарів-акушерів-гінекологів)

03.05 -18.05

 1.  

Передатестаційний цикл з акушерства та гінекології

10.05 -09.06

 1.  

Основимедицини плода

15.05 -29.05

 1.  

УЗ -ехоскопія в акушерстві і гінекології (для лікарів - акушерів -гінекологів)

29.05 -27.06

 1.  

Основирепродуктології (для лікарів-акушерів-гінекологів)

30.05 -14.06

 1.  

Медико –соціальніаспектиперинатальноїпсихології (для лікарів -акушерів -гінекологів)

12.06 -26.06

 1.  

Індивідуальнийсупровід плода як пацієнта (для лікарів - акушерів-гінекологів)

11.09 -10.10

 1.  

Сучасний стан проблемивнутрішньоутробногоінфікування (для лікарів - акушерів-гінекологів)

11.09 -25.09

 1.  

Передатестаційний цикл з акушерства та гінекології

18.09 -18.10

 1.  

Медико-соціальніаспектиперинатальноїпсихології

25.09-09.10

 1.  

Основирепродуктології

17.10-31.10

 1.  

УЗ-ехоскопіявакушерстві та гінекології (для лікарів-акушерів-гінекологів)

01.11-30.11

 1.  

Медицина молочноїзалози

06.11-20.11

 1.  

Проблемирепродуктології з точки зорумедицини плода

13.11-27.11

 1.  

Передатестаційний цикл з акушерства та гінекології

13.11-12.12

 1.  

Сучаснадіагностика (кольпоскопічнийскринінг), профілактика (вакцинація) та лікуваннязахворювань при патологіїшийки матки

04.12-18.12

 1.  

Основимедицини плода (для лікарів-акушерів-гінекологів)

11.12-25.12

План комплектування на 2018 рік

кафедри акушерства,гінекології та медицини плода НМАПО імені П.Л.Шупика 

№ п/п

Назва циклу

Термін

проведення

 
 

1

Інтерни 1-й рік навчання випуск 2017 р.

04.01-28.02

 

2

Інтерни 2-й рік навчання випуск 2016 р.

1.03-30.06

 

3

Інтерни 3-й рік навчання випуск 2015 р.

2.05-30.06

 

4

Інтерни 1-й рік навчання випуск 2018 р.

1.09-29.12

 

5

Інтерни-суміжники. ЗПСМ, 2 пот., 1 р.н.

17.01-31.01

 

6

Інтерни-суміжники. дит. та підл.,2 р.н.

5.02-7.02

 

7

Інтерни-суміжники. ЗПСМ 1 пот. 1 р.н.

9.02-20.02

 

8

Інтерни-суміжники. Педіатрія-1,2 р.н.

22.02-26.02

 

9

Інтерни-суміжники. Хірурги (прокт),2 р.н.

12.03-14.03

 

10

Інтерни-суміжники. Хірурги (заг.), 2 р.н.

15.03-19.03

 

11

Інтерни-суміжники.  Педіатрія-2,2 р.н.

20.03-22.03

 

12

Інтерни-суміжники. Хірурги (с.х.),2 р.н.

11.04-13.04

 

13

Інтерни-суміжники.Хірурги (тр.),2 р.н.

16.04-18.04

 

14

Передатестаційний

01.02-02.03

 

15

Передатестаційний

02.04-03.05

 

16

Передатестаційний

14.05-11.06

 

17

Передатестаційний

03.09-02.10

 

18

Передатестаційний

28.11-27.12

 

19

ТУ «Медико-соціальні аспекти перинатальної психології»

10.01-24.01

 

20

ТУ «Сучасний стан проблеми внутрішньоутробного інфікування»

22.01-05.02

 

21

ТУ «Індивідуальний супровід плода як пацієнта»

19.02-21.03

 

22

ТУ «УЗ-ехоскопія в акушерстві і гінекології»

01.03-02.04

 

23

ТУ «Сучасна діагностика (кольпоскопічний скринінг), профілактика (вакцинація) та лікування захворювань при патології шийки матки»

12.03-26.03

 

24

ТУ «Медицина молочної залози»

02.04-03.05

 

25

ТУ»Проблеми репродуктології з точки зору медицини плода»

16.04-30.04

 

26

ТУ «Комплексна оцінка стану плода»

03.05-11.06

 

27

ТУ «УЗ-ехоскопія в акушерстві і гінекології»

31.05-30.06

 

28

ТУ «Індивідуальний супровід плода як пацієнта»

03.09-02.10

 

29

ТУ «Сучасний стан проблеми внутрішньоутробного інфікування»

24.09-08.10

 

30

ТУ «Сучасна діагностика (кольпоскопічний скринінг), профілактика (вакцинація) та лікування захворювань при патології шийки матки»

03.10-17.10

 

31

ТУ «Ізоімунний конфлікт при вагітності»

17.10-31.10

 

32

ТУ «Комплексна оцінка стану плода»

01.11-30.11

 

33

ТУ «Основи репродуктології»

07.11-21.11

 

34

ТУ «Основи медицини плода»

03.12-17.12

 

35

ТУ «УЗ-ехоскопія в акушерстві і гінекології»

30.11-31.12