Search

ЖУК Світлана Іванівна

Жук Світлана Іванівна- доктор медичних наук ( 1995 р.), професор (2002  р.),  Заслужений лікар України (2007р.), лауреат Державної Премії в сфері репродуктології (2011 р.), нагороджена  почесною грамотою МОЗ України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я ( 2012). 

Освіта:  Закінчила Вінницький медичний інститут імені Пирогова.

Електронна адреса: zhuksvitlana@ukr.net

Професор Жук С.І. є членом 2 спеціалізованих вчених рад: НМАПО імені П.Л.Шупика та НМУ імені О.О.Богомольця; Членом президії Асоціації акушерів- гінекологів України та репродуктологів України; Віце-президент Асоціації перинатологів України; Республіканським судово-медичним експертом за спеціальністю акушерство та гінекологія; Головою консультативно-експертної групи з розробки розділу 11 “Акушерство, гінекологія.Лікарські засоби” Державного формуляру лікарських засобів; Головним редактором журналу “ Жіночий лікар”.

З 2003 року є постійним членом робочих груп МОЗ України із створення клінічних протоколів та настанов, членом атестаційної комісії Департаменту Охорони м.Києва.

Регулярно під керівництвом професора Жук С.І. проводяться перенатальні консіліуми в найскладніших випадках патології плода з розробкою супроводу зазначених вагітностей та методів розродження.

На кафедрі яку очолює професор Жук С.І. проводяться навчання курсантів за найсучаснішими напрямками акушерсько-гінекологічної служби, зокрема медицини плода.

Жук С.І. створено наукову школу так, як під керівництвом професора захищено  5 докторів медичних наук та 24 кандидати.

Професор  Жук С.І. є автором  350 друкованих праць, 12 методичних розробок, 8 інформаційних листів, 7 патентів, 3 монографій.  Жук С.І є автором та співавтором понад 386 праць, в тому числі в 108 наукометричних виданнях.

Жук С.І. велику увагу приділяє міжнародній співпраці як в науковому так і практичному видах. Зокрема, проведено тренінги з актуальних питань акушерства та медицині плода в Казахстані, Азербайджані, Республикі Узбекистані, Арменії, Молдові. 

 

Кондратюк Валентина Констянтинівна - доктор медичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри,лікар акушер-гінеколог вищої категорії, психолог.

Професор Кондратюк В.К.  є Членом Асоціації акушерів-гінекологів України, Міжнародної федерації гінекології та акушерств (FIGO) та Європейської  асоціації  дитячих акушерів- гінекологів (EURAPAG).

Електронна адреса: kondratiuk1968valentina@gmail.com

Освіта: У 1991  закінчила лікувальний  факультет Вінницького медичного інституту  ім. М.І. Пирогова

В 2005  навчалася в Інституті післядипломного навчання Національного авіаційного університету, отримала кваліфікацію – психолога.

2011 –  Спеціалізація з онкогінекології

2011 –  Спеціалізація з ендоскопії

2015 –  Спеціалізація з ультразвукової діагностики

В 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна характеристика інвазивних та неінвазивних  методів діагностики стану матки та додатків у жінок з неплідністю».

В 2008 році – захист докторської дисертації на тему «Пухлиноподібні ураження яєчників у жінок репродуктивного віку (діагностика, аспекти патогенезу, лікування).

Під керівництвом В.К. Кондратюк підготовлено 3 кандидата наук.

  •     Наукових публікацій – 186
  •     Монографій – 5 (у співавторстві)
  •     Авторські свідоцтва на винахід та корисну модель – 18

Основні напрямки клінічної та наукової діяльності: діагностика, консервативне та хірургічне лікування гінекологічної патології у жінок репродуктивного віку: безплідність, запальні захворювання, ендокринні порушення, ендометріоз, лейоміома матки,  пухлиноподібні ураження яєчників, захворювання шийки матки; питання планування сім’ї.

Куратор циклів: «Медицина молочної залози», «Сучасна діагностика, профілактика та лікування захворювань шийки матки».

 

Дзюба Галина Анатоліївна- к.мед.н., доцент кафедри, лікар акушер-гінеколог вищої атестаційної категорії.

Є членом Української асоціації акушерів-гінекологів та Української асоціації перинатологів.

Електронна адреса: dzuba _ga@ukr.net

Освіта: Закінчила Ворошиловградський медичний інститут

Захистила кандидатську дисертацію за темою: Лікування хворих на генітальний ендометріоз в залежності від функціонального стану печінки .

Співавтор 2 підручників для студентів.

Має 40 наукових публікацій в українських фахових виданнях, автор та співавтор 6 методичних розробок , 10 інформаційних листів.

Основні напрямки клінічної та наукової діяльності: гінекологічні захворювання, ведення вагітності.

Куратор циклу з передатестаційного циклу з акушерства та гінекології.

  

Щуревська Оксана Дмитрівна- к.мед.н., доцент кафедри, лікар акушер-гінеколог вищої астестаційної категорії.

Є членом Української асоціації акушерів-гінекологів та Української асоціації перинатологів.

Електронна адреса: oksanaschurevska@ukr.net

Освіта: У 1998 році закінчила з відзнакою 1 лікувальний факультет НМУ ім.О.О.Богомольця

Навчалася у магістратурі на кафедрі акушерства та гінекології №1 НМУ з 1998 по 2000 рік.

Навчалась в аспірантурі  з 2000 по 2003 рік на кафедрі акушерства та гінекології №1 НМУ. Кандидатська дисертація "Удосконалення методів лікування та профілактики пізніх гестозів".

Співавтор 2 підручників для іноземних студентів, 1 патент на винахід.

Має 40 публікацій у вітчизняних та іноземних журналах.

Основні напрямки клінічної та наукової діяльності: перинатальна психологія

Куратор циклів:  «Медико-соціальні аспекти перинатальної психології» відповідає за інтернів суміжників.

 

Пехньо Надія Василівна- к.мед.н., доцент кафедри, лікар акушер-гінеколог вищої атестаційної категорії, лікар ультразвукової діагностики.

Є членом Української асоціації акушерів-гінекологів та Української асоціації перинатологів.

Електронна адреса:  Boxofnadiya@bigmir.net

Освіта: Закінчила НМУ ім.О.О.Богомольця

Захистила кандидатську дисертацію за темою:Корекція плацентарної недостатності у вагітних з вірусним гепатитом  В в анамнезі.

Основні напрямки клінічної та наукової діяльності: медицина плода,  ведення вагітності та пологів високого перинатального ризику , оперативна гінекологія та менеджмент в медичній галузі.

Автор та співавтор  більш ніж 15 наукових робіт.

Куратор циклів: «Сучасний стан проблеми внутрішньоутробного інфікування», «Індивідуальний супровід плода як пацієнта»

 

Парпалей Євгеній Іванович- к.мед.н., доцент, лікар акушер-гінеколог вищої категорії, репродуктолог, лікар ультразвукової діагностики, медичний генетик.

Є членом Української асоціації репродуктивної медицини (УАРМ), Європейського товариства репродукції людини і ембріології (ESHRE), Української асоціації акушерів-гінекологів та Української асоціації перинатологів.

Електронна адреса:  evgen.parpaley@gmail.com

Освіта: Закінчив НМУ ім. О.О. Богомольця, спеціальність «Лікувальна справа».

  •     Проходив спеціалізацію з акушерства та гінекології при НМАПО ім. П.Л. Шупика,
  •     спеціалізацію з УЗД та медичної генетики при НМАПО ім. П.Л. Шупика,
  •     стажування з гінекологічної ендоскопії (Братислава, Словаччина).

Захистив кандидатську дисертацію за темою: Медикаментозна підготовка у передопераційному періоді у жінок, що готуються до піхвових пластичних операцій

Основні напрямки клінічної та наукової діяльності: ультразвукові обстеження в І-ІІІ триместрах вагітності, експертна пренатальна діагностика вроджених та спадкових захворювань плода, експертне УЗД в гінекології, діагностика і лікування безпліддя, допоміжні репродуктивні технології.

Автор більш ніж 30 наукових робіт.

Куратор циклів: «УЗ-ехоскопія в акушерстві та гінекології», «Основи медицини плода» , «Основи репродуктології»