Search

Жук Світлана Іванівна- доктор медичних наук ( 1995 р.), професор (2002  р.),  Заслужений лікар України (2007р.), лауреат Державної Премії в сфері репродуктології (2011 р.), нагороджена  почесною грамотою МОЗ України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я ( 2012). 

Освіта:  Закінчила Вінницький медичний інститут імені Пирогова.

Електронна адреса: zhuksvitlana@ukr.net

Кондратюк Валентина Констянтинівна - доктор медичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри,лікар акушер-гінеколог вищої категорії, психолог.

Професор Кондратюк В.К.  є Членом Асоціації акушерів-гінекологів України, Міжнародної федерації гінекології та акушерств (FIGO) та Європейської  асоціації  дитячих акушерів- гінекологів (EURAPAG).

Електронна адреса: kondratiuk1968valentina@gmail.com

Освіта: У 1991  закінчила лікувальний  факультет Вінницького медичного інституту  ім. М.І. Пирогова

В 2005  навчалася в Інституті післядипломного навчання Національного авіаційного університету, отримала кваліфікацію – психолога.

2011 –  Спеціалізація з онкогінекології

 Дзюба Галина Анатоліївна- к.мед.н., доцент кафедри, лікар акушер-гінеколог вищої атестаційної категорії.

Є членом Української асоціації акушерів-гінекологів та Української асоціації перинатологів.

Електронна адреса: dzuba _ga@ukr.net

Освіта: Закінчила Ворошиловградський медичний інститут

Захистила кандидатську дисертацію за темою: Лікування хворих на генітальний ендометріоз в залежності від функціонального стану печінки .

Співавтор 2 підручників для студентів.

Має 40 наукових публікацій в українських фахових виданнях, автор та співавтор 6 методичних розробок , 10 інформаційних листів.

 Щуревська Оксана Дмитрівна- к.мед.н., доцент кафедри, лікар акушер-гінеколог вищої астестаційної категорії.

Є членом Української асоціації акушерів-гінекологів та Української асоціації перинатологів.

Електронна адреса: oksanaschurevska@ukr.net

Освіта: У 1998 році закінчила з відзнакою 1 лікувальний факультет НМУ ім.О.О.Богомольця

 Пехньо Надія Василівна- к.мед.н., доцент кафедри, лікар акушер-гінеколог вищої атестаційної категорії, лікар ультразвукової діагностики.

Є членом Української асоціації акушерів-гінекологів та Української асоціації перинатологів.

Електронна адреса:  Boxofnadiya@bigmir.net

Освіта: Закінчила НМУ ім.О.О.Богомольця

Захистила кандидатську дисертацію за темою:Корекція плацентарної недостатності у вагітних з вірусним гепатитом  В в анамнезі.

Основні напрямки клінічної та наукової діяльності: медицина плода,  ведення вагітності та пологів високого перинатального ризику , оперативна гінекологія та менеджмент в медичній галузі.

Парпалей Євгеній Іванович- к.мед.н., доцент, лікар акушер-гінеколог вищої категорії, репродуктолог, лікар ультразвукової діагностики, медичний генетик.

Є членом Української асоціації репродуктивної медицини (УАРМ), Європейського товариства репродукції людини і ембріології (ESHRE), Української асоціації акушерів-гінекологів та Української асоціації перинатологів.

Електронна адреса:  evgen.parpaley@gmail.com

Освіта: Закінчив НМУ ім. О.О. Богомольця, спеціальність «Лікувальна справа».