Доповіді 
д.мед.н., професора  Жук С.І.

за 2016-2017 рр.

№ п/п

Назва конференції

Назва доповіді

Місце

проведення

Дата проведення

2017 рік

1.

Науково-практичний семінар в
форматі телемосту «Міжнародні
та вітчизняні стандарти надання
акушерсько-гінекологічної допомоги»

«Резус конфлікт: загрози та ризики»

Київ, Запоріжжя

Кропивницький, Дніпро

15.02.2017

2.

Засідання асоціації акушер-
гінекологів Черкаської області

«Індукція та преіндукція пологів»

м.Черкаси

16.02.2017

3.

Семінар МОЗ «Здоров’я жінки
в 21столітті» Майстер класи

«Підготовка родових шляхів»
«Індукція та пре індукція пологів»

м.Харьків

22.02.2017

4.

Невідкладні стани в практиці
акушер-гінекологів –
практичний лекторій

«Сучасні підходи до оцінки внутрішньоутробного стану плода»

м.Київ

25.02.2017

5.

Круглий стіл Ради експертів з
питань імунних конфліктів

-

м.Київ

27.02.2017

6.

Семінар МОЗ «Здоров’я жінки
в 21столітті» Майстер класи

«Підготовка родових шляхів»
«Індукція та пре індукція пологів»

«Резус конфлікт: загрози та ризики»

м.Львів

01.03.2017

7.

«Жіноче здоров’я»
Міждисцилинарний підхід.
Науково -практична конференція 

«Прегравидарнаяподготовка-залог нормального течениябеременности и родов»

м.Яремче

18.03.2017

8.

Семінар МОЗ «Здоров’я жінки
в 21столітті» Майстер класи

«Підготовка родових шляхів»
«Індукція та пре індукція пологів»

«Резус конфлікт: загрози та ризики»

м.Івано-Франківськ

28.03.2017

9.

Заседаниеасоциацииакушер-
гинекологовг.Суми

«Українські реалії преіндукція та індукції пологів»

м.Суми

30.03.2017

10.

Семінар МОЗ «Здоров’я жінки
в 21столітті» Майстер класи

«Підготовка родових шляхів»
«Індукція та пре індукція пологів»

«Резус конфлікт: загрози та ризики»

м.Одеса

05.04.2017

11

Материнсько-плодова  медицина. Східноєвропейські зустрічі

«Основні проблеми медицини плода в Україні»

«Прегравідарна підготовка»

м.Київ

07-08.04.2017

12

Науково-практичний семінар
в форматі телемосту
«Міжнародні та вітчизняні
стандарти надання акушерсько
-гінекологічної допомоги»

«Резус конфлікт: загрози та ризики»

м.Київ

м.Хмельницький

м.Житомир
м.Вінниця

20.04.2017

13

Овариальный клуб

«Прегравідарна підготовка-залог успішної вагітності»

м.Київ

21.04.2017

14

1 міжнародний конгрес
«Репродуктивне здоров’я
мультидисциплінарний
підхід у безпреривному 
професіональному розвитку лікарів

«Моніторінг внутрішньоутробного стану плода в акушерський практиці»

м.Київ

27-28.04.2017

15

Виступ на телеканалі «Тоніс»

Медицина плода

м.Київ

31.05.2017

16

Міжнародний симпозіум
«Теорія і практика
репродукції людини»

Сучасна акушерська практика в репродуктивній медицині

Прегравидарнапідготовка.Що ми знаємо,а що ні?

м.Чернівці

25-27.05.2017

17

Сателітний симпозіум «Безен»
Профілактика репродуктивних
втрат вагітності:відкритті питання
та погляд в майбутнє»

«Сучасна стратегія прегравідарної підготовки у вагітних групи ризику»

м.Київ

23.06.2017

2016 рік

1

Експертний круглий стіл
« Преіндукція і індукція
пологів: методи показання,
сучасні можливості

Модератор

 

м.Київ.

12.02.2016

2

Науково –практична конференція
з міжнародною участю
«Жіноче здоровя і метеринство
очима професіоналів»

«Медицина плода: учора,сьогодні, завтра»

м.Київ.

13.02.2016

3

Науково-практичний семінар
в форматі телемосту « Здоровя
матері, плода та новонародженого»

1.Плацентарный ангиогенез при осложненнойбеременности

2.Современная многофункциональная
восстановительнаябиотерапия

3.Тазовая веноконгестия-
современныевзгляды

мКиїв

м.Харків

м.Суми

м.Полтава

18.02.2016

4

Науково-практичний семінар
в форматі телемосту « Здоровя
матері, плода та новонародженого»

1.Плацентарный ангиогенез при осложненнойбеременности

2.Современная многофункциональная
восстановительнаябиотерапия

3.Тазовая веноконгестия-
современныевзгляды

м.Київ

м.Ужгород

м.Івано-Франківськ, м.Чернівці

03.03.2016

5.

Науково-практична конференція
з міжнародною участю
« Актуальні питання
репродуктивної медицини в Україні»

«СПКЯ-данные нового тысячилетия»

«Українські сучасні реалії
преіндукції та індукції пологів»

м. Дніпропетрівськ

24-25.03.2016

6

Практичний лекторій «Неплюдний
шлюб: амбулаторно-клінічна
допомога»

«Наступлениебеременности
– дело мужчин»

Харьків

02.04.2016

7

Науково-практичний семінар
в форматі телемосту

« Здоровя жінки у 21 столітті»

Плацентарныйангиогенез при осложненнойбеременности

2.Современная многофункциональная
восстановительнаябиотерапия

3.Тазовая веноконгестия-
современныевзгляды

м.Київ, Львів, Волинь,Рівне

14.04.16

8

Науково-практична конференция «Искусствобытьженщиной.
Взглядпрофессионалов»

« Гиперпролактинемия. Нельзя
недооценить»

м.Одеса

16.04.2016

9

Науково-практичний семінар в форматі телемосту

« Здоровя жінки у 21 столітті»

1.Тазовая веноконгестия-
современныевзгляды

2. Плацентарныйангиогенез при осложненнойбеременности

м.Київ- Одеса-Миколаїв-Херсон

11.05.2016

10

Науково-практична конференция по плануванню сім’ї

Незапальна хвороба жіночих
статевих органів

м.Київ

17.05.16

12

Міжнародний симпозіум «Репродуктивна медицина України»

«Як зберегти бажану вагітність
– рекомендації гінеколога»

м.Харьків

26-28.05.16

15

XIVзїздакушерів-гінекологівУкраїни

«Сучасний стан проблеми
стандартизації акушерсько-
гінекологічної допомоги в
Україні та шлях її вирішення»

Нова концепція анте- та
інтранатального спостереження»

м.Київ

23-24.09.2016

16

Науково-практичний семінар  МОЗ у форматі телемосту

« Здоровя жінки у 21 столітті»

1.Плацентарный ангиогенез при осложненнойбеременности

2.Современная многофункциональная
восстановительная биотерапия

3.Тазовая веноконгестия-
современныевзгляды

м.Київ

м. Дніпропетрівськм.КривийРіг-м.Запоріжжя

29.09.16

17

Науково-практичний семінар  МОЗ у форматі телемосту

« Здоровя жінки у 21 столітті»

1.Плацентарный ангиогенез при осложненнойбеременности

2.Тазовая веноконгестия-
современныевзгляды

м.Київ–

м.Вінниця-

м.Житомир

06.10.2016

19

Симпозиум «Бионорика»

«Пролиферативный синдром
в органах
репродуктивнойсистемы у женщин»

м.Львів

08.10.2016

20

ПрофиЛаб

- Эмболіянавколоплодовими
водами – предиктори та
перша медична допомога

- Плацентарныйангиогенезпри осложненнойбеременности

м.Київ

21.10.2016

 За 2015 рік представники кафедри брали участь у таких вітчизняних конференціях з міжнародною участю:

 1. Жук С.І. Роль плаценти на різних етапах гестаційного процесу / Міжнародний симпозіум Української АРМ «Теорія і практика репродукції людини», Одеса 28-30 травня, 2015.
 2. Парпалей Є.І. Патологія кількості навколоплідної рідини: принципи раціонального супроводу, Профілаб з материнсько-плодової медицини, 17 квітня, 2015 року.
 3. Парпалей Є.І. Стани, щосупроводжуютьсянабряком плода, Профі-лаб з материнсько-плодової медицини, 17 квітня, 2015 року.
 4. Жук С.І. Материнсько - плодова медицина в Україні: вчора, сьогодні, завтра, Профілаб з материнсько-плодової медицини, 17 квітня, 2015 року.
 5. Жук С.І. Роль імплантації в забезпеченні гомеостазу фетоплацентарного комплексу, будеткоррекцияназвания, - Київ, 24.04.15 – Конференція з міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивного здоров’я».
 6. Жук С.І. Менеджмент проблем молочної залози та порушень менструального циклу, Профі-лаб з гінекології, 27 листопада, 2015 року.
 7. Жук С.І. Роль плаценти на різних етапах гестаційного процесу / Міжнародний симпозіум Української АРМ «Теорія і практика репродукції людини», Одеса 28-30 травня, 2015.
 8. Жук С.І., Воробей-Вихівська В.М. Особливості ведення вагітності і пологів при високому ризику тромботичних і геморагічних ускладнень. Жіночий лікар, Практичний лекторій «Невідкладні стани в акушерстві», 25.04.2015.
 9. Жук С.І. Взаимосвязьмеждуконституциональными особенностями женщин и возникновением гормонально-ассоциированных заболеваний / «Гормонально-асоційовані захворювання репродуктивної системи. Практичні поради», Одеса, 02.04.2015.
 10. Ошовський В.І., Пехньо Н.В. Плід як пацієнт: невідкладні стани. Жіночий лікар, Практичний лекторій «Невідкладні стани в акушерстві», 25.04.2015.
 11. Жук С.І. Роль імплантації в забезпеченні гомеостазу фетоплацентарного комплексу / Відеоконференція «Актуальні питання репродуктивного здоров’я», 24.04.2015
 12. Жук С.І. Особливості ведення вагітності та пологів при високому ризику тромбоемболічних та геморагічних ускладнень. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ-Харків-Полтава-Суми. – 26 травня, 2015 року.
 13. Жук С.І. Роль імплантації в забезпеченні гомеостазу фетоплацентарного комплексу. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ-Харків-Полтава-Суми. – 26 травня, 2015 року.
 14. Жук С.І. Корекція ендотеліальноїдисфункції при хронічному тазовому болю. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ-Харків-Полтава-Суми. – 26 травня, 2015 року.
 15. Жук С.І. Особливості ведення вагітності та пологів при високому ризику тромбоемболічних та геморагічних ускладнень. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ-Львів-Луцьк-Рівне. – 3 березня, 2015 року.
 16. Жук С.І. Роль імплантації в забезпеченні гомеостазу фетоплацентарного комплексу. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ-Львів-Луцьк-Рівне. – 3 березня, 2015 року.
 17. Жук С.І. Корекція ендотеліальноїдисфункції при хронічному тазовому болю. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ-Львів-Луцьк-Рівне. – 3 березня, 2015 року.
 18. Жук С.І. Особливості ведення вагітності та пологів при високому ризику тромбоемболічних та геморагічних ускладнень. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ-Чернівці-Ужгород-Івано-Франківськ. – 22 квітня 2015 року.
 19. Жук С.І. Роль імплантації в забезпеченні гомеостазу фетоплацентарного комплексу. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ-Чернівці-Ужгород-Івано-Франківськ. – 22 квітня, 2015 року.
 20. Жук С.І. Корекція ендотеліальноїдисфункції при хронічному тазовому болю. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ-Чернівці-Ужгород-Івано-Франківськ. – 22 квітня, 2015 року.

21.  Всеукраїнська науково-практична конференція Актуальні питаннясучасного акушерства” (16-17 квітня 2015 року)  І.Б. Вовк, В.К. Кондратюк, Н.Є.Горбань, А.І.Нарольська«Гіперпроліферативний синдром в гінекології (етіологія, патогенез, сучасні підходи до лікування)

22. Корнацька А.Г., Кондратюк В.К.,Чубей Г.В., Бражук М.Д. «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФІЛАКТИЦІ СПАЙКОВОГО ПРОЦЕСУ У ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ»

Науково-практична конференція «Ендометріоз. Діагностичні міфи та хірургічні реалії. Реподуктивне здоров’я нації»

23. Корнацька А.Г., Кондратюк В.К.,Чубей Г.В., Бражук М.Д. «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФІЛАКТИЦІ СПАЙКОВОЇ ХВОРОБИ» 

24. Жук С.І. Особливості ведення вагітності та пологів при високому ризику тромбоемболічних та геморагічних ускладнень. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Дніпропетровськ - Кривий Ріг-Запоріжжя. – 29 вересня 2015 року.

25. Жук С.І. Роль імплантації в забезпеченні гомеостазу фетоплацентарного комплексу. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Дніпропетровськ - Кривий Ріг-Запоріжжя. – 29 вересня 2015 року.

26. Жук С.І. Корекція ендотеліальноїдисфункції при хронічному тазовому болю. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Дніпропетровськ - Кривий Ріг-Запоріжжя. – 29 вересня 2015 року.

27. Жук С.І. Особливості ведення вагітності та пологів при високому ризику тромбоемболічних та геморагічних ускладнень. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Вінниця - Житомир. – 21 жовтня 2015 року.

Жук С.І. Роль імплантації в забезпеченні гомеостазу фетоплацентарного комплексу. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Дніпропетровськ - Кривий Ріг-Запоріжжя. – 21 жовтня 2015 року.

28. Жук С.І. Корекція ендотеліальноїдисфункції при хронічному тазовому болю. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Вінниця - Житомир. – 21 жовтня 2015 року.

29. Жук С.І. Вибір методу контрацепції при дисгормональних захворюваннях молочних залоз. Науково-практична конференція «Репродуктивні аспекти в медицині молочної залози», Київ, 15 жовтня, 2015.

    30. Жук С.І. «Таємниці гіперандрогеній» Іноваційні підходи до надання акушерсько-гінекологічної допомоги, Львів,     16 жовтня, 2015.

   31. Жук С.І. Особливості ведення вагітності та пологів при високому ризику тромбоемболічних та геморагічних ускладнень. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Чернігів – Черкаси - Кіровоград. – 3 листопада, 2015 року.

32. Жук С.І. Корекція ендотеліальноїдисфункції при хронічному тазовому болю. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Чернігів – Черкаси - Кіровоград. – 3 листопада, 2015 року.

33. Жук С.І. Особливості ведення вагітності та пологів при високому ризику тромбоемболічних та геморагічних ускладнень. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Тернопіль – Хмельницький. – 24 листопада, 2015 року.

34. Жук С.І. Корекція ендотеліальноїдисфункції при хронічному тазовому болю. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Тернопіль – Хмельницький. – 24 листопада, 2015 року.

35. Жук С.І. Роль імплантації в забезпеченні гомеостазу фетоплацентарного комплексу. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Тернопіль – Хмельницький. – 24 листопада, 2015 року.

36. Жук С.І. Сучасні підходи до токолітичної терапії і безпеки плода «Анестезіологічне забезпечення та невідкладні стани в акушерстві та гінекології», Київ, 5-6 листопада, 2015.

 Жук С.І., Ус І.В. Прегравідарне обстеження жінок групи ризику щодо розвитку тромбофілічних розладів під час вагітності. – «Актуальні питання сучасного акушерства». – Тернопіль. – 16-17 квітня, 2015.

37. Жук С.І. Якість життя сучасної жінки: вчора, сьогодні, завтра. – «Медична турбота про якість жіночого здоров’я в різні періоди життя» - Київ – 6 листопада, 2015.

38. Жук С.І. «Гипоталамический синдром» / Лекторий «Бионорика». – Одесса. – 13 июня, 2015 г.