Search

На даний момент з 2017 р. накафедрівиконується НДР за темою

«Оптимізаціякомплексноїоцінки стану плода»,яка завершується в 2022 р.

Мета дослідження: зниження перинатальної захворюваності та смертності шляхом удосконалення неінвазивних та інвазивних методів оцінки стану плода: ехоскопії, допплерографії, кардіотокографії, фетоскопії, амніоцентезу.

Відповідно до поставленої мети будуть вирішуватися такі завдання:

  1. Встановити частоту та структуру сумнівних невідкладних станів плода у сучасній акушерській практиці за даними ретроспективного аналізу.
  2. Визначити найбільш прогностично значущі фактори ризику розвитку сумнівних невідкладних станів плода під час вагітності та під час пологів. Вивчити реакції організму плода на гіпоксію різного ґенезу.
  3. Оцінити інформативність існуючих методів дослідження (клінічні, інструментальні, лабораторні) щодо діагностики та прогнозування розвитку невідкладних станів плода;
  4. Удосконалити неінвазивні методи оцінки стану плода.
  5. Сформулювати принципи комплексної діагностики стану плода перед проведенням інвазивних втручань.
  6. Розробити алгоритм ведення вагітності та пологів в залежності від прогностично-діагностичних критеріїв сумнівних невідкладних станів плода.