Search

Мета заснування
Стисла інформація
Склад вченої ради
Довідковий інформаційно-аналітичний бюлетень
Навчально-методична робота
Науково-дослідна робота 
Лікувальна робота
Міжнародна діяльність
Комісії вченої ради
Склад Інституту

  

 

 

ШЕКЕРА Олег Григорович

Академік АН ВО України, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, магістр державного управління, голова експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина", голова спеціалізованої вченої ради за спеціальностями "Внутрішні хвороби" та "Загальна практика - сімейна медицина", головний редактор науково-практичного журналу "Здоров'я суспільства", головний редактор довідкового інформаційно-аналітичного бюлетеня "Сімейна медицина", президент Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства», професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги

Директор Інституту сімейної медицини

  

 

ТКАЧЕНКО Вікторія Іванівна,
Академік АН ВО України, доктор медичних наук, професор, вчений секретар експертної проблемної комісії НМАПО імені П.Л. Шупика за спеціальністю "Загальна практика-сімейна медицина", професор кафедри сімейної медицини Інституту сімейної медицини

 

Заступник голови вченої ради

Інституту сімейної медицини 

  

 

Коміссарова Ольга Сергіївна

асистент кафедри сімейної медицини Інституту сімейної медицини

Учений секретар вченої ради

Інституту сімейної медицини

Мета заснування Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика 

Інститут сімейної медицини був створений у 2009 р. у складі Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П. Л. Шупика згідно з рішенням Вченої ради академії та наказу ректора – академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка (№3694 від 30 листопада 2009 р.) шляхом реорганізації факультету «Загальна практика – сімейна медицина» в інститут.

За Наказом  МОЗ України 07.06.2010 № 466 на Інститут покладено здійснення таких функцій:

-      організація та впровадження якісної та ефективної системи підготовки спеціалістів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»;

-      координація наукових досліджень у галузі сімейної медицини;

-      участь у здійсненні науково-методичного супроводу впровадження сімейної медицини в первинну ланку охорони здоров'я України та у формуванні стратегічних напрямків її розвитку. 

Стисла інформація про інститут 

До складу Інституту сімейної медицини входять:

  • Науково-організаційний відділ (що включає три сектори: навчально-методичної, науково-дослідної та інформаційно- аналітичної роботи);
  • 13 кафедр, з яких 8  є опорними з післядипломної освіти лікарів. 

В Інституті працює 114 науково-педагогічних працівників: 1 академік НАМН України, 2 член-кор. НАМН України, 5 - академіків АН ВО України, 28 професорів, 34 докторів наук, 80 кандидатів наук, 45 доцентів, 3 - заслужені працівники ВШ України, 7 - заслужених лікарів України, 4 - заслужені діячі науки і техніки України, 2 – заслужені працівники освіти України, 1 - заслужений лаборант України.

Співробітники Інституту є головними редакторами 10 наукових журналів та 1 збірник: „Український медичний часопис”, «Экстренная медицина», „Сімейна медицина”, „Хірургія України”, „Современная педиатрия”, „Діабет, ожиріння, метаболічний синдром”, „Медикс. Антиейджинг”, "Здоров’я суспільства",  "Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона екстрапірамідних захворювань", "Східно-європейський неврологічний журнал",  „Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л.Шупика”, що сприяє швидкій публікації наукових статей аспірантами, пошукувачами і співробітниками кафедр Інституту.  З 2013 р. Інститутом щоквартально видаеться довідковий інформаційно-аналітичний бюлетень "Сімейна медицина". 

Склад вченої ради Інституту

 

ПІБ

Посада,

науковий ступінь,

вчене звання

1

 Шекера Олег Григорович – голова вченої ради

директор Інституту, академік АН ВО України, доктор медичних наук, професор

2

 Ткаченко Вікторія Іванівна  - заступник голови

доцент кафедри сімейної медицини, академік АН ВО України, доктор медичних наук, професор

3

 Коміссарова Ольга Сергіївна -  секретар 

 асистент кафедри сімейної

 медицини

4

 Бережний В’ячеслав Володимирович

професор кафедри педіатрії №2, доктор медичних наук, професор

5

 Бойко Валентина Олександрівна

доцент кафедри інфекційних хвороб, кандидат медичних наук, доцент

6

 Гріцова Наталія Анатоліївна

доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології, кандидат медичних наук, доцент

7

 Гриневич Євгенія Геннадіївна

академік АН ВО України, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, доктор медичних наук, професор

8

 Губський Юрій Іванович

завідувач кафедри паліативної та хоспісної медицини, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор

9

 Дуда Олександр Костянтинович

завідувач кафедри інфекційних хвороб, доктор медичних наук, професор

10

 Зозуля Іван Савович

професор кафедри медицини невідкладних станів, академік АН ВО України, доктор медичних наук, професор

11

 Коваленко Ольга Євгеніївна

професор  кафедри  сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, доктор медичних наук, професор

12

 Кондрацька Ірина Миколаївна

доцент кафедри діабетології, кандидат медичних наук, доцент

13

 Мамчич Володимир Іванович

професор кафедри хірургії та проктології, доктор медичних наук, професор

14

 Маньковський Борис Микитович

завідувач кафедри діабетології професор, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор

15

 Марушко Тетяна Вікторівна

завідувач кафедри педіатрії №2, доктор медичних наук, професор

16

 Матюха Лариса Федорівна

завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, доктор медичних наук, професор

17

 Олійник Марина Валеріївна

доцент кафедри терапії і геріатрії, кандидат медичних наук, доцент

18

 Омельянович Віталій Юрійович 

професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, доктор медичних наук, доцент

19

 Рощин Георгій Георгійович

завідувач кафедри медицини катастроф та військово-медичної підготовки, доктор медичних наук, професор

20

 Свиридова Наталія Костянтинівна

завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії, доктор медичних наук, професор

21

 Слонецький Борис Іванович

завідувач кафедри медицини невідкладних станів, академік АН ВО України, доктор медичних наук, професор

22

 Сімонов Сергій Сергійович

доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології, кандидат медичних наук, доцент

23

 Сличко Іван Йосипович

доцент кафедри медицини катастроф та військово-медичної підготовки, кандидат медичних наук, доцент

24

 Стаднюк Леонід Антонович

завідувач кафедри терапії і геріатрії, доктор медичних наук, професор

25

 Фелештинський Ярослав Петрович

завідувач кафедри хірургії та проктології, доктор медичних наук, професор

26

 Хіміон Людмила Вікторівна

завідувач кафедри сімейної медицини, доктор медичних наук, професор

27

 Царенко Анатолій Володимирович

доцент кафедри паліативної і хоспісної медицини, кандидат медичних наук, доцент

28

 Чуприна Геннадій Миколайович

доцент кафедри неврології і рефлексотерапії, кандидат медичних наук, доцент

29

 Кулаковська Інна Петрівна

старший інспектор дирекції Інституту сімейно медицини

30

 Максимець Яна Анатоліївна

голова студентської ради Інституту сімейної медицини, аспірант кафедри сімейної медицини 

31

 Гайова Ольга Анатоліївна

член студентської ради Інституту сімейної медицини, клінічний ординатор кафедри сімейної медицини

32

 Гриб Наталія Володимирівна

член студентської ради Інституту сімейної медицини, клінічний ординатор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги

33

 Свистун Вікторія Юріївна

член студентської ради Інституту сімейної медицини, клінічний ординатор кафедри неврології і рефлексотерапії

34

 Франкова Тетяна Іванівна

лаборант кафедри діабетології

 Засідання вченої ради Інституту відбувається кожного третього четверга місяця.  

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА. ДОВІДКОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Бюлетень № 1 07.07.13

Бюлетень № 2 21.08.13

Бюлетень № 3 11.11.13

Бюлетень №4 24.02.14

Бюлетень №1 14.07.14

Бюлетень №2 13.10.14

Бюлетень № 1-2 23.04.15

Бюлетень № 1 2017

Бюлетень № 2 2017

Бюлетень № 3 2017

Бюлетень № 4 2017

Бюлетень № 2 2018

Бюлетень № 3 2018

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Щорічно на кафедрах інституту навчається більше 2600 слухачів за 16 спеціальностями.

З метою підвищення якості навчання кафедрами інституту за 9 місяців 2017 р.  оновлено 25 навчальних програм, підготовлено 6 підручників, 6 навчальних посібників, 1 електронний посібник, 8 відеофільмів, 312 лекцій з мультимедійним супроводженням, широко застосовується дистанційна форма навчання з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Для забезпечення безперервної професійної підготовки сімейних лікарів проводяться цикли тематичного удосконалення з різних аспектів сімейної медицини, продовжується ексклюзивний проект дистанційного навчання в журналах „Український медичний часопис”, „Мистецтво лікування”, „Здоров’я суспільства”,  щомісяця проводяться науково-практичні семінари з актуальних питань сімейної медицини та телемости для лікарів України.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

На початку 2010 р. в Україні була відкрита нова наукова спеціальність – 14.01.38 – “Загальна практика – сімейна медицина” (наказ ВАК України від 29.04.2010 №273).

Згідно наказу МОН України від 11.07.2016 № 820 та наказу НМАПО імені П.Л. Шупика від 28.09.2016 № 3055 в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.613.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.02 «Внутрішні хвороби» та 14.01.38 «Загальна практика – сімейна медицина» строком на три роки, яка фактично функціонує з 2010 р.

Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.05.2012 р. в НМАПО імені П. Л. Шупика розширено перелік наукових спеціальностей в аспірантурі за рахунок спеціальності 14.01.38 – “Загальна практика – сімейна медицина”.

Кафедрами Інституту сімейної медицини постійно виконуються бюджетні та ініціативно – пошукові науково-дослідні роботи з різних проблем медицини, в тому числі і по вивченню факторів ризиків та розробці профілактичних програм найбільш розповсюджених захворювань у загально-лікарській практиці.

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Інститут сімейної медицини має 61 клінічну базу, серед яких 33 – стаціонарно-поліклінічних, 10 поліклінічних, 3 спеціалізовані центри сімейної медицини, 12 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини.

Співробітниками кафедр інституту щорічно здійснюється понад 30 000 консультацій (близько 14 000 в стаціонарах лікувальних закладів та 16 000 амбулаторно), у тому числі – біля 4 000 поза клінічними базами, виконується більше 2 000 оперативних втручань різного ступеня складності та велика кількість діагностичних і лікувальних процедур, проводиться близько 3 000 клінічних обходів.      

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Співробітники Інституту сімейної медицини є членами ради Всесвітньої та Європейської асоціацій сімейних лікарів,  членами ради Міжнародного молодіжного руху сімейних лікарів Васко да Гама та членами інших європейських та світових асоціацій. Постійно організовують та проводять міжнародні конференції та семінари як в Україні, так і за кордоном.

Комісії вченої ради Інституту

Комісія з навчально-методичної роботи

Голова:

Марушко Тетяна Вікторівна,
доктор  медичних наук, професор

Комісія з наукової роботи

Голова:

Клименко Ліліана Вікторівна,
кандидат медичних наук, доцент

Комісія з лікувальної роботи

Голова:

Коваленко Ольга Євгенівна,
доктор медичних наук, професор

Комісія по роботі з лікарями-інтернами

Голова:

Козачук Валентина Григорівна,

кандидат медичних наук, доцент        

Комісія по роботі з іноземними громадянами

Голова:

Царенко Анатолій Володимирович

кандидат медичних наук, доцент

Профбюро

Голова:

Гриневич Євгенія Геннадіївна,

доктор медичних наук, професор

Розклад роботи дирекції:

понеділок – четвер: 09.00 – 17.00  

п’ятниця: 09.00 – 16.00                   

Адреса:

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,
кімната 54 (адміністративний корпус, 2-й поверх),

тел. (044) 205-49-29. ifmnmapo@ukr.net

Склад Інституту

Найменування структурного підрозділу

ПІБ керівника підрозділу, адреса, телефон

Директор Інституту сімейної медицини

Шекера Олег Григорович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,

тел. (044) 205-48-63

e-mail:  direktor_IFM_nmapo@ukr.net 

 

Кафедра сімейної медицини

Хіміон Людмила Вікторівна,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Багговутівська, 1

тел. (044) 483-17-21

e-mail:  ludmilahimion@hotmail.com

 

Кафедра сімейної медицини та

амбулаторно-поліклінічної допомоги

Матюха Лариса Федорівна

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Саксаганського 100

Тел. (044) 288-10-33

e-mail: mlarysa@mgail.com 

 

Кафедра загальної, дитячої судової психіатрії і наркології

Мішиєв Вячеслав Данилович,

доктор медичних  наук, професор

м. Київ, вул. Фрунзе, 103-а

тел. (044) 468-13-35

е-mail: psycho.nmapo@gmail.com

 

 

Кафедра інфекційних хвороб

Дуда Олександр Костянтинович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Солом’янська, 17

тел. (044) 362-99-51

е-mail: duda.doc.med@gmail.com

 

Кафедра медицини катастроф та 
військово-медичної підготовки

Рощін Георгій Георгійович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Братиславська, 3

тел. (044) 518-56-71, 519-88-23

e-mail:  mk_kafedra@ukr.net

 

Кафедра медицини невідкладних станів

Слонецький Борис Іванович

 доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Братиславська, 3

тел. (044) 518-62-11

e-mail nmapo.emergency@gmail.com

 

Кафедра неврології і рефлексотерапії

Свиридова Наталія Костянтинівна

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Багговутівська, 1

тел. (044) 483-17-56

e-mail: 

natalia.svyrydova@gmail.com

 

Кафедра педіатрії №2

Марушко Тетяна Вікторівна

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Богатирська, 30

тел. 201-32-15

e-mail:  pediatri2@kiev.ua

 

Кафедра терапії і геріатрії

Стаднюк Леонід Антонович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ,  вул. Вишгородська, 67

тел. (044) 431-05-19, 430-33-51

e-mail:  stadnyuk@mail.ru

 

Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Фещенко Юрій Іванович

академік НАМН України,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7

тел. (044) 275-04-02, 275-55-00

 e-mailnataligricova@gmail.com

Кафедра хірургії та проктології

Фелештинський Ярослав Петрович

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Багговутівська, 1

тел. (044) 424-98-27,483-16-38

e-mail:  surgeryproctology@ukr.net

 

Кафедра діабетології

Маньковський Борис Микитович

чл.-кор. НАМН України,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкина, 22

тел. (044) 272-62-52,  272-09-31

e-mail:   tifrankova@ukr.net

 

Кафедра паліативної та хоспісної медицини

 Губський Юрій Іванович  

чл.-кор. НАМН України,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, пр. Голосіївський, 59Б 
тел.: (050) 317-81-56
e-mail:  atsarenko@gmail.com