Search

• Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Фролової Світлани Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина»
• Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.002 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дяченко Лесі Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина»
• Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.000 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ______________ (П. І. Б. здобувача) на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина»

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Фролової Світлани Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина»

Наказ МОН України про утворення спеціалізованої вченої ради (Переглянути)

Контактна інформація:

Голова ради: д. мед. н. професор Петренко Оксана Василівна, професор кафедри офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика

електронна адреса: visionpetrenko@gmail.com

тел.: +38(066) 2180987 Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.001 прийняла 14 листопада 2019 року до розгляду дисертацію заочного аспіранта кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, лікаря-офтальмолога офтальмологічного відділення консультативно-діагностичного центру Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами Фролової Світлани Сергіївни «Ефективність визначення факторів ризику розвитку вікової дегенерації макули» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина» (спеціалізація «Офтальмологія»).

Науковий керівник: д. мед. н. професор Шаргородська Ірина Василівна, професор кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Анотація дисертації (Переглянути) Захист дисертації відбудеться 13 грудня 2019 року о 12 годині, за адресою: 03126, Україна, м. Київ, просп. Комарова, 3, Київська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», кафедра офтальмології.

Дисертація (Переглянути)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути)

Висновок наукового керівника

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1 (Переглянути)

Відгук 2 (Переглянути)

Аудіозапис захисту (Переглянути)

Відеозапис захисту (Переглянути)

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом НМАПО імені П. Л. Шупика (Переглянути)


 


Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.002 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дяченко Лесі Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина»

Наказ МОН України «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії» від 13.11.2019 № 1415 (Переглянути)

Контактна інформація:

Голова ради: д. мед. н. професор Горачук Вікторія Валентинівна, професор кафедри управління охороною здоров’я, учений секретар НМАПО імені П. Л. Шупика

електронна адреса: gorachuk@ukr.net 

тел.: (044) 205-49-93Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.002 прийняла 18 листопада 2019 року до розгляду дисертацію аспіранта очної вечірньої форми навчання кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, заступника головного лікаря з медичного обслуговування, лікаря-терапевта Комунального некомерційного підприємства «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради Дяченко Лесі Олександрівни «Медико-соціальне обґрунтування моделі оптимізації первинної медичної допомоги населенню в умовах стресу» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина» (спеціалізація «Соціальна медицина»).

Наукові керівники:

д. мед. н. професор Михальчук Василь Миколайович, завідувач кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

д. мед. н. професор Корнацький Василь Михайлович, заступник директора з науково-клінічної роботи Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска НАМН України»;

Анотація дисертації (Переглянути)Захист відбудеться 19 грудня 2019 року о 10 годині, за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, кафедра управління охороною здоров’я, аудиторія № 46.

Дисертація (Переглянути)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути)

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1 (Переглянути)

Відгук 2 (Переглянути)

Аудіозапис захисту (Переглянути)

Відеозапис захисту (Переглянути) 

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом НМАПО імені П. Л. Шупика (Переглянути)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.000 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ______________ (П. І. Б. здобувача) на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина»

Наказ МОН України про утворення спеціалізованої вченої ради (Переглянути)

Контактна інформація:

Голова ради: ______________ (П. І. Б. голови)

електронна адреса: email@email.com

тел.: (044) 0000000 Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.000 прийняла 00.00.2000 до розгляду дисертацію аспіранта кафедри ___________ (назва кафедри) Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика ______________ (П. І. Б. здобувача)  «_______________________________» (назва дисертації) на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина» (__________________ (шифр і назва наукової спеціальності)).

Науковий керівник: д. мед. н. професор _______ (П. І. Б. керівника), ________ (посада керівника).

Анотація дисертації (Переглянути) Захист відбудеться 00.00.2000 о 00:00 за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, аудиторія 00.

Дисертація (Переглянути)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути)

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1 (Переглянути)

Відгук 2 (Переглянути)

Аудіозапис захисту (Переглянути)

Відеозапис захисту (Переглянути) 

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії (Переглянути)

Рішення вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом НМАПО імені П. Л. Шупика (Переглянути)