Search

(Спеціальність 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація)

Загальна інформація
Паспорт спеціальності
Склад
Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт
  Здобувач БЄЛЯЄВОЇ Оксани Іванівни
  Здобувач ДОБРОВОЛЬНИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
  Здобувач ВИШНИЦЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
  Здобувач РАТУШНИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
  Здобувач НЕГРЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
  Здобувач УНГУРЯН ЛІАНА МИХАЙЛІВНА
  Здобувач АНДРІЙЧУК ЯРОСЛАВ РОСТИСЛАВОВИЧ
  Здобувач МОГИЛЮК ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ
  Здобувач ІВКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА
  Здобувач Дуллах Арам
  Здобувач БАБІНЦЕВА ЛАРИСА ЮРІЇВНА
  Здобувач ШЕЛКОВА ЕЛЛОНА ВОЛОДИМИРІВНА
  Здобувач СКРИПНИК-ТИХОНОВ РОСТИСЛАВ ІГОРЕВИЧ
  Здобувач ШАПОВАЛОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ
  Здобувач ГРИГОРУК ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА
  Здобувач МОВСІСЯН АЛІНА ГАРУШІВНА
  Здобувач ШУВЕРА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
  Здобувач ДАЦЮК НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА
  Здобувач ВОРОНКІНА АЛЬОНА СЕРГІЇВНА
  Здобувач РЕВА ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
  Здобувач ГОВОРУХА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
  Здобувач ДРОЗДОВА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Загальна інформація

Утворена відповідно до наказу МОН України від 04.07.2014 № 793, із змінами внесеними згідно з наказу МОН України від 13.03.2017 №374 рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук за спеціальностями: 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Голова – д. фарм. н., професор ПОНОМАРЕНКО Микола Семенович, завідувач кафедри організації і економіки фармації НМАПО імені П. Л. Шупика

Заступник голови ‑ д. фарм. н., професор ДАВТЯН Лена Левонівна, завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації, НМАПО імені П. Л. Шупика

Учений секретар – к. фарм. н., МАЛЕЦЬКА Зоряна Володимирівна, завідувач сектору моніторингу освіти, НМАПО імені П. Л. Шупика

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради від 04 липня 2014 року до 04 липня 2017 року тел. +38(044) 205-49-56

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Паспорт спеціальності

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

1. Формула спеціальності

Дослідження технологічних, організаційно-управлінських та правових проблем, пов’язаних з експериментальним і науково-методичним обгрунтуванням теорії та практики розроблення, виробництва, зберігання, транспортування, формування асортименту, реалізації, обігу, обліку та споживання лікарських засобів і виробів медичного призначення, а також фундаментальні та прикладні дослідження, спрямовані на вдосконалення системи фармацевтичного забезпечення населення (кадри, історія), управління трудовими ресурсами і висвітлення історичних аспектів фармації.

2. Напрямки досліджень

2.1. Фундаментальні та прикладні дослідження природних і синтетичних біологічно активних речовин з метою їх використання в технології лікарських, ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-профілактичних і лікувально-косметичних засобів. Розроблення теоретичних основ виготовлення ліків. Розроблення та вдосконалення методів одержання й очистки лікарської сировини, лікарських субстанцій і допоміжних речовин, технології готових та екстемпоральних лікарських, лікувально-профілактичних засобів і спеціальних продуктів харчування.

2.2. Обгрунтування складу та розроблення технології виготовлення нових (готових та екстемпоральних) лікарських, ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-профілактичних, лікувально-косметичних, дезинфікаційних та інших засобів з використанням хімічних, фізико-хімічних, біофармацетичних, мікробіологічних та інших методів досліджень.

2.3. Теоретичне й експериментальне обгрунтування нових процесів і апаратів, ліній автоматизації для фармацевтичної технології та їх подальше вдосконалення з метою збереження екології та забезпечення міжнародних вимог до виготовлення офіцинальних готових та екстемпоральних засобів.

2.4. Розроблення нових і вдосконалення наявних лікарських форм хіміко-фармацевтичного й аптечного виробництва, удосконалення та створення для них тари й упаковки.

2.5. Наукове обгрунтування розроблення та вдосконалення нормативно-технічної документації на лікарські, ветеринарні, гомеопатичні, лікувально-профілактичні, лікувально-косметичні, спеціальні продукти харчування та інші засоби.

2.6. Розроблення нових і вдосконалення наявних лікарських препаратів на основі біотехнологій і нанотехнологій: методів вірусології, бактеріології, молекулярної генетики, мікробіологічного синтезу, генної інженерії, та методів нанотехнологій.

2.7. Удосконалення та оптимізація виготовлення лікарських засобів в умовах військових дій і надзвичайних ситуацій.

Аналіз стану фармацевтичної промисловості, перспективних напрямків її реструктуризації та тенденцій інноваційного розвитку. Фундаментальні та прикладні дослідження у сфері матеріально-технічного, фінансового інтелектуального й інформаційного забезпечення інноваційного розвитку фармацевтичного виробництва. Оцінка соціально-економічної ефективності впровадження досягнень науково-технічного прогресу та заходів, спрямованих на підвищення якості лікарських засобів.

2.8. Фундаментальні та прикладні дослідження щодо обгрунтування галузевих програм, нормативно-правового регулювання й оптимізації фармацевтичного забезпечення населення, контингентів хворих за окремими нозологічними групами; наукове обгрунтування адаптивного управління організаціями фармацевтичної галузі на основі аналізу їх діяльності, використання теорії управління, фінансів, інвестицій, маркетингу, логістики, належної виробничої й аптечної практики.

2.9. Дослідження етичних аспектів та факторів макро- і мікросередовища у діяльності фармацевтичних підприємств, аптечних та інших закладів, що функціонують у галузі фармацевтичного забезпечення населення.

2.10. Фармацевтичний маркетинг. Маркетингові дослідження лікарських засобів як життєво необхідного товару, ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-профілактичних, лікувально-косметичних, дезинфікаційних засобів та лікарської сировини, допоміжних речовин, виробів медичного призначення. Асортиментна, збутова та комунікаційна політика. Фармацевтичне товарознавство.

2.11. Наукове обгрунтування соціально-економічних механізмів фармацевтичного забезпечення в умовах страхової медицини. Організаційні дослідження в галузі клінічної фармації. Фармакоекономічні дослідження щодо створення, клінічних випробувань і раціонального використання лікарських засобів. Фармацевтичне ціноутворення.

2.12. Методичне, організаційне та фармакотерапевтичне обгрунтування розвитку інформаційних і комп’ютерних технологій у фармації.

2.13. Фундаментальні та прикладні дослідження зовнішньоекономічної діяльності в галузі фармації, зокрема експортно-імпортних операцій, стратегії фармацевтичного маркетингу.

2.14. Удосконалення форм і методів організації та управління військовою фармацією. Оптимізація забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення населення в умовах надзвичайних ситуацій.

2.15. Організаційні дослідження в галузі судової фармації та фармацевтичного права. Вирішення проблем контрольно-дозвільного регулювання законного та незаконного обігу отруйних і психотропних речовин, наркотичних і одурманюючих засобів, їх аналогів і прекурсорів, інших засобів.

2.16. Оптимізація управління трудовими ресурсами фармацевтичної галузі: кадрове забезпечення, прогнозування, ротація, підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації й атестація фармацевтичних кадрів, зокрема викладачів і професорсько-викладацького складу фармацевтичних закладів освіти.

2.17. Історичні аспекти розвитку фармації: правові, етичні, технологічні, нормативні та інші чинники регулювання діяльності фармацевтичних закладів у вітчизняному та міжнародному досвіді.

3. Галузь науки, з якої присуджують наукові ступені: фармацевтичні науки


Склад

Голова ради

1. Пономаренко Микола Семенович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 15.00.01.

Заступник голови

2. Давтян Лена Левонівна, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 15.00.01.

Вчений секретар

3. Малецька Зоряна Володимирівна, к.фарм.н., доцент кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 15.00.01.

Члени ради:

4. Ветютнева Наталія Олександрівна, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

5. Войтенко Георгій Миколайович, д.мед.н., професор, професор лабораторії, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України», спеціальність 15.00.01;

6. Волох Дмитро Степанович, д.фарм.н., професор, професор кафедри, НМУ імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

7. Загорій Володимир Антонович, д.фарм.н., професор, голова наглядової ради, ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», спеціальність 15.00.01;

8. Кабачна Алла Василівна, д.фарм.н., професор, професор кафедри НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

9. Коритнюк Раїса Сергіївна, д.фарм.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

10. Косяченко Костянтин Леонідович, д.фарм.н., доцент, доцент кафедри, НМАПОімені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

11. Мішалов Володимир Дем’янович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

12. Орлова Наталія Михайлівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

13. Сятиня Михайло Лукович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, НМУ імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

14. Трохимчук Віктор Васильович, д.фарм.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

15. Шматенко Олександр Петрович, д.фарм.н., професор, начальник кафедри, Українська військово-медична академія, спеціальність 15.00.01.


Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт

Здобувач БЄЛЯЄВОЇ Оксани Іванівни

Автореферат: Оптимізація лікарського забезпечення дітей хворих на пневмонію.PDF
Дисертація: Оптимізація лікарського забезпечення дітей хворих на пневмонію.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ДОБРОВОЛЬНИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Автореферат: РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ СУХОГО ЕКСТРАКТУ СУПЛІДЬ ХМЕЛЮ В ЯКОСТІ АКТИВНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ІНГРЕДІЄНТА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ.PDF
Дисертація: РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ СУХОГО ЕКСТРАКТУ СУПЛІДЬ ХМЕЛЮ В ЯКОСТІ АКТИВНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ІНГРЕДІЄНТА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ВИШНИЦЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Автореферат: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ ДІТЕЙ НА ГАСТРИТ І ДУОДЕНІТ.PDF
Дисертація: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ ДІТЕЙ НА ГАСТРИТ І ДУОДЕНІТ.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач РАТУШНИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Автореферат: НАУКОВА РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКАРСЬКОГО ПРЕПАРАТУ У ФОРМІ ТРАНСДЕРМАЛЬНОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СИСТЕМИ З МЕРКАЗОЛІЛОМ.PDF
Дисертація: НАУКОВА РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКАРСЬКОГО ПРЕПАРАТУ У ФОРМІ ТРАНСДЕРМАЛЬНОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СИСТЕМИ З МЕРКАЗОЛІЛОМ.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач НЕГРЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Автореферат: СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАМИ НАРКОХВОРИХ З ЗАЛЕЖНІСТЮ ВІД КАННАБІНОЇДІВ (F12).PDF
Дисертація: СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАМИ НАРКОХВОРИХ З ЗАЛЕЖНІСТЮ ВІД КАННАБІНОЇДІВ (F12).PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач УНГУРЯН ЛІАНА МИХАЙЛІВНА

Автореферат: НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.PDF
Дисертація: НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.PDF
Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач АНДРІЙЧУК ЯРОСЛАВ РОСТИСЛАВОВИЧ
Автореферат: РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ТАБЛЕТОК ЖУВАЛЬНИХ НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТУ ВІВСА ТА КВЕРЦЕТИНУ.PDF
Дисертація: РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ТАБЛЕТОК ЖУВАЛЬНИХ НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТУ ВІВСА ТА КВЕРЦЕТИНУ.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач МОГИЛЮК ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Автореферат: НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ МАТРИЧНИХ ТАБЛЕТОК З ПРОЛОНГОВАНИМ ВИВІЛЬНЕННЯМ НА ПРИКЛАДІ ТРИМЕТАЗИДИНУ ДИГІДРОХЛОРИДУ.PDF
Дисертація: НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ МАТРИЧНИХ ТАБЛЕТОК З ПРОЛОНГОВАНИМ ВИВІЛЬНЕННЯМ НА ПРИКЛАДІ ТРИМЕТАЗИДИНУ ДИГІДРОХЛОРИДУ.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ІВКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА

Автореферат: ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВИХ І ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.PDF
Дисертація: ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВИХ І ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.PDF
Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач Дуллах Арам

Автореферат: РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯКОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГРИБКОВИХ УРАЖЕНЬ ШКІРИ.PDF
Дисертація: РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯКОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГРИБКОВИХ УРАЖЕНЬ ШКІРИ.PDF
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач БАБІНЦЕВА ЛАРИСА ЮРІЇВНА

Автореферат: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я .PDF
Дисертація: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я.PDF
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ШЕЛКОВА ЕЛЛОНА ВОЛОДИМИРІВНА

Автореферат: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ФОРМУЛЯРНОЇ СИСТЕМИ .PDF
Дисертація: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ФОРМУЛЯРНОЇ СИСТЕМИ .PDF
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач СКРИПНИК-ТИХОНОВ РОСТИСЛАВ ІГОРЕВИЧ

Автореферат: РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ ОТРУТИ БДЖОЛИНОЇ .PDF
Дисертація: РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ ОТРУТИ БДЖОЛИНОЇ .PDF
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ШАПОВАЛОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Автореферат: СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ОСНОВИ ПОШУКУ СПОСОБІВ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ НАРКОПАЦІЄНТІВ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ В РАМКАХ ДЕРЖАВНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРОТИДІЇ НАРКОМАНІЇ І НАРКОЗЛОЧИННОСТІ .PDF
Дисертація: СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ОСНОВИ ПОШУКУ СПОСОБІВ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ НАРКОПАЦІЄНТІВ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ В РАМКАХ ДЕРЖАВНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРОТИДІЇ НАРКОМАНІЇ І НАРКОЗЛОЧИННОСТІ .PDF
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ГРИГОРУК ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Автореферат: НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ, ПІДГОТОВКИ ТА РОЗМІЩЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КАДРІВ .PDF
Дисертація: НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ, ПІДГОТОВКИ ТА РОЗМІЩЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КАДРІВ .PDF
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач МОВСІСЯН АЛІНА ГАРУШІВНА

Автореферат: ПРОФІЛАКТИКА АДИКТИВНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ НА ЗАСАДАХ СУДОВОЇ ФАРМАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ .PDF
Дисертація: ПРОФІЛАКТИКА АДИКТИВНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ НА ЗАСАДАХ СУДОВОЇ ФАРМАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ .PDF
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ШУВЕРА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Автореферат: СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ПРИ АЛКОГОЛЬНІЙ ЗАЛЕЖНОСТІ (F 10.2) .PDF
Дисертація:

СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ПРИ АЛКОГОЛЬНІЙ ЗАЛЕЖНОСТІ (F 10.2) .PDF

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ДАЦЮК НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА

Автореферат

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАРКОТИЧНИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВОЇ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ .PDF

Дисертація

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАРКОТИЧНИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВОЇ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ .PDF

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ВОРОНКІНА АЛЬОНА СЕРГІЇВНА

Автореферат

РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ ГЛЮКОЗАМІНУ, МЕТРОНІДАЗОЛУ ТА ХЛОРГЕКСИДИНУ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ .PDF

Дисертація

РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ ГЛЮКОЗАМІНУ, МЕТРОНІДАЗОЛУ ТА ХЛОРГЕКСИДИНУ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ .PDF

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач РЕВА ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Автореферат

РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПЛІВОК ТА ГЕЛЮ З ДЕКАМЕТОКСИНОМ ТА ХЛОРГЕКСИДИНОМ .PDF

Дисертація

РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПЛІВОК ТА ГЕЛЮ З ДЕКАМЕТОКСИНОМ ТА ХЛОРГЕКСИДИНОМ .PDF

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ГОВОРУХА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Автореферат

НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ .PDF

Дисертація:

НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ .PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ДРОЗДОВА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Автореферат: НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ АНТИМІКРОБНОЇ ТА СПЕРМІЦИДНОЇ ДІЇ ДЛЯ ГІНЕКОЛОГІЇ .PDF
Дисертація: НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ АНТИМІКРОБНОЇ ТА СПЕРМІЦИДНОЇ ДІЇ ДЛЯ ГІНЕКОЛОГІЇ .PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3