Search

(Спеціальності : 14.01.01 - акушерство та гінекологія, 14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія)

Загальна інформація
Паспорт спеціальності
Склад
Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт
 

  Здобувач ЛИСЕНКО БОЛЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
  Здобувач ЗАБОЛОТІН АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
  Здобувач СТЕПАНЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
  Здобувач ІВАНКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА
  Здобувач ПРОДАН ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
  Здобувач ГРЕК ЛЮДМИЛА ПРОКОФІЇВНА

  

Загальна інформація

Утворена відповідно до наказу МОН України від 11.07.2017 № 996 рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» та 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Голова чл.-кор. НАМН України д. мед. н. професор ВДОВИЧЕНКО ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ, перший проректор НМАПО імені П. Л. Шупика

Заступник голови д.мед.н., професор ЛОСКУТОВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика

Учений секретар  д.мед.н., Суслікова Лідія Вікторівна, доцент, директор, Український державний інститут репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 11 липня 2017 року строком до 31 грудня 2019 року

Контактна інформація: тел. +38 (044) 518-41-57


Паспорт спеціальності

Переглянути у PDF

Склад

Голова ради:

Вдовиченко Юрій Петрович, д.мед.н., професор, перший проректор, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01.

Заступник голови:

Лоскутов Олег Анатолійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30.

Вчений секретар:

Суслікова Лідія Вікторівна, д.мед.н., професор, директор, Український державний інститут репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.01.01;

Члени ради:

Біляєв Андрій Вікторович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Бойко Володимир Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 14.01.01;

Вовк Іраїда Борисівна, д.мед.н, професор, керівник відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.01;

Голяновський Олег Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Горбунова Ольга Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Дубров Сергій Олександрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.30;

Жук Світлана Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Згржебловська Леся Володимирівна, д.мед.н., доцент, старший ординатор відділення, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, спеціальність 14.01.30;

Камінський В’ячеслав Володимирович, д.мед.н., професор, директор, Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини, спеціальність 14.01.01;

Козинець Георгій Павлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Корнацька Алла Григорівна, д.мед.н., професор, завідувач відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.01;

Малиш Ігор Ростиславович, д.мед.н., професор, завідувач відділення, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, спеціальність 14.01.30;

Романенко Тамара Григорівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Сільченко Валерій Петрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Суханова Ауріка Альбертівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Ткаченко Руслан Опанасович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Тріщинська Марина Анатоліївна, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30.


Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт

Здобувач  НУНГА КРІСТІНА ЖИМЕ

Автореферат:  ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ЖІНОК ІЗ РУБЦЕМ НА МАТЦІ, ЯКІ БАГАТО НАРОДЖУВАЛИ

Дисертація:  ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ЖІНОК ІЗ РУБЦЕМ НА МАТЦІ, ЯКІ БАГАТО НАРОДЖУВАЛИ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ГЕРВАЗЮК ОЛЬГА ІГОРІВНА

Автореферат:  ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ, ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ТРОМБОГЕМОРАГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ВАГІТНИХ ТА РОДІЛЬ

Дисертація:  ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ, ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ТРОМБОГЕМОРАГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ВАГІТНИХ ТА РОДІЛЬ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ЛИСЕНКО БОЛЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Автореферат:   ГЕНІТАЛЬНИЙ ЕНДОМЕТРІОЗ У ЖІНОК ІЗ ГІПОТИРЕОЗОМ: ПАТОГЕНЕЗ, ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА РЕЦИДИВІВ

Дисертація:  ГЕНІТАЛЬНИЙ ЕНДОМЕТРІОЗ У ЖІНОК ІЗ ГІПОТИРЕОЗОМ: ПАТОГЕНЕЗ, ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА РЕЦИДИВІВ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ЗАБОЛОТІН АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Автореферат:   ДІАГНОСТИКА ТА ЕНДОСКОПІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВРОДЖЕНИХ АНОМАЛІЙ РОЗВИТКУ МАТКИ

Дисертація:  ДІАГНОСТИКА ТА ЕНДОСКОПІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВРОДЖЕНИХ АНОМАЛІЙ РОЗВИТКУ МАТКИ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач СТЕПАНЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Автореферат:   ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ТЕРАПІЇ У ЖІНОК З ПАТОЛОГІЧНИМ КЛІМАКСОМ

Дисертація:  ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ТЕРАПІЇ У ЖІНОК З ПАТОЛОГІЧНИМ КЛІМАКСОМ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ІВАНКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Автореферат:   УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА АЛГОРИТМУ РОЗРОДЖЕННЯ ЖІНОК З ПАТОЛОГІЄЮ ПЛАЦЕНТАЦІЇ

Дисертація:  УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА АЛГОРИТМУ РОЗРОДЖЕННЯ ЖІНОК З ПАТОЛОГІЄЮ ПЛАЦЕНТАЦІЇ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ПРОДАН ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Автореферат:   ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГРАМ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОТОКОЛАХ ДОНАЦІЇ ООЦИТІВ

Дисертація:  ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГРАМ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОТОКОЛАХ ДОНАЦІЇ ООЦИТІВ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ГРЕК ЛЮДМИЛА ПРОКОФІЇВНА

Автореферат:   CИНДРОМ ХРОНІЧНОГО ТАЗОВОГО БОЛЮ: ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Дисертація:  CИНДРОМ ХРОНІЧНОГО ТАЗОВОГО БОЛЮ: ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3