Search

(Спеціальності : 14.01.01 - акушерство та гінекологія, 14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія)

Загальна інформація
Паспорт спеціальності
Склад
Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт
 
  Здобувач СЮСЮКА ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
  Здобувач ГЛАДЕНКО СВІТЛАНА ЄВГЕНІЇВНА
  Здобувач АТАМАНЧУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА
  Здобувач ДЯК КРІСТІНА ВІКТОРІВНА
  Здобувач АБУГАЛІ АЛАА
  Здобувач ШУРПЯК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
  Здобувач ЧАЙКА ОКСАНА ІВАНІВНА
  Здобувач ЧОНКО ОЛЬГА ЮРІЇВНА
  Здобувач МАНДРИКОВА АЛІСА СЕРГІЇВНА
  Здобувач НЕДОРЕЗОВА КАРИНА МИХАЙЛІВНА
  Здобувач СЕРБЕНЮК АНАСТАСІЯ ВАЛЕРІЇВНА
  Здобувач ФЕСЬКОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
  Здобувач ЄМЕЦЬ РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ
  Здобувач ЛАХНО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
  Здобувач МІНІНА ОЛЬГА ЮРІЇВНА
  Здобувач ФЕЙТА ЮЛІЯ РУСЛАНІВНА
  

Загальна інформація

Утворена відповідно до наказу МОН України від 11.07.2017 № 996 рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» та 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Голова чл.-кор. НАМН України д. мед. н. професор ВДОВИЧЕНКО ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ, перший проректор НМАПО імені П. Л. Шупика

Заступник голови д.мед.н., професор ЛОСКУТОВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика

Учений секретар  д.мед.н., Суслікова Лідія Вікторівна, доцент, директор, Український державний інститут репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 11 липня 2017 року строком до 31 грудня 2019 року

Контактна інформація: тел. +38 (044) 518-41-57


Паспорт спеціальності

Буде оновлюватись

Склад

Голова ради:

Вдовиченко Юрій Петрович, д.мед.н., професор, перший проректор, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01.

Заступник голови:

Лоскутов Олег Анатолійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30.

Вчений секретар:

Суслікова Лідія Вікторівна, д.мед.н., професор, директор, Український державний інститут репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.01.01;

Члени ради:

Біляєв Андрій Вікторович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Бойко Володимир Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 14.01.01;

Вовк Іраїда Борисівна, д.мед.н, професор, керівник відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.01;

Голяновський Олег Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Горбунова Ольга Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Дубров Сергій Олександрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.30;

Жук Світлана Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Згржебловська Леся Володимирівна, д.мед.н., доцент, старший ординатор відділення, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, спеціальність 14.01.30;

Камінський В’ячеслав Володимирович, д.мед.н., професор, директор, Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини, спеціальність 14.01.01;

Козинець Георгій Павлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Корнацька Алла Григорівна, д.мед.н., професор, завідувач відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.01;

Малиш Ігор Ростиславович, д.мед.н., професор, завідувач відділення, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, спеціальність 14.01.30;

Романенко Тамара Григорівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Сільченко Валерій Петрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Суханова Ауріка Альбертівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Ткаченко Руслан Опанасович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Тріщинська Марина Анатоліївна, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30.


Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт

Здобувач СЮСЮКА ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Автореферат: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ АКУШЕРСЬКИХ І ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК З УРАХУВАННЯМ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ТА ЇХ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ

Дисертація: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ АКУШЕРСЬКИХ І ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК З УРАХУВАННЯМ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ТА ЇХ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ГЛАДЕНКО СВІТЛАНА ЄВГЕНІЇВНА

Автореферат: ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПОЄДНАНОЇ ПАТОЛОГІЇ МАТКИ ТА ГЕНІТАЛЬНОГО ПРОЛАПСУ

Дисертація: ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПОЄДНАНОЇ ПАТОЛОГІЇ МАТКИ ТА ГЕНІТАЛЬНОГО ПРОЛАПСУ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач АТАМАНЧУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Автореферат: ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ГЕМОСТАЗУ У ЖІНОК ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАПЛІДНЕННЯ IN VITRO

Дисертація: ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ГЕМОСТАЗУ У ЖІНОК ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАПЛІДНЕННЯ IN VITRO

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ДЯК Крістіна Вікторівна

Автореферат: ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ У ВАГІТНИХ ГРУПИ РИЗИКУ

Дисертація: ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ У ВАГІТНИХ ГРУПИ РИЗИКУ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач АБУГАЛІ АЛАА

Автореферат: КОРЕКЦІЯ ПСИХО-ВЕГЕТАТИВНИХ ТА СЕКСУАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ З ЕНДОМЕТРІОЗОМ

Дисертація: КОРЕКЦІЯ ПСИХО-ВЕГЕТАТИВНИХ ТА СЕКСУАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ З ЕНДОМЕТРІОЗОМ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ШУРПЯК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Автореферат: РЕАБІЛІТАЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК З ДИСГОРМОНАЛЬНИМИ ЗМІНАМИ РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ І КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Дисертація: РЕАБІЛІТАЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК З ДИСГОРМОНАЛЬНИМИ ЗМІНАМИ РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ І КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ЧАЙКА ОКСАНА ІВАНІВНА

Автореферат: ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ІНДУКОВАНОЇ ВАГІТНОСТІ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ

Дисертація:  ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ІНДУКОВАНОЇ ВАГІТНОСТІ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач Чонко Ольга Юріївна

Автореферат: ПРОФІЛАКТИКА ПРЕЕКЛАМПСІЇ У ЖІНОК ІЗ ПЕРЕДЧАСНИМ ВІДШАРУВАННЯМ НОРМАЛЬНО РОЗТАШОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ В АНАМНЕЗІ
Дисертація: ПРОФІЛАКТИКА ПРЕЕКЛАМПСІЇ У ЖІНОК ІЗ ПЕРЕДЧАСНИМ ВІДШАРУВАННЯМ НОРМАЛЬНО РОЗТАШОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ В АНАМНЕЗІ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач Мандрикова Аліса Сергіївна

Автореферат:  ОПТИМІЗАЦІЯ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ТА РАННІХ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ У ЖІНОК ПІСЛЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Дисертація: ОПТИМІЗАЦІЯ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ТА РАННІХ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ У ЖІНОК ПІСЛЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач НЕДОРЕЗОВА КАРИНА МИХАЙЛІВНА

Автореферат: ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЖІНОК З КЕСАРЕВИМ РОЗТИНОМ В АНАМНЕЗІ

Дисертація: ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЖІНОК З КЕСАРЕВИМ РОЗТИНОМ В АНАМНЕЗІ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач Сербенюк Анастасія Валеріївна

Автореферат: ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ЕНДОМЕТРІЯ ПІСЛЯ НЕВДАЛИХ СПРОБ ДРТ ПРИ ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОМУ БЕЗПЛІДДІ

Дисертація: ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ЕНДОМЕТРІЯ ПІСЛЯ НЕВДАЛИХ СПРОБ ДРТ ПРИ ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОМУ БЕЗПЛІДДІ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач Феськов Владислав Олександрович

Автореферат:  ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЖІНОК З ЕНДОМЕТРІОЗОМ ЯЄЧНИКІВ

Дисертація: ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЖІНОК
З ЕНДОМЕТРІОЗОМ ЯЄЧНИКІВ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ЄМЕЦЬ РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ

Автореферат:  КОМПРЕСІЯ ТРАХЕОБРОНХІАЛЬНОГО ДЕРЕВА: ДІАГНОСТИКА, ОСОБЛИВОСТІ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ ІЗ ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ

Дисертація: КОМПРЕСІЯ ТРАХЕОБРОНХІАЛЬНОГО ДЕРЕВА: ДІАГНОСТИКА, ОСОБЛИВОСТІ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ ІЗ ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач Лахно Ігор Вікторович

Автореферат:  ПРЕЕКЛАМПСІЯ: ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

Дисертація:  ПРЕЕКЛАМПСІЯ: ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач МІНІНА ОЛЬГА ЮРІЇВНА

Автореферат:  ПРОЛІФЕРАТИВНІ ПРОЦЕСИ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗІ: ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Дисертація:  ПРОЛІФЕРАТИВНІ ПРОЦЕСИ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗІ: ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ФЕЙТА ЮЛІЯ РУСЛАНІВНА

Автореферат:  ОЦІНКА РИЗИКУ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯПОЛОГОВИХ ГНІЙНОСЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК З УСКЛАДНЕНИМ ПЕРЕБІГОМ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ

Дисертація:  ОЦІНКА РИЗИКУ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯПОЛОГОВИХ ГНІЙНОСЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК З УСКЛАДНЕНИМ ПЕРЕБІГОМ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3