Search

(Спеціальність 14.01.15 - нервові хвороби)
Загальна інформація
Паспорт спеціальності
Склад
Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт


Загальна інформація

Створена відповідно до наказу МОН України від 07.11.2018 № 1218 (Додаток 4 до наказу, Додаток 1 до наказу),рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.15– нервові хвороби (медичні науки)

Голова – д. мед. н., професор Головченко Юрій Іванович завідувач кафедри неврології №1 НМАПО імені П. Л. Шупика

Заступник голови ‑ д. мед. н., професор Ткаченко Олена Василівна, завідувач кафедри неврології №2 НМАПО імені П. Л. Шупика

Учений секретар – к. мед. н. Горева Ганна Валентинівна, асистент кафедри неврології №1 НМАПО імені П. Л. Шупика.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 7 листопада 2018 року до 31 грудня 2020 року

Контактна інформація: тел. +38 (044) 440-10-44

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Паспорт спеціальності

I. Формула спеціальності:

Галузь медичної науки, яка займається діагностикою,лікуванням, профілактикою захворювань нервової системи (центральної: головного та спинного мозку, периферичної та вегетативної нервової системи). Удосконалення методів розпізнавання причин і механізмів розвитку захворювань, ранньої діагностики, лікування та профілактики хвороб нервової системи сприятиме збереженню здоров'я людей, скороченню термінів тимчасової непрацездатності, зменшенню інвалідності, смертності та відновленню працездатності.

II. Напрямки досліджень:

2.1. Дослідження епідеміології, етіології, патогенезу, клініки найпоширеніших захворювань нервової системи: цереброваскулярних, травматичних, інфекційних, токсичних, геридітарних (спадкових), зумовлених патологією хребта, соматичними захворюваннями, пов'язаних із віковими змінами в осіб похилого віку або дітей та інші.

2.2. Розроблення та вдосконалення методів діагностики захворювань нервової системи.

2.3. Експериментальне та клінічне розроблення методів лікування, реабілітації хворих з нервовими хворобами, впровадження цих методів у клінічну практику.

2.4. Розроблення методів диспансеризації та профілактики нервових захворювань.

2.5. Розроблення системи організаційних засобів надання неврологічної допомоги хворим.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

медичні науки.Склад

Голова ради:

  1. Головченко Юрій Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15.

Заступник голови:

  1. Ткаченко Олена Василівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15.

Вчений секретар:

  1. Горева Ганна Валентинівна, к.мед.н., асистент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15.

Члени ради:

4. Бачинська Наталія Юріївна, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», спеціальність 14.01.15;
5. Боброва Валентина Іванівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
6. Глоба Марина Василівна, д.мед.н., завідувач науково-дослідного центру, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
7. Губенко Віталій Павлович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
8. Зозуля Іван Савович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
9. Карабань Ірина Миколаївна, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», спеціальність 14.01.15;
10. Коваленко Ольга Євгенівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
11. Кузнєцов Віктор Валерійович, д.мед.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», спеціальність 14.01.15;
12. Насонова Тетяна Іванівна, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
13. Паєнок Анжеліка Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
14. Свиридова Наталя Костянтинівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
15. Слободін Тетяна Миколаївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність14.01.15;
16. Трінус Костянтин Федорович, д.мед.н., ПВНЗ «Київський міжнародний університет», спеціальність 14.01.15;
17. Тріщинська Марина Анатоліївна, д.мед.н., доцент, завідувач відділу, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
18. Труфанов Євген Олександрович, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
19. Чуприна Геннадій Миколайович, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
20. Шкробот Світлана Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 14.01.15;
21. Юрик Ольга Єфремівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», спеціальність 14.01.15.Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт