Search

План
Роботи наукового товариства молодих вчених на 2015 рік 

Запланована робота

Термін виконання

Відповідальні

1.

Зустріч молодих вчених (аспірантів, клінічних ординаторів, магістрів, інтернів) з адміністрацією академії

05.02.2015

Сулік Р.В.,
Новошицький В.В.

2.

Проведення щорічної науково-практичної конференції молодих вчених присвяченої «Дню знань»

30.04.2015

Сулік Р.В.,
Новошицький В.В.,
Пилипенко А.В.,
Пехньо В.В.

3.

Участь в науково-практичних конференціях згідно реєстру МОЗ та НАМН України 

Протягом року

Римар М.В.

4.

Залучення членів наукового товариства молодих вчених (НТМВ) до дискусійного клубу

Протягом року

Сулік Р.В.,
Новошицький В.В.

5.

Отримання і поширення інформації з-поміж молодих вчених щодо функціонування програми «Горизонт 2020»

Протягом року

Белей Н.А.

6.

Участь молодих вчених у випуску збірника наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика за фахом

До вересня 2015

Сулік Р.В.,
Пехньо В.В.

7.

Участь молодих вчених в атестації аспірантів і клінічних ординаторів 2015 року випуску

01.06.2015-26.06.2015

Відповідальні
по факультетам

8.

Співпраця НТМВ академії з  іншими ВНЗ МОЗ і МОН України

Протягом року

Сулік Р.В.,
Белей Н.А.

9.

Налагодити зв'язок НТМВ з молодими вченими медичних науковими установ України для спільної координації дій

Перша половина 2015 року

Сулік Р.В.,
Белей Н.А.

10.

Організація циклу лекцій щодо основ методології етики проведення наукових досліджень

Перша половина 2015 року

Новошицький В.В.,
Пилипенко А.В.,
Пучко М.С.

11.

Налагодити зв'язок НТМВ з зарубіжними науковими установами та організаціями медичного спрямування для подальшої співпраці

Перша половина 2015 року

Сулік Р.В.,
Белей Н.А.

12.

Участь в художній самодіяльності

Протягом року

Герасимова О.М.

13.

Спортивно-масові міроприємства

Протягом року

Герасимова О.М.

14.

Організація дозвілля і відпочинку молодих вчених (організація відпочинку на гірськолижному курорті з 15.12.2015 по 28.02.2016)

Протягом року

 

Герасимова О.М.

15.

Участь в засіданні вченої ради

Щомісяця

Сулік Р.В.

16.

Утворити структуру НТМВ по факультетах і кафедрах

І квартал 2015

Сулік Р.В.,
Белей Н.А.