Search

15-17 січня 2016 року, с. Ізки, Закарпатської  області відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «БІЛЬ – СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ»

В роботі конференції взяли участь фахівці кафедр неврології та рефлексотерапії, неврології №1, стоматології, сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, стоматологічного центру НМАПО імені П.Л.Шупика, а також ДУ «Національний інститут раку», м. Київ, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, ДУ «НІССХ імені М.М. Амосова, м. Київ, Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пірогова, м. Вінниця, Львівської обласної клінічної дитячої лікарні "Охматдит", м. Львів, КЛ «Феофанія», м. Київ.

На конференції розглядались актуальні питання лікування больових синдромів різного ґенезу та локалізації з позицій доказової медицини та згідно існуючих в Україні та світі протоколів лікування даних хворих.

Доповідачі ознайомили з сучасними методами знеболюванні при онкопатології та реґіонарною анестезією при оперативних втручаннях, підкреслили роль реабілітації при вертеброгенній патології.

Таким чином, в ході освітньої співпраці спеціалістів провідних установ, було чітко окреслені сучасні алгоритми діагностики та лікування болю внаслідок різної патології, та підкреслена важливість застосування мультидисциплінорного підходу щодо даних хворих.