Search

 
 

Аспірантура  є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації і передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності та проведення власного наукового дослідження.

Питаннями навчання аспірантів займається відділ аспірантури та клінічної ординатури під керівництвом проректора з наукової роботи професора Савичук Наталії Олегівни.

Колектив відділу
Регламентуючі документи
Завдання відділу
Матеріали для планування та захисту дисертаційної роботи
Наша адреса 

Колектив відділу

Завідувач відділу аспірантури та клінічної ординатури

Вишнякова Ольга Борисівна

тел.: (044) 205-49-80

 

Працівники відділу:

Степачова Тетяна Іванівна - старший інспектор;

Подлінева Марина Ігорівна - старший інспектор;

Прилепова Ірина Анатоліївна – методист вищої категорії.

Тел.: (044) 205-48-07

E-mail: aspirant.nmapo@ukr.net

 

У своїй роботі відділ керується такими регламентуючими документами:

  1. Ліцензія на освітнью діяльнісь академії
  2. Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі.
  3. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261)
  4. Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167)
  5. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів. (Постанова КМУ від 01.03.1999 № 309)
  6. Положення про відділ аспірантри та клінічної ординатури (Переглянути та завантажити у PDF)

Завдання відділу аспірантури та клінічної ординатури

- забезпечення якості освітньої діяльності у частині підготовки докторів філософії;

- складання плану підготовки науково - педагогічних кадрів через аспірантуру  на підставі потреб кафедр;

- складання щорічного звіту «підготовка науково - педагогічних кадрів (показники економічного та соціального розвитку України)»;

- організація та контроль проведення конкурсів по прийому вступних іспитів в аспірантуру;

- організація прийому на навчання в аспірантуру;

- розроблення та подання до МОЗ України пропозицій щодо обсягів прийому до аспірантури на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету;

- підготовка документів до МОЗ України: матеріали щодо прийому, зарахування та відрахування з аспірантури;

- контроль складання індивідуальних планів підготовки та ходу їх виконання;

- організація та контроль проведення обов’язкових циклів для аспірантів;

- організація та проведення щорічної атестації аспірантів;

- підготовка  щорічних звітів академії (розділ щодо підготовки кадрів через аспірантуру) до МОЗ, управління статистики МОЗ та міського статистичного управління м. Києва;

- організація та проведення кандидатських іспитів з філософії, іноземних мов, спеціальностей та видача  відповідних посвідчень;

- ведення особових справ та підготовка наказів щодо руху контингенту аспірантів.  

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9, кімнати 404, 405
тел.: (044) 205-49-80; 205-48-07
E-mail: aspirant.nmapo@ukr.net

Матеріали для планування та захисту дисертаційної роботи

Вступ до аспірантури

Затвердження індивідуального плану аспіранта

Підготовка до захисту дисертації