Search

 
 

Правила прийому на навчання на 2019 рік

Етапи затвердження індивідуального плану

Консультативна підтримка

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації і передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності та проведення власного наукового дослідження.

Академія отримала ліцензію для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у восьми спеціальностях: 091 Біологія, 221 Стоматологія, 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 225 Медична та психологічна реабілітація, 226 Фармація, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я. Підготовка здійснюється в очній денній, очній вечірній та заочній формах навчання.

Загальна інформація про підготовку PhD в НМАПО імені П.Л. Шупика

Етапи затвердження індивідуального плану

 1. Положення про затвердження ІПНР
 2. Загальна характеристика дисертації
 3. Витяг з протоколу засідання кафедри
 4. Зовнішня рецензія
 5. Звіт про Патентний пошук
 6. Висновок ЕПК
 7. Перелік засобів вимірювальної техніки
 8. Витяг з протоколу засідання факультетської ВР
 9. Заява на ім'я ректора
 10. Дані для е-архіву
 11. Титул

Підготовка та затвердження індивідуального плану наукової роботи здобувача наукового ступеня


Консультативна підтримка

Підготовка висновку експертної проблемної комісії НМАПО імені П. Л. Шупика за профілем наукової спеціальності
Підготовка реєстраційної картки НДР
Підготовка висновку комісії з питань етики НМАПО імені П. Л. Шупика
Порядок оформлення звіту про патентні дослідження
Підготовка висновка метролога про перелік засобів вимірювальної техніки, що використовуватимуть під час виконання дисертаційної роботи