Search

 
 

Аспірантура  є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації і передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності та проведення власного наукового дослідження.

Питаннями навчання аспірантів займається відділ аспірантури та клінічної ординатури під керівництвом проректора з наукової роботи професора Савичук Наталії Олегівни.

 

Колектив  відділу

Завідувач відділу аспірантури та клінічної ординатури

Вишнякова Ольга Борисівна

тел.: (044) 205-49-80

 

Працівники відділу:

Степачова Тетяна Іванівна - старший інспектор;

Подлінева Марина Ігорівна - старший інспектор;

Прилепова Ірина Анатоліївна – методист вищої категорії.

Тел.: (044) 205-48-07

E-mail: aspirant.nmapo@ukr.net

 

У своїй роботі відділ керується такими регламентуючими документами:

  1. Ліцензія на асвітнью діяльнісь академії
  2. Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі.
  3. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261)
  4. Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167)
  5. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів. (Постанова КМУ від 01.03.1999 № 309)
  6. Положення про відділ аспіранутри та клінічної ординатури НМАПО імені П. Л. Шупика (введено в дію Наказ № 4113 від 16.11.2017 р. (Переглянути та завантажити у PDF)

Вступ до аспірантури

Затвердження індивідуального плану аспіранта

Підготовка до захисту дисертації


Завдання відділу аспірантури та клінічної ординатури

- забезпечення якості освітньої діяльності у частині підготовки докторів філософії;

- складання плану підготовки науково - педагогічних кадрів через аспірантуру  на підставі потреб кафедр;

- складання щорічного звіту «підготовка науково - педагогічних кадрів (показники економічного та соціального розвитку України)»;

- організація та контроль проведення конкурсів по прийому вступних іспитів в аспірантуру;

- організація прийому на навчання в аспірантуру;

- розроблення та подання до МОЗ України пропозицій щодо обсягів прийому до аспірантури на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету;

- підготовка документів до МОЗ України: матеріали щодо прийому, зарахування та відрахування з аспірантури;

- контроль складання індивідуальних планів підготовки та ходу їх виконання;

- організація та контроль проведення обов’язкових циклів для аспірантів;

- організація та проведення щорічної атестації аспірантів;

- підготовка  щорічних звітів академії (розділ щодо підготовки кадрів через аспірантуру) до МОЗ, управління статистики МОЗ та міського статистичного управління м. Києва;

- організація та проведення кандидатських іспитів з філософії, іноземних мов, спеціальностей та видача  відповідних посвідчень;

- ведення особових справ та підготовка наказів щодо руху контингенту аспірантів. 

 

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,

кімнати 404, 405
тел.: (044) 205-49-80; 205-48-07

E-mail: aspirant.nmapo@ukr.net