Search

 
 

Контакти
Графік роботи

Нормативна база
Зарахування в інтернатуру (2020 рік)
Перелік документів для вступу
на умовах платних освітніх послуг (контракт)
за державним замовленням
Перелік спеціальностей та строки навчання
Вартість навчання
Оплата за навчання
Календарний план проведення навчання
Проживання в гуртожитку
Інформація, яка необхідна для реєстрації інтернів у системі ILIAS

Провідний фахівець навчально-методичного відділу
Кирпач  Олександра  Вікторівна  

Методист вищої категорії – Стесенко Ірина Петрівна;
Фахівці першої категорії:
Асмоловська Надія Степанівна;
Довженко Світлана Петрівна;
Панчук Наталія Петрівна;
Старнавська Людмила Петрівна;
Чижевська Єлизавета Григорівна

Контакти

тел. (044) 205-48-03,  205-49-07 
Адреса: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112
Навчально-лабораторний корпус, І поверх, каб. 36 – 38.
int-42@ukr.netkolevi@ukr.net

Графік роботи

в понеділок – четвер з 9.00 по 17.00,
п’ятниця з 9.00 по 16.00
перерва з 13.00 по 13.30

Нормативна база

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНТЕРНАТУРУ

Лист МОЗ № 08.1-30/15765 від 12.06.2017 р. «Щодо зарахування випускників вищих навчальних заходів, які навчались за державним замовленням, до інтернатури у 2017 році»

Лист МОЗ України від 26.04.2018 № 11.2-10/10780 Про працевлаштування випускників 2018 року, які навчалися за державним замовленням 

Зарахування в інтернатуру (2020 рік)

на умовах платних освітніх послуг (контракт) 

Прийом документів працівниками навчально-методичного відділу  здійснюватиметься з 01 по 30 липня 2020 р. 

за державним замовленням 

З 25 серпня 2020 по 02 вересня 2020  здійснюватиметься зарахування випускників 2020 року, які навчалися за державним замовленням в закладах вищої освіти в очну частину інтернатури, згідно з наказами обласних, міста Києва департаментів та управлінь охорони здоров’я;

01 і 02 жовтня 2020 зарахування за спеціальністю «Патологічна анатомія», «Стоматологія»;

04.01.2021 зарахування за спеціальністю «Клінічна фармація», «Лабораторна діагностика», «Медична психологія», «Психіатрія»;

01.02.2021 зарахування за спеціальністю «Спортивна мадицина».

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

НА УМОВАХ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ (ЗА КОНТРАКТОМ)

Випускники медичних і фармацевтичних ЗВО  обов’язково мають надати наступні документи:

 1. Копія диплому.
 2. Копія додатку до диплому.
 3. Копія довідки про контрактну форму навчання із ЗВО.
 4. Копія сертифікату КРОК 2.
 5. Копія ідентифікаційного коду.
 6. Копії паспорту (1, 2, 11 стор.).
 7. Копія Договіру із базою стажування за умови зарахування в Академію тільки на очну частину навчання
 8. Копія Свідоцтва про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу в разі зміни прізвища хоча б на одному з вище перерахованих документів.
 9. Фото 3х4 (2 шт.).
 10. Заява (заповнюється в навчально-методичному відділі).
 11. Договір про надання освітніх послуг (заповнюється в навчально-методичному відділі).

Копію кожного документу робити на окремому аркуші.
Із копіями випускники повинні мати оригінали зазначених документ 

Бази стажування – це базові установи та заклади охорони здоров’я, які використовують із метою первинної спеціалізації випускників медичних та фармацевтичних закладів вищої освіти. Базою стажування може бути ЗОЗ, який має паспорт бази стажування і картку атестації клінічної бази за відповідною спеціальністю (за переліками баз стажування звертайтеся в департаменти та управління охорони здоров’я областей та міста Києва). 

Перелік спеціальностей за якими навчання в НМАПО імені П. Л. Шупика здійснюється тільки в очній частині інтернатурі

«Акушерство та гінекологія» кафедри акушерства і гінекології № 1, акушерства, гінекології і перинатології;
«Анестезіологія та інтенсивна терапія»;
«Загальна практика-сімейна медицина» кафедра сімейної медицини;
«Загальна фармація» кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, організації і економіки фармації, фармацевтичної технології і біофармації;
«Клінічна фармація»,
«Неврологія» кафедра неврології № 1;
«Нейрохірургія»;
«Ортопедія і травматологія» кафедра ортопедії і травматології № 2;
«Отоларингологія»;
«Радіологія»
«Хірургія» кафедри хірургії і проктології, хірургіїі і трансплантології;

тому обов’язкова наявність договору з базою стажування. 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ  ЗА  ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

Випускники медичних і фармацевтичних закладів вищої освіти (ЗВО)  обов’язково мають надати наступні документи:

 1. Копія направлення на роботу МОЗ України (копія) або Довідка про самостійне працевлаштування (копія)
 2. Договір про навчання в заочній частині інтернатурі з базою стажування – з закладом охорони здоров’я (ЗОЗ) з гарантією відпрацювання трьох років (копія)
 3. Копія наказу з департаменту охорони здоров`я ДОЗ (УОЗ)
 4. Довідка про навчання за державним замовленням (копія)
 5. Копія диплому.
 6. Копія додатку до диплому.
 7. Копія сертифікату КРОК 2.
 8. Копія ідентифікаційного коду.
 9. Копія паспорту (1, 2, 11 стор.).
 10. Витяг або копію наказу лікарні про зарахування на навчання в інтернатуру або копія трудової книжки з записом про зарахування в ЗОЗ;
 11. Копія наказу про відрядження або посвідчення про відрядження;
 12. Копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про розірвання шлюбу вразі зміни прізвища хоча б на одному з вище перелічених документів.
 13. ФОТО 3х4 - 2 шт. 

Разом з копіями, випускники повинні мати оригінали документів про вищу освіту.  

Зарахування випускників медичних та фармацевтичних ЗВО на навчання в інтернатурі здійснюють за умови особистої присутності. 

Завершує навчання в інтернатурі атестація лікарів-інтернів, до якої входить 4 етапи:   

 1. Складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»;   
 2. Комп’ютерний контроль із спеціальності;   
 3. Складання практичних навиків із спеціальності;   
 4. Теоретичний іспит (співбесіда)   

Якщо лікар-інтерн не склав попередній етап атестації, він не допускається до наступного етапу. Тому підготовка до складання іспиту «Крок 3» починається з перших днів навчання в інтернатурі незалежно від того, на очній чи заочній частині навчається лікар-інтерн.   

Після закінчення інтернатури лікарі-інтерни одержують сертифікати лікаря-спеціаліста, які дозволяють працювати за спеціальністю на протязі 5 років.   

Після закінчення інтернатури інтерну, який навчався в НМАПО імені П. Л. шупика на умовах платних освітніх послуг, видається довідка про закінчення навчання на контрактних умовах.

Записи до трудових книжок щодо навчання їх в інтернатурі вносяться ЗВО, де випускник навчається в інтернатурі, за умови наявності трудової книжки з попередніми записами.

Інтернам, які навчаються за державним замовленням, записи в трудову книжку робить відділ кадрів бази стажування.

Випускникам, які не мають трудових книжок, ці записи вносяться власником або уповноваженим органом за місцем майбутньої роботи при оформленні трудової книжки на підставі витягів з наказів закладу вищої післядипломної освіти про зарахування та відрахування з інтернатури, які зазначені в довідці.

Наявність усіх записів у трудовій книжці працівника дозволяє у майбутньому правильно обрахувати стаж його роботи для атестації, оскільки період навчання в інтернатурі зараховується до стажу роботи для атестації за певною лікарською (провізорською) спеціальністю.

Перелік спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів

* Лікарські спеціальності первинної спеціалізації, які визнаються усіма країнами Європейського Союзу 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика має можливість приймати на навчання в інтернатуру за 33 спеціальностями, наведеними в Переліку, окрім «Епідеміологія» та «Загальна гігієна». 

Вартість навчання в інтернатурі в НМАПО імені П. Л. Шупика

Про встановлення вартості платних освітніх послуг для інтернів

 Оплата за навчання

Замовник вносить оплату за отримання освітньої послуги до початку навчання, але не пізніше 10 числа поточного місяця.

Обов’язково лікар (провізор)- інтерн має надати копію квитанції про сплату за навчання в інтернатурі в сектор інтернатури навчального відділу к. 37.

Оплата протягом терміну навчання не змінюється.

 

Календарний план проведення навчання

Проживання в гуртожитку

Для лікарів (провізорів)-інтернів, які навчаються в НМАПО імені П. Л. Шупика за державним замовленням надається гуртожиток тільки на період навчання в очній частині інтернатури. 

Лікарі (провізори)-інтерни, які уклали договір з Академією про отримання освітніх послуг в очній частині інтернатури можуть проживати у гуртожитку під час навчання у очній частині, а лікарі (провізори)-інтерни, які уклали договір з Академією про отримання освітніх послуг в очній і заочній частинах інтернатури, можуть проживати в гуртожитку протягом усього періоду навчання.

Де проводиться оформлення проживання в гуртожитку?

Сектор інтернатури видає ордер на поселення в гуртожиток к.38, а потім лікар (провізор)-інтерн має укласти договір у секторі оренди (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, адміністративний корпус, І поверх, к. 3) про надання ліжко-місця на період навчання. Оплата за проживання згідно тарифів Академії і здійснюється до 25 числа поточного місяця проживання.

Угоду про проживання в гуртожитку укладати в секторі оренди (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, теоретичний корпус, І поверх, каб.3)

Чи можна самостійно обирати гуртожиток для проживання?

Гуртожитки закріплені за профільними кафедрами, місце проживання залежить від кафедри,де навчається лікар (провізор)-інтерн. 

Які документи необхідно надати для поселення в гуртожиток?

- Довідку про флюорографічне обстеження;
- Квиток лікаря(провізора)-інтерна (який видає сектор інтернатури);
- Паспорт з відміткою реєстрації місця проживання;
- Ордер на поселення. 

 

ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА НЕОБХІДНА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ІНТЕРНІВ У СИСТЕМІ ILIAS

Інформацію про дані інтернів куратор інтернатури подає особисто!

NB! Обов’язково: інформація про куратора групи подається в такому ж форматі з приміткою «КУРАТОР».

Готові списки надсилати в ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ за адресою: k-minf10@nmapo.edu.ua.

Додаткова інформація та технічна підтримка забезпечується кафедрою медичної інформатики.

Новини вступу 2020

Новації-2020 інтернатури в НМАПО імені П.Л. Шупика: електронний запис, гарантоване місце кожному - Професор Олександр Толстанов, проректор з науково-педагогічної роботи Академії, розповідає про переваги електронної реєстрації при вступі в інтернатуру НМАПО імені П. Л. Шупика