Search

 
 

Етапи затвердження індивідуального плану
Консультативна підтримка

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації і передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності та проведення власного наукового дослідження.

Академія отримала ліцензію для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у восьми спеціальностях: 091 Біологія, 221 Стоматологія, 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 225 Медична та психологічна реабілітація, 226 Фармація, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я. Підготовка здійснюється в очній денній, очній вечірній та заочній формах навчання.

Загальна інформація про підготовку PhD в НМАПО імені П.Л. Шупика

Етапи затвердження індивідуального плану

 1. Положення про затвердження ІПНР
 2. Загальна характеристика дисертації
 3. Витяг з протоколу засідання кафедри
 4. Зовнішня рецензія
 5. Звіт про Патентний пошук
 6. Висновок ЕПК
 7. Перелік засобів вимірювальної техніки
 8. Витяг з протоколу засідання факультетської ВР
 9. Заява на ім'я ректора
 10. Дані для е-архіву
 11. Титул


Консультативна підтримка

Підготовка висновку експертної проблемної комісії НМАПО імені П. Л. Шупика за профілем наукової спеціальності
Підготовка реєстраційної картки НДР
Підготовка висновку комісії з питань етики НМАПО імені П. Л. Шупика
Порядок оформлення звіту про патентні дослідження
Підготовка висновка метролога про перелік засобів вимірювальної техніки, що використовуватимуть під час виконання дисертаційної роботи