Search

 
 

Шановні вступники! 

Реєстрація до магістратури для проходження ЄВІ розпочинається з 900 12 травня та закінчується о 1800 05 червня 2020 року.

Процедура реєстрації проходитиме дистанційно шляхом надсилання вступником сканованих копій / фотокопій документів та отримання ним від Приймальної (відбіркової) комісії сканованої копії екзаменаційного листка.

Додатково інформуємо вступників, які бажають навчатися в магістратурі за другою спеціальністю ("перехресний" вступ), що відповідно до листа МОН України від 30.04.2020 № 1/9-228 проведення додаткового вступного випробування скасовується. 

Про послідовність дій для реєстрації до магістратури для складання ЄВІ докладніше 

Прийом на навчання в НМАПО імені П. Л. Шупика здійснюється:

 1. Для здобуття ступеня магістра за спеціальностями та формами навчання:
 1. Для здобуття ступеня доктора філософії та для здобуття ступеня доктора наук за науковими спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до ліцензій (Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти; Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освіти) на надання освітніх послуг.

  Правила прийому до аспірантури та докторантури НМАПО імені П. Л. Шупика в 2020 році

  Оголошення про прийом документів для вступу в аспірантуру та докторантуру, обсяги державного замовлення, строки прийому документів, проведення вступних випробувань буде розміщено на офіційному веб-сайті НМАПО імені П. Л. Шупика впродовж трьох днів після доведення до НМАПО імені П. Л. Шупика державного замовлення від МОЗ України.

  Прийом документів для вступу до аспірантури та докторантури на всі форми навчання відбуватиметься у приміщенні НМАПО імені П. Л. Шупика за адресою: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, за графіком, що буде оприлюднено на офіційному веб-сайті НМАПО імені П. Л. Шупика.

  Прийом документів для вступу до аспірантури/докторантури здійснює відбіркова комісія Приймальної комісії НМАПО імені П. Л. Шупика в строки, зазначені в оголошенні.

  Для вступу на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії вступники подають такі документи:

  • заяву на ім’я голови Приймальної комісії (ректора);
  • особовий листок із обліку кадрів;
  • 2 фотокартки 3х4;
  • автобіографію;
  • копію диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном — копію нострифікованого диплому);
  • для спеціальностей медичного спрямування: копію документу про закінчення клінічної ординатури та/чи свідоцтво про спеціалізацію та сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю, що відповідає спеціальності аспірантури;
  • характеристику з місця роботи, завірену підписом керівника установи та печаткою;
  • копію трудової книжки для працюючих (засвідчену печаткою за місцем роботи);
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
  • наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності;
  • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
  • копію паспорта.

  Паспорт, дипломи про вищу освіту вступники пред’являють особисто. 

  Співбесіди для оцінювання підготовленості та вмотивованості вступника до вступу в аспірантуру за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) проводяться комісіями для співбесід Приймальної комісії НМАПО імені П. Л. Шупика.

  Зміст співбесіди: вступник здійснює усну презентацію наукової доповіді (реферату) з обраної наукової спеціальності.

  В ході співбесіди встановлюється наявність досвіду вступника в організації проведення та аналізу результатів наукових досліджень (наприклад, участь у студентських наукових гуртках; участь у виконанні науково-дослідних робіт під час навчання в інтернатурі, клінічній ординатурі, самостійної лікарської практики; виступи за результатами наукових досліджень на лікарських науково-практичних конференціях; наявність наукових публікацій; участь у програмах академічної мобільності, лікарського стажування за кордоном тощо). 

  Вступники до аспірантури НМАПО імені П. Л. Шупика складають такі вступні іспити:

  - спеціальність (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

  - іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

  Програми вступних випробувань (Переглянути) 

  Вступні іспити в аспірантуру за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) проводяться предметними комісіями Приймальної комісії НМАПО імені П. Л. Шупика. 

  Телефон для довідок з питань вступу для здобуття ступеня доктора філософії та для здобуття ступеня доктора наук: (044) 205 48 01; 205 48 07;
  e-mail: science.nmapo@gmail.com

Контактні дані:

Приймальна комісія

вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, Україна, 04112
к. 54 (2 поверх адміністративного корпусу).
Тел.: (+380 44) 206 73 14, (+380 98) 008 74 69

e-mail: pryim.kom@nmapo.edu.ua.