Search

ПРОЕКТ Календарного плану академії на 2020 рік

Календарний план циклів на 2019 рік

Передатестаційний цикл зі спеціальності  «Акушерство та гінекологія»

09.01-07.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності  «Акушерство та гінекологія»

11.02-13.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності  «Акушерство та гінекологія»

18.03-16.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності  «Акушерство та гінекологія»

13.05-11.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності  «Акушерство та гінекологія»

03.09-02.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності  «Акушерство та гінекологія»

25.10-25.11

Передатестаційний цикл зі спеціальності  «Акушерство та гінекологія»

27.11-27.12

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча гінекологія»

27.11-27.12

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Акушерство та гінекологія»

14.01-12.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Акушерство та гінекологія»

04.03-03.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Акушерство та гінекологія»

20.05-19.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Акушерство та гінекологія»

09.09-08.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Акушерство та гінекологія»

11.11-10.12

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

Секція перинатології

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Акушерство та гінекологія»

01.03-02.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Акушерство та гінекологія»

22.10-20.11

Кафедра акушерства, гінекології  та репродуктології

Секція анестезіології

 

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Акушерство та гінекологія»

18.03-16.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Акушерство та гінекологія»

22.04-24.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Акушерство та гінекологія»

08.10-07.11

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Акушерство та гінекологія»

08.11-09.12

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Анестезіологія»

12.03-10.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Анестезіологія»

16.04-20.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Анестезіологія»

10.09-09.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Анестезіологія»

15.10-13.11

Кафедра вірусології

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Вірусологія»

01.04-03.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Вірусологія»

09.09-08.10

Кафедра гастроентерології, дієтології та ендоскопії

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Гастроентерологія»

02.10-01.11

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дієтологія»

02.10-01.11

Кафедра гематології та трансфузіології

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Трансфузіологія"

04.02-05.03

Передатестаційний цикл зі  спеціальності "Трансфузіологія"

15.04-17.05

Передатестаційний цикл зі  спеціальності "Гематологія"

20.05-19.06

Передатестаційний цикл із спеціальності "Трансфузіологія"

20.05-19.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Трансфузіологія"

28.08-26.09

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Дитяча гематологія"

28.08-26.09

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Гематологія"

01.11-02.12

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Трансфузіологія"

28.11-30.12

Кафедра громадського здоров`я

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Гігієна харчування»

08.02-12.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища»

11.02-13.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Загальна гігієна»

11.03-09.04

Передатестаційний цикл з гігієни дітей та підлітків

15.04-17.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Загальна гігієна»

23.05-24.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища»

27.05-26.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Лабораторні досліджень хімічних факторів навколишнього середовища»

26.09-28.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Гігієни харчування»

29.10-27.11

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Комунальна гігієна»

28.11-30.12

Кафедра дерматовенерології

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дерматовенерологія»

01.02-04.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дерматовенерологія»

01.03-02.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дерматовенерологія»

01.04-02.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дерматовенерологія»

03.05-04.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дерматовенерологія»

03.06-04.07

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча дерматовенерологія»

02.09-01.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності  «Дерматовенерологія»

01.10-31.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дерматовенерологія»

01.11-02.12

Кафедра дитячих і підліткових захворювань

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Педіатрія»

01.03-02.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча гастроентерологія»

02.09-01.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Педіатрія»

02.10-01.11

Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології

Суміжні цикли СП та ПАЦ

за розкладом протягом року

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Дитячі інфекційні хвороби"

20.03-18.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Дитяча імунологія"

01.10-31.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Дитячі інфекційні хвороби"

04.11-03.12

Кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Дитяча анестезіологія"

12.03-10.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Дитяча анестезіологія"

28.05-27.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Дитяча анестезіологія"

29.10-27.11

Каф. дитячої кардіології та кардіохірургії

Суміжники. ПАЦ дитяча кардіоревматологія 18 сл. 24 год.

(за розкладом)

Кафедра дитячої неврології і медико-соціальної реабілітації

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча неврологія»

23.01-21.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча неврологія»

22.03-22.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча неврологія»

02.10-01.11

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча неврологія»

01.11-02.12

Кафедра дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії

Передатестаційний цикл з   дитячої отоларингології

09.01-07.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча отоларингологія»

03.06-04.07

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча отоларингологія»

02.09-01.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Сурдологія»

01.10-31.10

Кафедра дитячої хірургії

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча хірургія»

06.05-05.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча хірургія»

01.11-02.12

Кафедра ендокринології

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча ендокринологія»

09.01-07.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ендокринологія»

25.02-27.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ендокринологія»

13.05-11.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ендокринологія»

28.11-30.12

Кафедра загальної та невідкладної хірургії

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Хірургія»

03.01-04.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Хірургія»

01.02-04.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Хірургія»

01.03-02.04

Передатестаційний цикл з хірургії

01.04-02.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Хірургія»

30.05-02.07

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Хірургія»

02.09-01.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Хірургія»

01.10-31.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Хірургія»

01.11-02.12

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Хірургія»

28.11-30.12

Кафедра загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології. 

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Наркологія»

03.01-04.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча психіатрія»

03.01-04.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Судово-психіатрична експертиза»

03.01-04.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Психіатрія»

06.02-07.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Психіатрія»

03.06-04.07

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча психіатрія»

28.08-26.09

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Судово-психіатрична експертиза»

28.08-26.09

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Наркологія»

30.09-30.10

Кафедра інфекційних хвороб

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Інфекційні хвороби»

25.03-23.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Інфекційні хвороби»

04.09-03.10

Кафедра кардіології

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Кардіологія»

09.01-07.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Кардіологія»

22.04-24.05

Кафедра кардіохірургії рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій

Передатестаційний цикл зі спеціальності  «Хірургія серця та магістральних судин»

25.02-27.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності  «Хірургія серця та магістральних судин»

03.10-04.11

Кафедра клінічної лабораторної діагностики

Передатестаційний цикл зі  спеціальності "Клінічна біохімія"

18.03-16.04

Передатестаційний цикл зі  спеціальності "Клінічна біохімія"

28.08-26.09

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Клінічна лабораторна діагностика"

28.08-26.09

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Клінічна лабораторна діагностика"

30.10-28.11

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Клінічна лабораторна діагностика"

28.11-30.12

Кафедра клінічної лабораторної імунології  та алергології

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Клінічна імунологія»

18.02-20.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Алергологія»

18.02-20.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Лабораторна імунологія»

18.02-20.03

Суміжні цили спеціалізації та інтернатури.

За розкладом. протягом року.

Кафедра комбустіології та пластичної хірургії

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Комбустіологія»

16.09-16.10

Кафедра медицини катастроф та військово-медичної підготовки

Суміжні цикли спеціалізації, ПАЦ, ТУ

січень-грудень

Кафедра медицини невідкладних станів

Передатестаційний цикл зі спеціальності  «Медицина невідкладних станів»

08.04-10.05

Кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології

Передатестаційний цикл  зі   спеціальності "Професійна патологія"

22.04-24.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Гігієна праці"

22.04-24.05

Кафедра медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Фізіотерапія»

08.01-06.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Фізіотерапія»

30.10-28.11

Курс лікувальної фізкультури

 

Передатестаційний цикл зі спеціальності  «Лікувальна фізкультура»

10.01-08.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності  «Лікувальна фізкультура»

15.10-13.11

Філія в м. Трускавець

 

Секція спортивної медицини

 

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Спортивна медицина»

20.11-19.12

Кафедра медичної статистики

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров`я» (для лікарів-статистиків)

22.04-24.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Організації і управління охороною здоров"я» (для лікарів-статистиків)

30.10-28.11

Кафедра медичної лабораторної генетики

Інтерни. Суміжники. За розкладом

01.02-28.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Генетика медична»

02.10-01.11

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Генетика лабораторна»

02.10-01.11

Кафедра мікробіології , епідеміології та інфекційного контролю

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Бактеріологія»

05.02-06.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Бактеріологія»

11.03-09.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Бактеріологія»

15.04-17.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Бактеріологія»

20.05-19.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Бактеріологія»

01.10-31.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Бактеріологія»

01.11-02.12

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Епідеміологія»

03.01-04.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Епідеміологія»

08.04-10.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Епідеміологія»

02.09-01.10

Кафедра неврології № 1

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Неврологія»

04.06-05.07

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Неврологія»

01.11-02.12

 Кафедра неврології № 2

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Неврологія»

01.02-04.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Неврологія»

02.04-03.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Неврологія»

09.09-08.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Неврологія»

01.11-02.12

Кафедра неврології та рефлексотерапії

Суміжники. Передатестаційні цикли  ЗПСМ  0,15 міс.

за розкладом

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Неврологія»

01.02-04.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Неврологія»

03.04-06.05

Передатестаційний цикл зі  спеціальності  «Рефлексотерапія»

03.04-06.05

Спеціалізація зі спеціальності «Рефлексотерапія»

02.09-03.12

Передатестаційний цикл зі спеціальності  «Неврологія»

03.10-04.11

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Рефлексотерапія»

01.11-02.12

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Неврологія»

28.11-30.12

Кафедра нейрохірургії

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Нейрохірургія»

01.03-02.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Нейрохірургія»

01.10-31.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча нейрохірургія»

01.10-31.10

Кафедра неонатології

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Неонатологія»

04.02-05.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Неонатологія»

02.05-03.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Неонатологія»

28.11-30.12

Кафедра нефрології та нирковозамісної терапії

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Нефрологія»

14.01-12.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча нефрологія»

14.01-12.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Нефрологія»

30.10-28.11

Кафедра онкології

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ендоскопія»

09.01-07.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ендоскопія»

12.02-14.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Онкологія»

19.03-17.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ендоскопія»

19.03-17.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Онкогінекологія»

22.05-21.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ендоскопія»

20.05-19.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Онкохірургія»

28.05-27.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Онкологія»

28.05-27.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Онкогінекологія»

06.11-05.12

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Онкохірургія»

26.11-26.12

Кафедра організації і економіки фармації

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Організація і управління фармацією"

15.10-13.11

Цикли, що проводяться на умовах платних освітніх послуг

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Організація і управління фармацією"

15.10-13.11

Кафедра ортодонтії

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ортодонтія»

04.03-03.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ортодонтія»

03.06-04.07

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ортодонтія»

01.11-02.12

Кафедра ортопедичної стоматології

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ортопедична стоматологія»

02.01-01.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ортопедична стоматологія»

04.02-05.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ортопедична стоматологія»

06.03-05.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ортопедична стоматологія»

08.04-10.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ортопедична стоматологія»

13.05-11.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ортопедична стоматологія»

13.06-16.07

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ортопедична стоматологія»

02.09-01.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ортопедична стоматологія»

02.10-01.11

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ортопедична стоматологія»

04.11-03.12

Кафедра ортопедії і травматології № 1

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ортопедія і травматологія»

02.01-01.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ортопедія і травматологія»

02.05-03.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча ортопедія і травматологія»

02.09-01.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ортопедія і травматологія»

02.09-01.10

 Кафедра ортопедії і травматології №2

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ортопедія і травматологія»

06.02-07.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ортопедія і травматологія»

03.04-06.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ортопедія і травматологія»

03.09-02.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ортопедія і травматологія»

30.10-28.11

Кафедра оториноларингології

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Отоларингологія»

19.03-17.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Отоларингологія»

28.05-27.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Отоларингологія»

15.10-13.11

Кафедра офтальмології

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Офтальмологія»

10.01-08.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Офтальмологія»

11.02-13.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Офтальмологія»

18.03-16.04

Передатестаційний цикл зі  спеціальності "Дитяча офтальмологія"

18.03-16.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Офтальмологія"

19.04-23.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Офтальмологія"

27.05-26.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності  "Дитяча офтальмологія"

27.05-26.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Офтальмологія"

27.08-26.09

Передатестаційний цикл за фахом  "Офтальмології"

26.09-28.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Дитяча офтальмологія"

26.09-28.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Офтальмологія"

28.10-26.11

Передатестаційний цикл зі  спеціальності "Офтальмологія"

27.11-27.12

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Дитяча офтальмологія"

27.11-27.12

Кафедра патологічної та топографічної анатомії

Передатестаційний цикл зі  спеціальності  "Патологічна анатомія"

01.03-02.04

Передатестаційний цикл зі  спеціальності "Патологічна анатомія"

03.05-04.06

Передатестаційний цикл зі  спеціальності "Патологічна анатомія"

02.09-01.10

Передатестаційний цикл зі  спеціальності "Дитяча патологічна анатомія"

01.10-31.10

Кафедра педіатрії № 1

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча алергологія»

01.03-02.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Педіатрія»

01.04-02.05

Суміжники. СП Дитяча пульмонологія 10 сл.

11.03-22.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Педіатрія»

02.10-01.11

Кафедра педіатрії № 2

Суміжники: ПАЦ "Загальна практика - сімейна медицина" (14.01-12.02)

01.02-06.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Педіатрія»

04.02-05.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності  Дитяча кардіоревматологія»

04.03-03.04

Суміжники: ПАЦ "Загальна практика - сімейна медицина" (26.03-24.04)

15.04-18.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Педіатрія»

13.05-11.06

Суміжники: ПАЦ "Загальна практика - сімейна медицина" (13.05-11.06)

31.05-05.06

Суміжники: ПАЦ "Загальна практика - сімейна медицина" (15.10-13.11)

23.10-28.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Педіатрія»

28.10-26.11

Суміжники: ПАЦ "Загальна практика - сімейна медицина" (25.11-24.12) 24 сл.

03.12-06.12

Кафедра променевої діагностики

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Рентгенологія»

02.01-01.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ультразвукова діагностика»

02.01-01.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності  "Рентгенологія"

02.04-03.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності  "Рентгенологія"

03.06-04.07

Передатестаційний цикл зі спеціальності    "Ультразвукова діагностика"

03.06-04.07

Передатестаційний цикл зі спеціальності    "Ультразвукова діагностика"

02.09-01.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності  "Рентгенологія"

02.09-01.10

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Психіатрія»

09.10-08.11

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Психотерапія»

28.11-30.12

Кафедра  радіології

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Променева терапія»

24.04-28.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Радіонуклідна діагностика»

02.10-01.11

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Радіаційна гігієна

02.10-01.11

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Радіологія»

04.11-03.12

Кафедра сімейної медицини

Передатестаційний цикл зі спеціальності  "Загальна практика-сімейна медицина"

14.01-12.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Загальна практика-сімейна медицина"

26.03-24.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Загальна практика-сімейна медицина"

13.05-11.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Загальна практика-сімейна медицина"

15.10-13.11

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Загальна практика-сімейна медицина"

25.11-24.12

Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги

Передатестаційний цикл зі спеціальності"Загальна практика-сімейна медицина"

04.03-03.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності"Загальна практика-сімейна медицина"

06.05-05.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності"Загальна практика-сімейна медицина"

30.09-30.10

Кафедра стоматології

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Стоматологія»

02.01-01.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Стоматологія»

01.02-04.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Стоматологія»

01.03-02.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Стоматологія»

01.04-02.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Стоматологія»

02.05-03.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Стоматологія»

03.06-04.07

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Стоматологія»

02.09-01.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Стоматологія»

01.10-31.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Стоматологія»

01.11-02.12

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Стоматологія»

28.11-30.12

Кафедра стоматології дитячого віку

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча стоматологія»

08.01-06.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча стоматологія»

01.03-02.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча стоматологія»

03.09-02.10

Кафедра судової медицини

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Судово-медична експертиза»

18.04-22.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Судово-медична експертиза»

02.10-01.11

Кафедра терапевтичної стоматології

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Терапевтична стоматологія»

10.01-08.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Терапевтична стоматологія»

14.03-12.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Терапевтична стоматологія»

15.04-17.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Терапевтична стоматологія»

21.05-20.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Терапевтична стоматологія»

02.09-01.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Терапевтична стоматологія»

01.11-02.12

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Терапевтична стоматологія»

28.11-30.12

Кафедра терапії

Передатестаційний цикл  зі спеціальності «Терапія»

24.01-22.02

Передатестаційний цикл  зі спеціальності «Терапія»

25.02-27.03

Передатестаційний цикл  зі спеціальності «Терапія»

06.05-05.06

Передатестаційний цикл  зі спеціальності «Терапія»

12.09-11.10

Передатестаційний цикл  зі спеціальності «Терапія»

15.10-13.11

Передатестаційний цикл  зі спеціальності «Терапія»

14.11-13.12

Кафедра терапії і геріатрії

Передатетсаційний цикл                    зі спеціальності «Терапія»

12.02-14.03

Передатетсаційний цикл                    зі спеціальності «Терапія»

01.04-02.05

Передатетсаційний цикл                    зі спеціальності «Терапія»

02.09-01.10

Кафедра терапії та ревматології

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Терапія»

14.01-12.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Ревматологія»

01.03-02.04

Передатестаційний цикл  зі спеціальності «Терапія»

13.05-11.06

Передатестаційний цикл  зі спеціальності «Терапія»

09.09-08.10

Передатестаційний цикл  зі спеціальності «Терапія»

15.10-13.11

Передатестаційний цикл  зі спеціальності «Терапія»

14.11-13.12

Кафедра торакальної хірургії та пульмонології

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Торакальна хірургія"

04.02-05.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча пульмонологіяч»

13.05-11.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Торакальна хірургія"

01.11-02.12

Кафедра управління охороною здоров`я

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Організація і управління охороною  здоров"я"

04.02-05.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров"я» (для керівників підприємств, установ та організацій охорони здоров"я. Очно-заочний з елементами ДН). В.

11.03-09.04                  11.03-15.03, 02.04-09.04 очна частина 18.03-01.04 - заочна частина

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Організація і управління охороною  здоров"я" (очно-заочний з елементами дистанційного навчання). В.

02.05-03.06 (02.05-08.05, 27.05-03.06 очна частина) (10.05-24.05 заочна частина)

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Організація і управління охороною  здоров"я" (очно-заочний з елементами дистанційного навчання). В.

20.05-19.06 (20.05-24.05, 11.06-19.06 очна частина) (27.05-10.06 заочна частина)

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров"я (очно-заочний з елементами ДН). В.

16.09-16.10 (16.09-20.09 08.10-16.10 очна частина) (23.09-07.10 - заочна частина)

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Організація і управління охороною  здоров"я" (очно-заочний з елементами дистанційного навчання). В.

21.10-19.11 (21.10-25.10, 12.11-19.11 очна частина) (28.10-11.11 заочна частина)

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Організація і управління охороною  здоров"я" (для керівників підприємств, установ та організацій охорони здоров"я)

04.11-03.12

Кафедра урології

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Урологія»

01.02-04.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Урологія»

04.03-03.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Дитяча урологія»

03.04-06.05

Передатестаційний цикл з урології

03.05-04.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Урологія»

02.09-01.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Урологія»

02.10-01.11

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Урологія»

28.11-30.12

Кафедра фармацевтичної технології і біофармації

Передатестаційний цикл зі спеціальності  "Загальна фармація"

07.10-06.11

Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Передатестаційний цикл зі спеціальності  «Фтизіатрія»

04.02-05.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Пульмонологія»

14.01-12.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності  «Пульмонологія»

18.03-16.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Фтизіатрія»

01.04-02.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Фтизіатрія»

02.09-01.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Пульмонологія»

02.09-01.10

Передатестаційний цикл з пульмонології

18.11-17.12

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Фтизіатрія»

11.11-10.12

Кафедра функціональної діагностики

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Функціональна діагностика»

09.01-07.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Функціональна діагностика»

14.03-12.04

Кафедра хірургії серця  та магістральних судин

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Хірургія серця і магістральних судин»

01.04-02.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Хірургія серця і магістральних судин»

29.11-31.12

Кафедра хірургії і проктології

Суміжники.ПАЦ ЗПСМ. 4 гр. 24 год

26.01-31.01 10.04-12.04 28.05-30.05 29.10-31.10 10.12-12.12

Передатестаційний цикл  зі спеціальності «Хірургія»

02.01-01.02

Передатестаційний цикл  зі спеціальності «Хірургія»

04.02-05.03

Передатестаційний цикл  зі спеціальності «Хірургія»

11.03-09.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Хірургія»

15.04-17.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Проктологія»

22.04-24.05

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Хірургія

20.05-19.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Хірургія»

02.10-01.11

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Хірургія»

04.11-03.12

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Хірургія»

28.11-30.12

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Проктологія»

28.11-30.12

Кафедра хірургії та судинної хірургії

Передатестаційний цикл  зі спеціальності «Хірургія»

14.03-12.04

Передатестаційний цикл  зі спеціальності «Хірургія»

28.05-27.06

Передатестаційний цикл  зі спеціальності «Хірургія»

25.09-25.10

Кафедра хірургії та трансплантології

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Хірургія»

02.01-01.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Судинна хірургія»

04.02-05.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Хірургія»

11.03-09.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Хірургія»

21.10-19.11

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Судинна хірургія»

18.11-17.12

Кафедра щелепно-лицевої хірургії

Передатестаційний цикл зі спеціальності   "Хірургічна стоматологія"

09.01-07.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Стоматологія»

09.01-07.02

Передатестаційний цикл зі спеціальності   "Хірургічна стоматологія"

08.02-12.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Стоматологія»

27.02-29.03

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Хірургічна стоматологія"

29.03-30.04

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Стоматологія»

29.03-30.04

Передатестаційний зі спеціальності "Хірургічна стоматологія"

03.05-04.06

Передатестаційний  цикл зі спеціальності «Стоматологія»

03.05-04.06

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Хірургічна стоматологія"

05.06-08.07

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Стоматологія»

05.06-08.07

Передатестаційний цикл зі  спеціальності "Хірургічна стоматологія"

03.09-02.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Стоматологія»

03.09-02.10

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Стоматологія»

03.10-04.11

Передатестаційний цикл зі спеціальності "Хірургічна стоматологія"

01.11-02.12

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Стоматологія»

01.11-02.12

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Хірургічна стоматологія»

28.11-30.12

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Стоматологія»

28.11-30.12