Search

 
 

18 - 20 листопада 2019 року в м. Київ відбудеться ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції  до європейського освітнього простору».

Напрями роботи конференції:

  1. Болонський процес і перспективи розвитку кожної з ланок освіти в Україні, Європі та світі.
  2. Управління якістю освіти: досвід та інновації.
  3. Моніторинг якості освіти: засоби та технології.
  4. Новітні засоби навчання і виховання: проблеми впровадження та стандартизації.
  5. Сучасний освітній менеджмент: економічні та організаційні засоби реалізації в Україні, Європі, світі.
  6. Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти.
  7. Філософія та психологія освіти.
  8. Послідовність середньої та вищої освіти, як загальноєвропейський стандарт.
  9. Освіта дорослих та післядипломна освіта в Україні й сучасному світі.
  10. Освіта й міграційні процеси в Україні та світі: виклики сьогодення.

У роботі конференції візьмуть участь фахівці з України, Білорусі, Польщі, Росії, Італії, Чехії, США, Словаччини, Німеччини. 

Спеціальні гості – експерти Європейської комісії з питань освіти і культури, представники міжнародних освітніх програм. 

Місце проведення:

Chamber Plaza (Конгрес-хол Grand Hall) - вул. Велика Житомирська, 33; Бізнес-Конгрес-центр «101 Tower» (Конгрес-хол «Київ») - вул. Льва Толстого,  57.

Проїзд: метро «Університет», «Вокзальна»)

За матеріалами конференції планується підготовка та видання 2-х збірників наукових праць: І - вітчизняного ФАХОВОГО наукового видання з педагогічних, психологічних та філософських наук, включеного до реєстру фахових видань МОН (ВАК, ДАК) України, а також ІІ – МІЖНАРОДНОГО періодичного видання, включеного до наукометричних баз Index Copernicus International, GoogleAcademy, BazHum, Biblioteka Narodova (Polska); завершення нострифікації в SCOPUS. Заявки на участь і тексти статей, включаючи авторську довідку та анотацію (із зазначенням ключових слів, а також назви статті, ПІБ та авторських даних) українською, російською, англійською та польською мовами, оформлені відповідно до вимог ВАК (ДАК) України, прохання надсилати за адресою psytoday@ukr.net до 10 листопада 2019 р. включно – зазначивши, до якого збірника (вітчизняного чи міжнародного) подається стаття. Список використаних джерел подається в оригіналі та транслітерацією. Всі матеріали проходять попереднє рецензування – за наукометричним стандартом. Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см.; ліве поле – 3 см; шрифт Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5. Мінімальна кількість сторінок – 10 (вітчизняне) та 12 (міжнародне). Вартість публікації статті визначається з розрахунку 55 грн. за сторінку (вітчизняне видання) та 75 грн. за сторінку (міжнародне видання). Редагування/переклад текстів англійською та польською мовами сплачується додаткового (за потребою). Окремо сплачується вартість друкованого примірника міжнародного видання (65 злотих або 20 євро – в гривнях у перерахунку за курсом Нацбанку на момент оплати). Всі матеріали проходять попереднє рецензування; автори матимуть можливість доопрацювання поданих матеріалів. Авторська довідка: ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (повна назва установи, місто), телефони, контактна адреса, е-mail. Робочі мови форуму та публікацій: українська, англійська, російська, польська. Матеріали з технічним/електронним перекладом не приймаються.

Збірник матеріалів (комплект чи відповідний том) можна буде отримати/придбати під час реєстрації або упродовж Конференції. Також збірник можна отримати Укрпоштою, підтвердивши згоду на сплату поштових послуг. 

Просимо учасників всіх заходів форуму зареєструватись за посиланнями:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSoGhKXIfT2MJdVUOQIALE0zz71W9NcebhDvxV_CD6F0YSHg/viewform

Просимо до 10 листопада 2019 року підтвердити приїзд та потребу в забезпеченні проживання. 

Організаційний внесок участі у конференційних заходах 450 грн. та сплату за вартість статті (відповідно до кількості сторінок) просимо перерахувати на рахунок: 26006037494701  в  ПАТ «УКРСИББАНК» м. Київ,   МФО 351005, код ЄДРПОУ – 33498600, МЕА «Консалтинг і Тренінг» (призначення платежу: організація і проведення наукової конференції). Обов'язковим є надсилання квитанції про сплату (сканована копія) разом із текстом статті чи заявкою на участь. 

Інформація (організаційна допомога, консультації): (044) 360-86-22, (044) 257-20-21, (094) 925-56-22,  (067) 196-28-14.