Search

 
 

МОН України надав роз’яснення щодо ліцензування освітньої діяльності https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2018/12/nayposhirenishibez-pislyadiplomn1.pdf

Яким чином здійснюється підготовка іноземців та осіб без громадянства у сфері вищої, післядипломної освіти закладом вищої та післядипломної освіти, якщо заклад раніше не отримував ліцензію на таку послугу?

Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» визначено, що у разі наміру ліцензіата розширити провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, він подає до органу ліцензування заяву про розширення провадження такого виду господарської діяльності разом з документами згідно з відповідними ліцензійними умовами. Згідно з пунктом 9 Ліцензійних умов започаткування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти закладом освіти, зокрема з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю, є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти і підлягає ліцензуванню в установленому порядку. Вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, зокрема з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю, визначено пунктами 15, 27-45 Ліцензійних умов. Перелік документів для проходження процедури ліцензування, в тому числі і розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, визначено пунктом 46 Ліцензійних умов. Отже, закладу освіти необхідно подати до Міністерства відповідну заяву про розширення провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю та необхідні документи, передбачені Ліцензійними умовами.

  1. Яким чином трактувати для закладів вищої та післядипломної освіти ліцензований обсяг та як рахувати максимальну кількість осіб, яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття вищої освіти?

Відповідно до підпункту 5 пункту 2 Ліцензійних умов ліцензований обсяг у сфері вищої або післядипломної освіти для осіб з вищою освітою – це визначена ліцензією максимальна кількість осіб, яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття вищої освіти за відповідною спеціальністю певного рівня вищої освіти або за відповідною спеціальністю (програмою, галуззю знань) у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою. Тобто, кількість осіб, які одночасно навчаються за відповідною спеціальністю на певному рівні вищої освіти або за програмою/спеціальністю у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (з урахуванням курсів або строку навчання), не повинна перевищувати ліцензований обсяг, визначений 2 відповідною ліцензією на спеціальність у сфері вищої освіти або на програму/спеціальність у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою.

  1. За якою процедурою відбуватиметься переоформлення ліцензії із встановленням збільшеного ліцензованого обсягу з врахуванням строку навчання відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»?

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 347) закладам освіти, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, за їх заявою може бути переоформлена ліцензія із встановленням збільшеного ліцензованого обсягу з урахуванням строків навчання за умови дотримання вимог Ліцензійних умов. Наразі Міністерством здійснюється доопрацювання відповідних модулів в Єдиній державній електронній базі з питань освіти для автоматизованого переоформлення ліцензій на освітню діяльність у сфері вищої освіти з урахуванням строків навчання. Про початок запровадження вказаної процедури та порядку переоформлення ліцензій на освітню діяльність у сфері вищої освіти із встановленням збільшеного ліцензованого обсягу з урахуванням строків навчання Міністерством додатково буде поінформовано заклади вищої освіти та наукові установи.

  1. Які кваліфікаційні вимоги передбачені до членів групи забезпечення відповідної спеціальності?

Згідно підпункту 29 Ліцензійних умов група забезпечення спеціальності у кожному підрозділі закладу освіти, де здійснюється підготовка за спеціальністю, повинна складатися з науково-педагогічних або наукових працівників, які працюють у закладі освіти за основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і які не входять (входили) до жодної групи забезпечення такого або іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі. Відповідно до підпункту 4 пункту 2 Ліцензійних умов кваліфікація відповідно до спеціальності - кваліфікація особи, підтверджена документом про освіту чи науковий ступінь із відповідної спеціальності або підтверджена науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами, переліченими в пункті 30 Ліцензійних умов.