Search

 
 Понеділок 22.04

 • Науково-практична конференція «Мультидисциплінарні аспекти у хірургії, анестезіології, гінекології та урології» (у режимі відео-конференції), м. Київ-Одеса. Детальніше тут: https://www.facebook.com/events/1065309027003255/
 • На кафедрі акушерства і гінекології №1 розпочинається виїзний цикл ТУ «Вибрані питання дитячої гінекології (для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти)», який триватиме до 8 травня 2019 р.
 • На кафедрі акушерства і гінекології №1 розпочинається виїзний цикл ТУ «Актуальні питання акушерства та гінекології (для керівників інтернів на базах стажування)», який триватиме до 8 травня 2019 р.
 • На кафедрі акушерства і гінекології №1 розпочинається виїзний цикл ТУ «Основи УЗД в акушерстві та гінекології (для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, лікарів УЗД, що працюють в пологових будинках)», який триватиме до 8 травня 2019 р.
 • На кафедрі громадського здоров’я розпочинається цикл ТУ «Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах. (Очно-заочний з елементами ДН)», який триватиме до 24 травня 2019 р.
 • На кафедрі комбустіології та пластичної хірургії розпочинається виїзний цикл ТУ «Сучасні методи лікування поширених та глибоких опіків», який триватиме до 24 травня 2019 р.
 • На кафедрі педіатрії № 2 розпочинається виїзний цикл ТУ «Актуальні питання педіатрії», який триватиме до 8 травня 2019 р.
 • На кафедрі промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології розпочинається цикл ТУ «Промислова фармація»(цикл, що проводяться на умовах платних освітніх послуг), який триватиме до 27 травня 2019 р.
 • На кафедрі сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги розпочинається цикл ТУ «Вакцинація в практиці сімейного лікаря», який триватиме до 26 квітня 2019 р.
 • На кафедрі акушерства, гінекології  та репродуктології розпочинається цикл ПАЦ зі спеціальності «Акушерство та гінекологія»(секція анестезіології), який триватиме до 24 травня 2019 р.
 • На кафедрі кардіології розпочинається цикл ПАЦ «Кардіологія», який триватиме до 24 травня 2019 р.
 • На кафедрі медицини праці, психофізіології та медичної екології розпочинається цикл ПАЦ зі спеціальності «Професійна патологія», який триватиме до 24 травня 2019 р.
 • На кафедрі медицини праці, психофізіології та медичної екології розпочинається цикл ПАЦ зі спеціальності «Гігієна праці», який триватиме до 24 травня 2019 р.
 • На кафедрі медичної статистики для лікарів-статистиків розпочинається цикл ПАЦ зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров`я», який триватиме до 24 травня 2019 р.
 • На кафедрі хірургії і проктології розпочинається цикл ПАЦ зі спеціальності «Проктологія», який триватиме до 24 травня 2019 р.
 • На кафедрі кардіології розпочинається цикл стажування з кардіології для лікарів-кардіологів, що підтверджують звання «лікар-спеціаліст», який триватиме до 24 травня 2019 р.
 • На кафедрі медичної статистики для лікарів-статистиків розпочинається цикл стажування зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров`я», який триватиме до 24 травня 2019 р.
 • На кафедрі торакальної хірургії та пульмонології розпочинаються заняття у інтернів-суміжників (Хірургія), які триватиму до 26 квітня 2019 р.

 

Вівторок 23.04

 • Науково-практична конференція «Мультидисциплінарний підхід до лікування пацієнтів з цереброваскулярною патологією та менеджмент болю» (у режимі відео-конференції), м. Київ-Одеса. Детальніше тут: https://www.facebook.com/events/1770516109716200/
 • На кафедрі дитячої неврології і медико-соціальної реабілітації розпочинається цикл ТУ «Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності», який триватиме до 10 травня 2019 р.
 • На кафедрі дитячої неврології і медико-соціальної реабілітації для викладачів Вищих медичних навчальних закладів розпочинається цикл ТУ «Викладання дитячої неврології в підготовці лікарів на етапі післядипломної освіти (очно-заочний з елементами дистанційного навчання)», який триватиме до 10 травня 2019 р.
 • На кафедрі онкології розпочинається цикл ТУ «Пухлини прямої та ободової кишки (для онкологів та хірургів загального профілю)», який триватиме до 10 травня 2019 р.
 • На кафедрі оториноларингології розпочинається цикл ТУ «Актуальні питання оторино- та онкоотоларингології», який триватиме до 27 травня 2019 р.
 • На кафедрі фтизіатрії і пульмонології розпочинаються заняття у інтернів-суміжників, які триватиму до 26 квітня 2019 р.

  

Середа 24.04

 • На кафедрі ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки розпочинається цикл ПАЦ зі спеціальності «Променева терапія», який триватиме до 28 травня 2019 р.

  

Четвер 25.04

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики і лікування алергічних хвороб та автоімунних станів у дітей». Детальніше тут: https://www.facebook.com/events/285447295454992/
 • Стоматологічний симпозіум. Детальніше тут: https://www.facebook.com/events/1953150021479336/
 • На кафедрі контролю якості і стандартизації лікарських засобів розпочинається виїзний цикл ТУ «Наукові основи та сучасні засоби фітотерапії (для лікарів)», який триватиме до 13 червня 2019 р.
 • На кафедрі загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології розпочинаються заняття у інтернів (сімейні лікарі), які триватиму до 30 квітня 2019 р.