Search

 
 


ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Всеукраїнська асоціація спеціалістів з медичної та лаборант ьорної генетики (ВАСМЛГ), Кафедра медичної та лабораторної генетики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика та Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України запрошують Вас взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Останні досягнення генетики людини. Орфанні метаболічні захворювання», яка відбудеться 11-12 квітня 2019 року у м.Києві. Конференція внесена до Реєстру з’їздів, конференцій та виставок на 2019 рік (номер 117). За участь у конференції будуть нараховуватись відповідні бали.

До участі у конференції запрошуються лікарі-генетики, фахівці з лабораторної генетики, лікарі різних фахів (терапевти, сімейні лікарі, педіатри, акушери-гінекологи, неврологи та фахівці інших медичних дисциплін), викладачі ВУЗів України, наукові співробітники науково-дослідних інститутів НАМН та  НАН України, фахівці з країн СНД, аспіранти, інтерни, клінічні ординатори.

Плануються виступи провідних учених Німеччини (Університетська клініка м.Хайдельберг), Чехії (Університетська клініка м.Оломук – центр неонатального скринінгу), Італії (Університетська дитяча клініка Meyer),  України та ін., присвячені проблемам найбільш ефективних програм ранньої діагностики орфанних метаболічних захворювань.

В рамках конференції передбачено проведення:

 • майстер-класу «Екзомне сиквенування: від лабораторного звіту до генетичного діагнозу»;
 • круглого столу «Генетичні, морфо функціональні та етичні питання допоміжних репродукційних технологій: Pro et Contra».

Крім того, спільно з Асоціацією забезпечення якості лабораторної медицини (АЗЯЛМ) заплановано проведення симпозіуму «Стратегія менеджменту якості в лабораторній генетиці». В програмі симпозіуму заплановані доповіді провідних фахівців Національної агенції з акредитації України, Асоціації забезпечення якості лабораторної медицини, Всесвітнього підрозділу ВІЛ/ТБ  Центру з контролю захворювань (CDC) США, а також вітчизняних медичних лабораторій, які вже успішно пройшли процедуру акредитації на відповідність стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015. В рамках симпозіуму заплановані майстер-класи Української школи менеджменту якості лабораторної медицини АЗЯЛМ:

 • Валідація та верифікація методик виконання досліджень;
 • СОП, як невід’ємна складова систем якості медичної лабораторії.

Під час роботи конференції заплановано проведення Конференції молодих вчених у формі стендових доповідей та Конкурсу ВАСМЛГ на кращу доповідь від молодих фахівців та аспірантів (вік до 35 років включно) в галузі медичної та лабораторної генетики.

Тематика стендових доповідей включає такі питання:

 1. Генетичні аспекти мультифакторної патології.
 2. Питання екогенетики.
 3. Фармакогенетика: теорія і практика.
 4. Генетичний паспорт. Сучасні досягнення і проблемні питання.
 5. Онкогенетика. Сучасний стан і перспективи розвитку.
 6. Діагностика і лікування спадкових захворювань.
 7. Генетичні аспекти порушень репродуктивної функції.
 8. Метаболічні захворювання. Діагностика, лікування, профілактика.
 9. Актуальні проблеми лабораторних досліджень та медико-генетичного консультування.

Презентація стендових доповідей і обговорення буде проводитись під час стендової сесії. Нагородження переможця Конкурсу ВАСМЛГ на кращу доповідь від молодих фахівців та аспірантів в галузі медичної та лабораторної генетики відбудеться на Загальних зборах членів ВАСМЛГ.

Участь у конференції безоплатна.

Попередня реєстрація учасників по формі, що подається, обовязкова. Сертифікати про участь у конференції будуть видаватись лише для учасників, що зареєструвались і одержали підтвердження реєстрації Оргкомітетом, та прийняли участь у всіх засіданнях. У зв’язку з обмеженою кількістю учасників на майстер-класи, до переліку слухачів будуть включаться  фахівці в порядку реєстрації.  

Під час роботи конференції буде працювати виставка сучасного обладнання та реактивів.

Для своєчасного формування та друку програми (перелік стендових доповідей буде внесений до програми конференції) просимо до 20 березня 2019 року надіслати до оргкомітету :

 • заявку на участь у конференції
 • назву стендової доповіді, П.І.П. авторів без скорочень, назву організації або організацій, де працюють автори;
 • тези стендової доповіді.

Авторська довідка – обов’язкова, повинна містити прізвище, ім’я, по-батькові автора повністю, науковий ступінь, вчене звання, посаду, назву організації, адресу з індексом, телефон, e-mail автора. Тези стендових доповідей молодих фахівців повинні містити помітку «На конкурс молодих вчених ВАСМЛГ», а їх анкета повинна містити відомості про рік народження та номер членського квитка ВАСМЛГ.

25 березня 2019 р. авторам, матеріали яких будуть прийняті до постерної сесії, буде розіслано повідомлення.

Запрошення, програму конференції, місце проведення та вимоги до стендової доповіді буде надіслано Вам за 2 тижні до її початку.

 

 

Оргкомітет конференції

 

Довідка

кафедра медичної  та лабораторної генетики, НМАПО імені П.Л.Шупика,

вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112

(044) 205-49-12 – Горовенко Наталія Григорівна

(044) 205-48-13 – Бришевац Людмила Іванівна

E-mail      medgen2017@ukr.net