Відповідно до наказу НМАПО імені П. Л. Шупика від 04.02.2019 № 521 оголошено початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора СПНМЦ НМАПО імені П. Л. Шупика.

До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості: 

- представники адміністрації НМАПО імені П. Л. Шупика – три особи;

- представники трудового колективу стоматологічного практично-навчального медичного центру НМАПО імені П. Л. Шупика, обрані на загальних зборах трудового колективу – три особи;

- представники Наглядової ради НМАПО імені П. Л. Шупика або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та погоджені Наглядовою радою НМАПО імені П. Л. Шупика - по одній особі від кожного громадського об’єднання – три особи.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

- наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

- накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

- наявність конфлікту інтересів.

Під час виникнення у члена конкурсної комісії вищевказаних обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати ректору НМАПО імені П. Л. Шупика письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством. 

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються разом з вищевказаною інформацією до відділу кадрів НМАПО імені П. Л. Шупика протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення (до 19 лютого 2019 року) за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9 (1 поверх, каб. № 6-7, у робочі дні з 09:00 до 17:30, у п’ятницю з 9.00 до 17.00). Телефон для довідок: (044) 205-48-15.