Search

 
 

VІІΙ НАУКОВИЙ Симпозіум ІЗ МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«Філософські засади медичної теорії та практики»

(до 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика) 

27-28 вересня 2018 року в НМАПО імені П. Л. Шупика відбудеться VІІΙ Науковий симпозіум із міжнародною участю «Філософські засади медичної теорії та практики» (до 100-річчя заснування НМАПО імені П. Л. Шупика).

Організатор – Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Мета Симпозіуму: обговорення філософських, соціокультурних і теоретико-методологічних засад сучасної медичної теорії та практики в умовах нових соціальних реалій та інформаційних викликів.

Секції Симпозіуму:

  • Філософські, теоретико-світоглядні та соціокультурні засади медичної теорії;
  • Специфіка наукового пізнання в галузі медицини;
  • Соціокультурні та філософські аспекти медичної практики;
  • Теоретико-світоглядні питання медичної біоетики;
  • Філософські виміри екологічної біоетики;
  • Сучасні концепції, моделі здоров’я та хвороби;
  • Філософські, етико-правові та біоетичні питання медичної реформи;

Круглий стіл: «Теоретико-методологічні проблеми викладання філософії у медичних закладах вищої освіти».

Круглий стіл: «Актуальні питання етичної та гуманітарної експертизи біомедичних практик».

Робочі мови Симпозіуму: українська, англійська, російська.

Реєстраційний внесок для участі в Симпозіумі: 200,00 грн. 

Матеріали Симпозіуму будуть опубліковані в електронній збірці тез та розміщені на сайті НМАПО імені П. Л. Шупика https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/fakultet-pidvishchennya-kvalifikatsiji-vikladachiv/kafedra-filosofiji

Заявку на участь у Симпозіумі (форма додається) та тези просимо надсилати до 20 серпня 2018 року на електронну пошту: kfnmapge-symposium@gmail.com

Вимоги до тез: обсяг – 1 стор. через 1 інтервал, шрифт – Times New Roman, кегль шрифту – 12, всі поля – 2 см. Структура тез: назва (великими літерами), далі через 1 інтервал ініціали та прізвища авторів, назва установи, місто, країна, тел., e-mail (прописними літерами). Далі через 1 інтервал – текст тез. 

Додаткову інформацію про Симпозіум можна отримати у відповідального секретаря (Киричок Олександр Борисович) за тел.: +38(097)418-68-10, +38(095)070-01-67. 

Адреса Оргкомітету: НМАПО імені П. Л. Шупика, кафедра філософії (8 поверх лабораторного корпусу), вул. Дорогожицька, 9, 04112, м. Київ, тел.: (044) 205-49-87.