Search

 
 

9 - 11 жовтня 2019 р. в Йокогамі (Японії) відбулась 37 Міжнародна конференція по саркоїдозу та іншим інтерстиціальним захворюванням легень (WASOG/JSSOG 2019).  У межах WASOG 2019 також відбулася JSSOG – The Annual Meeting of Japan Society of Sarcoidosis and other Granulomatous Disorders.

Співробітники кафедри педіатрії №1 – завідувач кафедри професор О. Охотнікова, доцент О. Шарікадзе взяли участь в зустрічі з питань педіатричної астми та алергії (Paediatric Asthma and Allergy Meeting) Європейської асоціації алергологів та імунологів (EAACI), Італія, м. Флоренція,  17 - 19 жовтня 2019 року.

24 - 25 жовтня 2019 року в Запоріжжі відбулась VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові тренди в хірургічному лікуванні ожиріння і супутніх метаболічних розладів».

17 жовтня під керівництвом кафедри кардіології НМАПО імені П.Л. Шупика відбулося засідання Клубу сімейного лікаря, терапевта, кардіолога «Доказова медицина в клініці внутрішніх хвороб та сімейній медицині 2019».

З 19 по 23 жовтня 2019 року в м. Барселона (Іспанія) проходив Об’єднаний Європейський гастроентерологічний тиждень. У цьому міжнародному заході взяли участь більш ніж 15 тисяч учасників. Українську делегацію представляли фахівці-гастроентерологи: науковці, практикуючі лікарі з більш ніж десяти регіонів України. Кафедру терапії НМАПО імені П.Л. Шупика представляв проф. А. Дорофєєв.

Асистент кафедри терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, к.мед.н., завідувач відділення загальної ендокринної патології та обміну речовин Київського міського клінічного ендокринологічного центру К. Зуєв, у межах програми візиту до Узбекистану, 16 жовтня 2019 року відвідав м. Андіжан, де відбулася зустріч з ендокринологами міськими, а також із інших регіонів Ферганської долини.

28 жовтня 2019 р. на кафедрі медицини праці, психофізіології та медичної екології розпочався цикл ТУ «Організація і порядок надання спеціалізованої профпатологічної допомоги» (куратор циклу – асист. О. Еджибія). На циклі навчаються 17 лікарів, що працюють в закладах охорони здоров’я м. Києва та Київської обл. Цикл проходить на основній клінічній базі кафедри –  ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України».

26 жовтня 2019 року в Національній бібліотеці Білорусі (м. Мінськ) відбулась «Академія болі та подагри», в якій взяла участь, як модератор і доповідач, декан терапевтичного факультету, доцент кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Стелла Кушніренко. Професор кафедри клінічної та експериментальної медицини Університету Пізи (Італія) Агостіно Вірдіс відкрив захід лекцією «Менеджмент болі у пацієнтів з остеоартритом з серцево-судинними та шлунково-кишковими захворюваннями».

Інфекційно-запальні захворювання дихальних шляхів у дітей, які є однією з найбільш актуальних проблем ХХІ століття, обговорювались на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування захворювань органів респіраторної системи у дітей», яка відбулась 17 - 18 жовтня 2019 року у м. Чернівці.

Співробітниками кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика (О. Лоскутов, М. Бондар, О. Галушко, Ю. Марков, І. Кучинська) у співавторстві з д.мед.н. професором Б. Тодуровим та д.мед.н. М. Гуменюком видано друком навчально-методичний посібник «Оцінка передопераційного статусу пацієнта і підготовка до хірургічного втручання» (Київ, 2019р., 228 с.).

22 жовтня 2019 року в Київському регіональному центрі НАПрН України відбувся круглий стіл на тему: «Правове регулювання темпоральних меж життя людини». Захід був організований Київським регіональним центром НАПрН України, Центром медико-правових досліджень НАПрН України та НАМН України, Регіональною організацією в підтримку права людини на гідну смерть та відбувся за підтримки адвокатського об'єднання «Татаров, Фаринник, Головко» і адвокатського об’єднання «Vi Vates».

Співробітники кафедри нейрохірургії взяли участь в щорічній конференції нейрохірургів «Високі технології у підвищенні якості життя нейрохірургічних хворих», яка відбулась 23 - 25 жовтня 2019 року в місті Києві, організована ДУ НАМН України «Інститут нейрохірургії їмені А. П. Ромоданова» та Українською асоціацією нейрохірургів.