Search

 
 

Вже другий рік поспіль кафедра неонатології проводить науково-практичну конференцію, присвячену мультидисциплінарному підходу в неонатології з запрошенням акушерів-гінекологів, педіатрів, фахівців пренатальної діагностики, неонатологів.

Одним із важливих компонентів паліативної та хоспісної допомоги є соціальна підтримка пацієнтів, які зіштовхнулись з проблемою невиліковного захворювання, та членів їхніх родин. Таку соціальну (психосоціальну) підтримку здійснюють фахівці з соціальної роботи.

Аналіз основних програмних документів (декларацій, резолюцій тощо) ВООЗ, ООН, ПАРЕ, ЕС, РЄ, а також резолюцій провідних глобальних конференцій з паліативної та хоспісної допомоги, прийнятих і опублікованих у 2014 - 2020 рр. виявив, що питання розвитку паліативної та хоспісної допомоги пацієнтам займає в цих документах чільне місце.

На кафедрі медичної та лабораторної генетики закінчився цикл спеціалізації з генетики лабораторної, який тривав з 27.02. по 19.05.2020р. На циклі проходили навчання 39 слухачів, серед яких були біологи та ембріологи з медико-генетичних центрів і клінік допоміжних репродуктивних технологій м. Києва, м. Дніпро, м. Житомира, м. Кропивницького, м. Львова, м. Одеси та м. Харкова.

З 13.05. по 27.05.2020р. на кафедрі медичної та лабораторної генетики проходив цикл тематичного удосконалення «Актуальні проблеми медичної генетики» для викладачів вищих медичних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та наукових співробітників.

Віддалений доступ надає нові можливості для більш інтенсивної науково-практичної співпраці для співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Як приклад, участь кафедри нефрології та нирковозамісної терапії у роботі двох форумів одночасно 27 травня: дистанційної конференції ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ З СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ» (27-28.05.2020 р., м. Київ) та засіданні Клубу сімейного лікаря, терапевта, кардіолога «Лікування коморбідних станів в умовах COVID-19» (27.05.2020 р., м. Рівне).

У 2014 - 2020 рр. цілим рядом поважних міжнародних організацій було видано деякі програмні документи (декларації, резолюції тощо), які закликають, рекомендують, наголошують на необхідності розвитку паліативної та хоспісної допомоги – комплексної допомоги громадянам, які зіткнулися з таким тяжким викликом, яким є невиліковне захворювання.

Однією з основних задач медицини є збереження репродуктивного здоров’я жінки та забезпечення адекватного супроводу жінки від моменту запліднення до завершення пологів, що нерідко супроводжується різноманітними ускладненнями та можливим виникненням станів, які потребують надання невідкладної допомоги в акушерстві.

Кафедра нефрології та нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика взяла участь у Першому медичному онлайн-форумі міжсекторальної взаємодії лікарів «Інфекції в практичній діяльності лікаря первинної і вторинної ланки».

20 травня вчена рада НМАПО  імені П.Л. Шупика затвердила зміст чергового номеру журналу «НИРКИ». Цей журнал офіційно представляє НМАПО імені П.Л. Шупика, Українську асоціацію нефрологів і Українську асоціацію дитячих нефрологів.

Науково-педагогічні працівники кафедри громадського здоров'я реалізують освітній процес в умовах карантину. Всі цикли відбуваються згідно з календарним планом кафедри: https://nmapo.edu.ua/s/np/k/hromadskoho-zdorovia/kalendarnyi-plan-tsykliv

20 травня для аспірантів заочної форми навчання завершився вибірковий цикл з оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетенціями «Технології наукової творчості.