Search

 
 

4 грудня 2018 на кафедрі анестезіології та ІТ було проведено заняття із основ невідкладної допомоги при критичних станах для 14 учителів із Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Присутні учителі викладають для школярів 5 - 9 класів предмет «Основи здоров′я».

6 листопада 2018 року в Інституті філософії НАН України відбулась наукова конференція «Філософія в Академії: досягнення, проблеми, перспективи», присвячена 100-річчю НАН України. В заході, в якості керівника секції та доповідача, взяв участь доцент кафедри філософії НМАПО імені П. Л. Шупика д.філос.н. Олександр Киричок. Він виступив із доповіддю «Філософська медієвістика в Інституті: головні віхи розвитку».

29 - 30 листопада 2018 року кафедра терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, спільно з Українською гастроентерологічною асоціацією, Асоціацією дієтологів України, Європейською організацією хвороби Крона і коліту, провела науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Запальні та функціональні захворювання кишечника», заплановану в Реєстрі наукових медичних форумів МОЗ України на 2018 рік.

29 - 30 листопада відбулася XVIII науково-практична конференція з міжнародною участю «Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани. Електрозварювання та з'єднання живих тканин. Діабетична стопа».

28 - 29 листопада 2018 р., в Києві відбулася науково-практична  конференція Асоціації ревматологів України «Ревматоїдний артрит та споріднені з ним хвороби: локальні і системні ураження. Стратегія персоніфікованого лікування». На конференції зареєструвалось біля 500 лікарів ревматологів, терапевтів та сімейних лікарів з усієї України. Кафедра терапії та ревматології взяла активну участь у заході.

22 листопада 2018 року під головуванням декана хірургічного факультету доцента Володимира Шуби відбулось засідання вченої ради хірургічного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика.

8 - 9 листопада в м. Яремче, на честь міжнародних радіологічних свят, за участі кафедри радіології відбулись семінари  «Роль технологів у сучасній радіології» та «Роль променевої діагностики в забезпеченні ефективності медичної допомоги першого рівня». 

30-го листопада на кафедрі медичної статистики відбулась конференція з обміну досвідом роботи слухачів передатестаційного циклу та циклу стажування за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я» (для лікарів-статистиків).

29 - 30 листопада 2018 року у великому конференц-залі НАН України відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Запальні та функціональні захворювання кишечника», присвячена 100-річчю НМАПО імені П.Л. Шупика і 60-річчю кафедри терапії.

29 листопада 2018 року в Національному університеті «Острозька академія» відбулась науково-практична конференція «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку». В ході конференції були розглянуті питання різних сфер теорії і практики громадського здоров’я. 

Зміна нормативно-правової бази з питань управління якістю медичної допомоги обумовила необхідність оновлення кафедрою управління охороною здоров’я програми  тематичного удосконалення «Управління якістю медичної допомоги» для підготовки слухачів з цих питань. 

Попит на проведення виїзних передатестаційних циклів за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання залишається актуальним. В поточному році кафедрою управління охороною здоров’я було проведено 4 виїзних передатестаційних циклів в Черкаській, Рівненській, Хмельницький та Кіровоградській областях - близько 200 слухачів на даних циклах.