Search

 
 

30 травня 2019 року відбувся захист дисертації заочного аспіранта кафедри медичної та лабораторної генетики О.Ю. Барвінської на тему: “Оптимізація селективного скринінгу спадкових порушень метаболізму амінокислот та ацилкарнітинів у дітей”.

13 червня 2019 року в стінах Міністерства охорони здоров’я України відбулася історична подія, а саме перше засідання Робочої групи з питання впровадження капеланства у сфері охорони здоров’я України, що була утворена наказом МОЗ № 1321 від 07.06.2019 р. з метою розробки Положення про капеланство у сфері охорони здоров’я України.

08 червня 2019 року на базі кафедри стоматології відбувся День відкритих дверей для випускників вищих медичних навчальних закладів та лікарів-інтернів за фахом «Стоматологія», організованого Інститутом стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика.

В умовах зростаючих вимог до покращення якості післядипломної освіти та з метою розширення доступності до підвищення кваліфікації лікарів кафедра

нефрології та НЗТ НМАПО імені П. Л. Шупика розпочала поширення курсів ТУ на освітні платформи.

Сучасні вимоги до професійної підготовки лікарів, інтеграція України до міжнародного освітнього товариства та реформування системи охорони здоров’я диктують необхідність впровадження в навчальний процес сучасних медичних та освітніх стандартів. Серед таких є проведення на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ, OSCE).

13 червня на базі кафедри філософії в рамках циклу занять з нормативної навчальної дисципліни підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі «Філософія, сучасна методологія наукових досліджень та біоетика» кафедрами філософії, анестезіології та інтенсивної терапії, хірургії та судинної хірургії для аспірантів денної очної форми навчання проведено міждисциплінарний семінар «Філософські та етико-правові аспекти хірургії та анестезіології».

12 - 16 червня 2019 року в м. Дублін (Ірландія) відбувся IX Європейський конгрес педіатрів (Europaediatrics – 2019), в роботі якого взяли участь лікарі і вчені з 46 країн світу, в тому числі, і з України. Конгрес проводиться кожні два роки Європейською педіатричною Асоціацією / Союзом Національних Європейських педіатричних спільнот і Асоціацій (EPA / UNEPSA). 

Кафедра функціональної діагностики успішно завершила двотижневий виїзний цикл ТУ «Клінічна електрокардіографія» у поліклініці Бородянського району Київської області. На циклі навчалися 28 лікарів різних спеціальностей, переважно сімейних лікарів та терапевтів. За умов реформування первинної ланки охорони здоров’я суттєво збільшується потреба в навчанні сімейних лікарів з ЕКГ.

18 червня 2019 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (завідувач кафедри – д. мед. н., професор Сергій Саволюк) відбулася заключна атестація лікарів-інтернів ІІІ року навчання.

Згідно плану роботи деканату хірургічного факультету НМАПО імені П.Л. Шупика 19 червня 2019 року відбулася планова комплексна перевірка кафедри ортопедії і травматології №1. Відповідно до розпорядження декана хірургічного факультету доцента Володимира Шуби була створена комісія для перевірки учбово-методичної документації, ведення педагогічного процесу, клінічної роботи, проведеної на базах стажування інтернів, виконання пунктів додатку до контракту завідувача кафедри ортопедії і травматології №1 д. мед. н., професора Генріха Герцена.

11 червня в межах VIII Міжнародної виставки медичного та оздоровчого туризму, SPA&WELLNESS і Міжнародного конгресу медичного туризму відбулася Українська школа медсестринства: акушерство та гінекологія, організована LMT-Лабораторією маркетингових технологій, Medical professional events за підтримки Асоціації медичних сестер України.

Ревматологічні захворювання сьогодні займають високі позиції в рейтингу причин захворюваності та інвалідності на території нашої держави. Артритом та іншими ревматологічними захворюваннями страждають не тільки люди похилого віку, а й дуже багато молодих людей, в тому числі дітей. Проведенню активної роботи в сфері освіти і досліджень в галузі ревматології сприяє Європейська антиревматичні Ліга (EULAR), яка заснована 4 вересня 1947 р.