Search

 
 

Завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії НМАПО імені П.Л.Шупика професор Д. Іванов під час відпустки у ініціативному порядку пройшов продюсерский курс «Тетяни Марічевой» 186 уроків і отримав відповідний сертифікат. Така активність професора обумовлена новими вимогами часу пандемії COVID-19, які потребують широкого застосування он-лайн навчання.

21 липня 2020 року виповнилося 60 років від дня народження відомого вченого в галузі алергології та фтизіатрії, доктора медичних наук, професора Сергія Зайкова, професора кафедри фтизіатрії і пульмонології НМАПО імені П.Л. Шупика.

Ударно-хвильова терапія є відносно «новий» метод лікування у медицині, і досить ефективний у лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта опорно-рухового апарата та суглобів, травм та їх наслідків.

Вийшла з друку монографія «Вади розвитку черевної стінки у дітей». Робота присвячена вадам черевної стінки: діагностиці, клініці та методам лікування. Автори: професор П. Русак, НМАПО імені П. Л. Шупика, професор В. Конопліцький, ВНМУ імені М. І. Пирогова, професор О. Фофанов, Івано-Франківський НМУ.

Незважаючи на літній календарний період, Міжвідомча робоча група з питань валідації елімінації передачі від матері до дитини ВІЛ-інфекції та сифілісу продовжує активно працювати у напрямку удосконалення нормативно-правової бази з питань профілактики, діагностики та лікування сифілісу для викорінення випадків передачі сифілісу від матері до дитини.  Координатором цієї роботи  є професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології  Н. Жилка.

У червні 2020 р. відбувся захист докторської дисертації доцента кафедри ортопедії і травматології №1 С. Дибкалюка на спецраді Інституту патології хребта та суглобів імені професора М.І. Сітенка НАМН України, присвяченої діагностиці та лікуванню синдрому компресії артерії при дегенеративно-дистрофічних ураженнях шийного відділу хребта. При закритому голосуванні членів спецради одноголосно «ЗА» було 18 голосів.

Нещодавно мультидисциплінарною робочою групою МОЗ України з питань впровадження капеланства у сфері охорони здоров’я було презентовано програму підготовки помічників капеланів в охороні здоров’я. Наступним етапом стало створення та подача на розгляд до МОЗ України навчального плану та уніфікованої програми циклу спеціалізації «Клінічна душпастирська освіта першого (базового) рівня» підготовки капеланів в охороні здоров’я.

Важливим кроком на шляху до впровадження спеціалізованої підготовки капеланських кадрів для потреб національної системи охорони здоров’я стала розробка та подача для розгляду та експертизи до МОЗ України проєкту Навчального плану та уніфікованої програми циклу спеціалізації «Клінічна душпастирська освіта початкового рівня» підготовки помічників капеланів в охороні здоров’я.

8 липня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.08 в НМАПО імені П.Л. Шупика відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук аспіранта кафедри хірургії та судинної хірургії Г. Рибчинського на тему: «Обґрунтування тактики лікування післяопераційних рубцевих деформацій молочної залози».

Оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров’я пандемія через COVID-19 залишається актуальною проблемою як для здоров’я, так і для життя людей, зокрема їх виробничої діяльності. Незважаючи на ці об'єктивні труднощі, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії змогла швидко та ефективно змінити режим та умови своєї роботи.

Уже в березні - квітні 2020 р. багато хоспісів у США, Канаді, Великобританії та інших країнах, де розвиток цієї допомоги традиційно був високим, опинилися під загрозою закриття.

У перспективі 2020 - 2030 рр. потреба у паліативній та хоспісній допомозі в усьому світі буде зростати. Кількість людей похилого віку збільшується, а поліпшення загального науково-технічного рівня охорони здоров'я призводить до того, що люди живуть довше.