Search

 
 

Протягом 4 – 18 грудня 2019 р.  кафедра управління охороною здоров`я проводила двотижневий цикл тематичного удосконалення (ТУ) для керівників підприємств, установ та організацій закладів охорони здоров’я та їх заступників за напрямком «Наукові основи управління в охороні здоров'я».

Сьогодні в Україні вже офіційно розпочато процес із впровадження служби професійних капеланів у сфері охорони здоров’я. Одним з головних шляхів досягнення цієї мети є належна підготовка капеланів, які, поряд з  богословськими знаннями, повинні також володіти мультидисциплінарним комплексом додаткових компетентностей – медичних, психологічних, правових, етичних, організаційних тощо.

З 11 по 19 грудня у нефрологічній клініці проф. Д. Іванова відбувся тиждень відкритих дверей. Колеги мали можливість ознайомитись з першою в Україні приватною нефрологічною клінікою, яка розпочинає свою роботу з січня 2020 року за адресою вул. В. Васильківська, 29 б.

Починаючи з 2016 року кафедра іноземних мов проводить підготовку докторів філософії (PhD) в аспірантурі за новою програмою «Англійська мова Upper Intermediate». Загальний обсяг програми складає  240  академічних годин, з них: 200 годин відведено на аудиторні практичні заняття на засвоєння лексичного, фонетичного, граматичного матеріалу, включно з практикою аудіювання; 40 годин – на самостійне опрацювання лексичного та граматичного матеріалу на задану тематику.

12-го грудня в Києві відбулося останнє в цьому році засідання Клубу ендокринологічних новацій. До цього засідання успішно пройшли в Запоріжжі, Харкові, Одесі та Львові, збираючи понад 100 учасників на кожній зустрічі. Організатором засідань виступає кафедра діабетології НМАПО імені П.Л. Шупика та Українська діабетологічна асоціація.

4 - 7 грудня в Туреччині (місто Конья) відбувався 3-й міжнародний J Project Конгрес. J Project є центрально-східноєвропейським освітньо-науковим проектом, покликаним підвищити обізнаність суспільства щодо первинних імунодефіцитів шляхом організації науково-практичних освітніх заходів та розширення академічного співробітництва у сфері діагностики та лікування первинних імунодефіцитів (ПІД) у Східній і Центральній Європі.

12 - 13 грудня в м. Івано-Франковськ проходила IV Науково-практична конференція з міжнародною участю «На межі компетенції психіатрії та неврології: розлади у немовлят, підлітків та молоді».

7 - 8 листопада 2019 року відбувся Всесвітній конгрес Міжнародної академії медичних наук - IMSACON 2019 в місті Анкара, Туреччина. Конгрес проводився на базі найбільшого в Туреччині BASKENT Університету. Основною тематикою конгресу були «Медичні інфекції», але також обговорювалися й інші проблеми медицини та хірургії.

Важливим напрямком роботи кафедри іноземних мов НМАПО імені П. Л. Шупика є лінгвістична підготовка професорсько-викладацького складу. Уже другий рік поспіль на кафедрі проводиться цикл ТУ «Підготовка кадрового резерву НМАПО імені П. Л. Шупика. Ділова англійська мова для професорсько-викладацького складу» тривалістю 90 годин. Куратором циклу є досвідчений викладач Марина Пастухова. Заняття проводяться у зручний для тих, хто працює ввечері, час.

CELTA – популярний і професійний іспит для викладачів англійської мови. Під час навчання і роботи над отриманням сертифікату CELTA можна поліпшити свій рівень мови і викладання в автентичному середовищі. Метою програми є мотивація слухачів до використання ситуативних, критичних підходів, які засновані на оригінальному досвіді британців, їхніх уявленнях та цінностях. Курс є живим, інноваційним, складним і захоплюючим.

07 грудня 2019 р. на кафедрі неврології і рефлексотерапії Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика було проведено першу Школу рефлексотерапевтів з міжнародною участю за темою: «Використання рефлексотерапії в комплексному лікуванні зорових, окорухових порушень і болів орбітальної ділянки».

29 – 30 листопада 2019 року у м. Києві відбулась ХVIІІ щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин, діабетична стопа».