Search

 
 

Згідно з навчальним планом на кафедрі онкології у другій половині навчального року заплановане навчання 38 слухачів трьох - і чотирьохмісячних циклів спеціалізації та інтернів «Клінічна онкологія». Після закінчення набору на навчання, фактично кількість слухачів склала більше 70 осіб.

Кафедра акушерства та гінекології №1 (зав. кафедри проф. О. Голяновський) протягом усього свого існування є куратором служби акушерства та гінекології Київської області. Співробітники кафедри надають консультативну, лікувальну та методичну допомогу акушерсько-гінекологічним лікувальним закладам Київської області.

14 вересня 2020  було проведено обговорення нових важливих документів та проєктів документів МОН України щодо наукових періодичних видань. Представники та головні редактори видань, співзасновниками яких є Академія, активно підтримали проведення он-лайн заходу, ініційованого відділом наукових електронних ресурсів Наукової бібліотеки НМАПО імені П. Л. Шупика.

Шановні колеги! Вийшов новий номер журналу НИРКИ.ПОЧКИ.KIDNEYS. (Том 9, №3), зміст якого затверджений на останньому засіданні вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика.

14 вересня 2020 р. на кафедрі медицини невідкладних станів Інституту сімейної медицини відбулося засідання щодо представлення професора кафедри, д. мед. н. Антона Волосовця тимчасово виконуючим обов'язки завідувача кафедри до моменту оголошення конкурсу.

Відповідно до наказу ректора НМАПО імені П.Л. Шупика №1304 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» навчальні заняття слухачів і інтернів повинні були відбуватись з використанням технології дистанційного навчання з відсутністю перебування на навчальних базах кафедри.

У зв'язку з пандемією COVID-19 ситуація,  як в Україні так і за її межами, вносить зміни не тільки в повсякденне життя людей, а також і в підходи до процесу навчання.

З 8 по 10 вересня в Одесі відбувся 12 міжнародний конгрес «XII Нейросимпозіум», велась онлайн трансляція.

В рамках конференції виступили провідні фахівці, професори неврології України, а також іноземні професори з Франції, Латвії, США.

04 вересня на кафедрі медичної інформатики успішно стартував черговий цикл для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії набору 2019 року очної (денної) форми навчання нормативної навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності та біостатистика». Тривалість навчання 5 кредитів (150 годин).

02 вересня відбулось чергове засідання вченої ради факультету підвищення кваліфікації викладачів (ПКВ).

В умовах реформування первинної ланки медичної допомоги в Україні, особливо на тлі несприятливої епідеміологічної ситуації щодо коронавірусної інфекції важливим є поповнення рядів лікарів загальної практики–сімейних лікарів новими молодими спеціалістами.

2 вересня 2020 року відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. Член комісії вченої ради факультету з навчально-методичної роботи доцент С. Соловйов доповів про стан внутрішнього аудиту освітянської діяльності на кафедрах факультету.