Search

 
 

Кафедра гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л. Шупика провела чергове засідання Київського товариства гастроентерологів, на яке були запрошені лікарі-гастроентерологи, сімейні лікарі, педіатри та лікарі інших спеціальностей.

13 – 14 січня 2020 року в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченко була проведена підсумкова міжнародна зустріч фахівців, що займаються освітою в сфері охорони психічного здоров’я в межах проекту UNA Partnership (Партнерство Україна-Норвегія-Вірменія). Організаторами зустрічі виступили Інститут психіатрії КНУ імені Тараса Шевченка (керівник – д.мед.н. І. Пінчук) та Норвезький університет науки та технології, медичний факультет (проф. Норберт Скокаускас).

14 січня 2020 року відбулося засідання комісії вченої ради з наукової роботи та інноваційної діяльності. Відкрила засідання голова комісії, професор Наталія Савичук та ознайомила присутніх з порядком денним.

10 січня 2020 року під головуванням декана факультету, професора Віктора Трохимчука відбулась конференція трудового колективу та вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика.

З 13 січня 2020 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології на базі Миронівської ЦРЛ розпочалось проведення двотижневого очно-заочного циклу тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (викладачі – ст. викладач П. Безвербний, асистент О. Еджибія). На циклі навчається 60 лікарів, що працюють Миронівській ЦРЛ, Богуславській ЦРЛ, Кагарлицькій ЦРЛ.

13 січня 2020 р. на кафедрі медицини праці, психофізіології та медичної екології розпочався двотижневий цикл ТУ «Організація і порядок надання спеціалізованої профпатологічної допомоги» (куратор циклу – доц. Л. Закрутько). На циклі навчаються 20 лікарів, що працюють в закладах охорони здоров’я м. Києва та Київської, Чернігівської, Львівської областей. Цикл проходить на основній клінічній базі кафедри – ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України».

З 08 січня 2020 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології розпочато проведення циклів спеціалізації із спеціальностей  «Гігієна праці» (куратор – доц. О. Демецька) та «Професійна патологія» (куратор – проф. Д. Варивончик). На циклі навчаються лікарі-гігієністи та лікарі-терапевти закладів охорони здоров’я України. Під час навчання слухачі набувають кваліфікацію лікаря з гігієни праці та лікаря-профпатолога.

8 січня 2020 р. кафедра управління охороною здоров`я розпочала двомісячний цикл спеціалізації за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров'я» для керівників підприємств, установ та закладів охорони здоров’я і їх заступників, а також спеціалістів, які є в резерві на керівні посади. Бажання підняти свій професійний рівень виявило понад  60 лікарів із міста Києва та більшості регіонів України.

Захворювання органів дихання у дорослого населення є актуальною проблемою в роботі сімейного лікаря. Особливої уваги потребують пацієнти молодого віку, з дитинства схильні до повторних інфекцій дихальних шляхів. Часті респіраторні захворювання у осіб до 35 років згодом можуть стати тригерним фактором формування хронічної бронхолегеневої патології. Клінічні форми повторних епізодів гострого бронхіту віднесені до класифікації МКХ-10 до J 40 – бронхіт не уточнений, як гострий або хронічний (в англомовній літературі – як рекурентний бронхіт).

25 грудня 2019 р. на клінічній базі кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика – у неврологічному відділенні Міської клінічної лікарні №15 Подільського району м. Києва, відбулася клініко-патолого-анатомічна конференція, присвячена клінічному розбору складного летального випадку пацієнта з поліморбідною патологією, інваліда І групи, що перебував у неврологічному та реанімаційному відділеннях лікарні.

24 грудня 2019 року у лікарні міськрайонного територіального медичного об’єднання (МТМО) міста Ковеля команда лікарів Інституту серця МОЗ України на чолі з директором Інституту завідувачем кафедри кардіохірургії, рентгендоваскулярних та екстракорпоральних технологій професором Борисом Тодуровим успішно виконала трансплантацію серця реципієнту з вираженою дилятаційною кардіоміопатією. Ця операція стала першою в Україні за останні 15 років трансплантацією серця.

Останній цикл тематичного удосконалення минулого року «Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах» (28.11.-27.12.2019 р.) був відмічений особливо.