Search

 
 

Однією з основних задач медицини є збереження репродуктивного здоров’я жінки та забезпечення адекватного супроводу жінки від моменту запліднення до завершення пологів, що нерідко супроводжується різноманітними ускладненнями та можливим виникненням станів, які потребують надання невідкладної допомоги в акушерстві.

На сьогоднішній день як в Україні, так і у всьому світі, реєструються велика кількість захворювань на COVID-19. Саме розвиток даної пандемії і спонукав до проведення майстер-класу в On-line режимі 21 травня 2020 року під егідою НМАПО імені П.Л. Шупика, та ГО «Асоціація анестезіологів України». Даний майстер клас зібрав близько 400 фахівців з анестезіології, акушерства та гінекології. Активну участь у підготовці, організації та проведенні заходу взяли головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Акушерство та гінекологія», зав. кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П.Л. Шупика, член-кор. НАМН України, професор В. Камінський та президент ГО «Асоціація анестезіологів України», професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П.Л. Шупика, професор Р. Ткаченко.

У роботі даного заходу також взяла участь зав. кафедрою акушерства, гінекології та медицини плода професор С. Жук, яка виступила з доповіддю «Акушерська тактика при COVID-19 у вагітних» з погляду акушер-гінеколога на ведення даної категорії пацієнтів.

Також до участі у роботі майстер-класу були запрошені іноземні гості.

З ізраїльської сторони – президент Асоціації акушерських анестезіологів Ізраїлю – професор Alex Loskovich, який поділився з слухачами тактикою ведення вагітних та породіль з COVID-19.

Тактикою ведення пацієнтів хворих на COVID-19 у Польщі виступив PhD Yriy Tkachenko, який поділився з слухачами досвідом роботи з даною категорією пацієнтів, провів порівняльну оцінку існуючих протоколів лікування. З актуальною та доволі цікавою доповіддю виступив професор Р. Ткаченко, а саме - «Комплексна інтенсивна терапія та анестезіологічне забезпечення вагітних з COVID – 19. Сучасні підходи і стан проблеми».

Після закінчення майстер класу всі зареєстровані учасники мали змогу пройти тестування в On-line режимі і отримати сертифікат.