Search

 
 

10 січня 2020 року під головуванням декана факультету, професора Віктора Трохимчука відбулась конференція трудового колективу та вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика.

Професор Трохимчук доповів про аналіз за усіма видами процесів діяльності кафедр факультету по виконанню планів роботи за 2019 рік та завдання на 2020 рік. Після доповіді виступив професор М. Голубчиков, який відзначив, що робота проведена надзвичайна, факультет на чолі з деканом цілий рік працював чітко, потужно, доповідь чітко сформульована, надані повні цифри та факти, і запропонував роботу декана оцінити задовільною та затвердити звіт за 2019 рік. Професор Д. Варивончик зазначив, що доповідь декана змістовна, лаконічна: «Пропоную роботу факультету і деканату оцінити задовільною і затвердити звіт та направити на кафедри факультету. Роботу декана оцінити задовільною та затвердити звіт за 2019 рік». Професор О. Івахно подякувала декану та деканату за плідну працю та ретельну роботу над науковою діяльністю та рекомендувала роботу декана оцінити задовільною та затвердити звіт за 2019 рік. Звіт декана факультету «Аналіз діяльності кафедр факультету по виконанню планів роботи за 2019 рік та завдання на 2020 рік» було затверджено одноголосно.

Заступник декана доцент С. Соловйов доповів про результати внутрішнього рейтингового оцінювання кафедр факультету у 2019 році та завдання з підвищення результативності та якості діяльності на 2020 рік. Рейтингова система вимірювання якості процесів – один із інструментів оцінювання якості діяльності кафедр, факультетів / навчально-наукових інститутів НМАПО імені П. Л. Шупика. Інформацію було прийнято до відома.

Доцент С. Соловйов доповів про результати моніторингу виконання рішень вченої ради Академії та ректорату за 2019 рік. Деканатом здійснюється щомісячний моніторинг виконання рішень вченої ради Академії, ректорату і вченої ради факультету, моніторинг якості освітньої діяльності на кафедрах факультету, ведеться контроль за станом виконання кафедрами факультету навчально-виробничого плану. Деканат здійснює постійний контроль за станом підготовки докторантів та аспірантів на кафедрах факультету. Навчальний процес для аспірантів організований у відповідності до індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспіранта. Стан та якість підготовки аспірантів на кафедрах факультету деканатом контролюється постійно. Моніторинг виконання дисертаційних робіт, запланованих вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика, на кафедрах факультету ведеться постійно.

Голова навчально-методичної комісії, доцент О. Обертинська доповіла про виконання навчально-виробничого плану кафедрами факультету за 2019 рік та завдання з системного підвищення якості навчання на 2020 рік. Найважливішими напрямками роботи на 2020 рік є реалізація комплексного плану роботи Академії, рішень вченої ради Академії, ректорату, вченої ради факультету і деканату; розробка та впровадження нових прогресивних освітніх технологій в безперервній медичній і фармацевтичній освіті; впровадження процесного підходу у діяльності кафедр; співпраця із студентським самоврядуванням та радою молодих вчених; створення та оновлення освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні в аспірантурі; впровадження систем автоматизованого управління навчанням та контролю знань, а також систем консультування користувачів в таких системах на базі платформ Moodle, Illias тощо.