Search

 
 

14 січня 2020 року відбулося засідання комісії вченої ради з наукової роботи та інноваційної діяльності. Відкрила засідання голова комісії, професор Наталія Савичук та ознайомила присутніх з порядком денним.

На розгляд комісії було представлене питання про затвердження додатку 3 до порядку «Про безперервний професійний розвиток», а саме:  «Форма сертифікату учасника наукового медичного форуму». Члени комісії підтримали пропозицію і рекомендували до затвердження на вченій раді.

Про затвердження індивідуальних планів наукової роботи аспірантів першого року навчання доповіла учений секретар професор Вікторія Горачук. Комісія рекомендувала плани до затвердження на вченій раді.

Далі звітували голови комісій з наукової роботи вчених рад факультетів/інститутів про результати наукової роботи та підготовки науково-педагогічних кадрів у 2019 році. Відповідальні з наукової роботи виділили ключові проблеми та побажання кафедр, а саме: друкуватися в журналах категорії «Б» та «Scopus», працювати в напрямку якості впроваджень (намагатися випускати більше патентів на винахід), продумано і ретельно планувати наукову роботу на кафедрах.

Начальник відділу моніторингу якості діяльності професор Марина Тріщинська доповіла про розширення ліцензійного обсягу для формування ліцензійної справи. Комісія підтримала це питання.

Завідувач НДЦ, д.мед.н. Марина Глоба доповіла про планування ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи на кафедрі Управління охороною здоров’я. Члени комісії рекомендували затвердити НДР на вченій раді.

На засіданні були присутніми 30 учасників.

Наступне засідання комісії відбудеться 11 лютого 2020 року.