Search

 
 

З 13 січня 2020 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології на базі Миронівської ЦРЛ розпочалось проведення двотижневого очно-заочного циклу тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (викладачі – ст. викладач П. Безвербний, асистент О. Еджибія). На циклі навчається 60 лікарів, що працюють Миронівській ЦРЛ, Богуславській ЦРЛ, Кагарлицькій ЦРЛ.

Під час циклу слухачі набувають нові знання щодо організаційних змін, які відбуваються у системі надання медичної допомоги працюючим, поглиблюють знання з експертного встановлення професійних та виробничо-зумовлених захворювань, відпрацьовують практичні навички з організації та проведення медичних оглядів працюючих у шкідливих умовах праці тощо. 

Набуття лікарями-спеціалістами комісій з медичних оглядів сучасних знань та навичок з питань медицини праці дозволить значно покращити якість вторинної профілактики виробничо-зумовленої й професійної патології серед працюючих в шкідливих та небезпечних умовах промислових підприємств Київщини.