Search

 
 

13 січня 2020 р. на кафедрі медицини праці, психофізіології та медичної екології розпочався двотижневий цикл ТУ «Організація і порядок надання спеціалізованої профпатологічної допомоги» (куратор циклу – доц. Л. Закрутько). На циклі навчаються 20 лікарів, що працюють в закладах охорони здоров’я м. Києва та Київської, Чернігівської, Львівської областей. Цикл проходить на основній клінічній базі кафедри – ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України».

Під час циклу слухачі ознайомлюються з основними організаційними змінами, які відбуваються у системі надання профпатологічної допомоги працюючому населенню; отримують нові знання з нових методів діагностики, лікування та профілактики професійних захворювань, що ґрунтуються на даних доказової медицини.

Лікарі відпрацьовують практичні навички з скринінгу, ранньої діагностики, експертного встановлення професійних та виробничо-зумовлених захворювань.  Беруть участь в роботі Центральної експертної профпатологічної комісії та в клінічних обходах, консультаціях, які проводять співробітники кафедри і науковці Інституту.