Search

 
 

З 08 січня 2020 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології розпочато проведення циклів спеціалізації із спеціальностей  «Гігієна праці» (куратор – доц. О. Демецька) та «Професійна патологія» (куратор – проф. Д. Варивончик). На циклі навчаються лікарі-гігієністи та лікарі-терапевти закладів охорони здоров’я України. Під час навчання слухачі набувають кваліфікацію лікаря з гігієни праці та лікаря-профпатолога.

Практичні заняття проводяться на базі наукових та клінічних підрозділів кафедри – ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України». До навчального процесу залучені всі науково-педагогічні працівники кафедри.

Завідувач кафедри проф. Д. Варивончик прочитав слухачам вступну лекцію на тему: «Професійне здоров’я, як оперативна функція громадського здоров’я». Також слухачі відвідали музей історії ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України», у якому поглибили знання з історії становлення та розвитку вітчизняної медицини праці.