Search

 
 

8 січня 2020 р. кафедра управління охороною здоров`я розпочала двомісячний цикл спеціалізації за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров'я» для керівників підприємств, установ та закладів охорони здоров’я і їх заступників, а також спеціалістів, які є в резерві на керівні посади. Бажання підняти свій професійний рівень виявило понад  60 лікарів із міста Києва та більшості регіонів України.

Процеси реформування вітчизняної системи охорони здоров'я, наближення її до  міжнародних стандартів, ставить перед медичними фахівцями нові виклики, складні завдання, без вирішення яких неможливий  подальший  розвиток галузі та її ефективне функціонування. Тому навчальний процес, який забезпечує кафедра, досить різнобічний, динамічно оновлюється в контексті змін сьогодення. В процесі навчання слухачі отримають нові знання та поновлять набуті з питань державної політики та основ менеджменту в системі охорони здоров’я, інформаційного, фінансового, організаційного менеджменту, основи маркетингу, питань бізнес-планування, реформування форм власності медичних підприємств, інноваційної діяльності, управління якістю медичної допомоги, розрахунку рівня витрат та прибутковості діяльності медичного закладу, психологічних  основ управління тощо.

У вступній конференції взяли участь завідувач кафедри професор В. Михальчук та професорсько-викладацький склад кафедри, які привітали слухачів з початком навчального процесу, окреслили особливості викладання та донесення матеріалу до аудиторії, висловили побажання плідної, конструктивної співпраці із слухачами, що в подальшому буде сприяти їх більш ефективній та успішній професійній діяльності.