Search

 
 

25 грудня 2019 р. на клінічній базі кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика – у неврологічному відділенні Міської клінічної лікарні №15 Подільського району м. Києва, відбулася клініко-патолого-анатомічна конференція, присвячена клінічному розбору складного летального випадку пацієнта з поліморбідною патологією, інваліда І групи, що перебував у неврологічному та реанімаційному відділеннях лікарні.

Конференція була ініційована професором кафедри професором О. Коваленко та завідувачем неврологічного відділення к. мед. н. Л. Дупляк за підтримки керівництва лікарні. На заході були також присутні доцент кафедри СМ та АПД к. мед. н. Т. Титова, завідувач патолого-анатомічного відділення Т. Тимоніна, лікар-патологоанатом завідувач приймального відділення Л. Длугош, лікарі-ординатори неврологічного відділення, лікарі- інтерни кафедри СМ та АПД (15 осіб), група лікарів невідкладної допомоги, що проходять спеціалізацію за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» на кафедрі СМ та АПД.

Вступне слово взяла професор О. Коваленко, яка звернула увагу лікарів на розборі особливого випадку померлого з патологію нервової системи та інших систем організму (серцево-судинної, ендокринної та видільної). Наголос було зроблено на поширеності церебро-васкулярної патології, важливості проведення первинної та вторинної профілактики інсультів на первинній ланці надання медичної допомоги, складності у діагностиці та лікуванні в стаціонарних умовах лікарні. Завідувач неврологічного відділення, к. мед. н. Л. Дупляк, розповіла ключові моменти маршруту пацієнта, лікар-невролог Р. Валько детально розглянув історію хвороби у відділенні. Завідувач патологоанатомічного відділення Т. Тимоніна ознайомила лікарів з результатами патологоанатомічного розтину та зазначила, що розходження клінічного та патологоанатомічного діагнозу не було.

В обговоренні взяла участь доцент кафедри СМ та АПД к. мед. н. Т. Титова, яка відмітила складність випадку поліморбідної патології в клінічній практиці та роль сімейного лікаря у веденні подібних хворих на догоспітальному етапі.

За темами патологій, які мав пацієнт, лікарями-інтернами кафедри СМ та АПД були підготовлені і презентовані 5 доповідей з мультимедійним супроводом: «Стовбуровий інсульт», «Ішемічна хвороба серця. Гостра серцево-судинна недостатність», «Цукровий діабет ІІ типу», «Гостра ниркова недостатність. Ацетонемія. Кетоацидоз», «Аденома та рак передміхурової залози» відбулося обговорення презентованого випадку.

Результати спільної конференції показали, що зазначений формат є корисним навчально-практичним заходом як для слухачів та лікарів-інтернів кафедри СМ та АПД, так і для практичних лікарів клінічної бази кафедри – неврологічного відділення МКЛ №15 Подільського району м. Києва. Слід зазначити, що подібні конференції з клінічними розборами вже стали традиційними й триватимуть надалі.