Search

 
 

Вже четвертий рік поспіль кафедра офтальмології  Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика проводить цикли тематичного удосконалення «Глаукома» для підвищення кваліфікації офтальмологів та офтальмохірургів, удосконалення теоретичних знань та практичних навичок проведення сучасних методів доклінічної діагностики, лазерних та мікрохірургічних втручань при глаукомі. Куратор циклу – професор І.В.Шаргородська.

Запровадження і проведення циклу продиктовано потребами сьогодення в рамках реалізації глобальної програми по боротьбі зі сліпотою «Зір 2020: Право на зір» та умовах інтеграції України в європейський простір, та крім того, чисельними зверненнями лікарів офтальмологів та лікарів офтальмологів дитячих.

З 27.11.2019 по 27.12.2019 року нові знання на циклі отримали 12 слухачів – завідуючих та ординаторів офтальмологічних відділень, лікарів-офтальмологів кабінетів поліклінік та дитячих офтальмологів. Слухачі циклу були ознайомлені із останніми досягненнями сучасності в офтальмології щодо інноваційних методів ранньої діагностики офтальмогіпертензії та глаукоми низького тиску, новими поглядами на лазерні та хірургічні методи лікування переднього відрізку ока при відкритокутовій та закритокутовій глаукомі, сучасними методиками діагностики, що використовують принципи лазерного скануючого офтальмоскопа та оптичної когерентної томографії (в тому числі ангіо-ОКТ), новітніми малоінвазивними дренуючими технологіями лікування ускладнених форм глаукоми, з різними алгоритмами та підходами консервативного лікування, що застосовуються в світовій офтальмологічній практиці для лікування патології органа зору.

Методичний рівень лекційних та семінарських занять високий. Особливу увагу слухачів привертають лекції, які присвячені принципам вибору тих чи інших лазерних втручань, вибору застосування найбільш ефективного патогенетично спрямованого методу мікрохірургічного втручання при різних формах глаукоми, а також висвітленню переваг і недоліків та можливих ускладнень при використанні цих методів. Провідне місце на циклі займають практичні заняття, на яких слухачі опановують сучасні методи діагностики глаукоми, що можливі завдяки новітніх приладів та лазерних тренажерів, які є на клінічній базі кафедри в КМКОЛ «ЦМХО». Це підвищує професійну майстерність слухачів та сприяє відпрацьовуванню техніки основних діагностичних та лікувальних маніпуляцій.

З 2020 року кафедра впроваджує двотижневі цикли тематичного удосконалення «Глаукома», перший з яких запланований на 12.02.-26.02.2020 року.