Search

 
 

7 – 8 листопада 2019 року в Києві пройшов ІV Міждисциплінарний науковий Конгрес з міжнародною участю «Невідкладні стани та анестезіологічне забезпечення в акушерстві, гінекології та перинатології».

Організатори заходу: МОЗ України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ГО «Асоціація акушерських анестезіологів України», ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України», ГО «Асоціація анестезіологів України», ГО «Асоціація неонатологів України».

З привітаннями і перспективами подальшої роботи галузі в нових умовах виступили заступник міністра охорони здоров’я України М. Загрійчук, перший проректор НМАПО імені П.Л. Шупика Ю. Вдовиченко, директор ДУ «ІПАГ НАМНУ» імені О.М. Лук’янової професор Ю. Антипкін. Було проведено 2 пленарних і 12 секційних засідань з актуальних і дискусійних питань за міждисциплінарної участі анестезіологів, акушерів-гінекологів і неонатологів. Також було проведено 7 майстер-класів з відпрацюванням лікарями практичних навичок. З цікавими інноваційними доповідями виступили 9 іноземних спікерів.

Активну участь в роботі Конгресу взяли науково-педагогічні працівники кафедр Українського державного інституту репродуктології. Від кафедри акушерства і гінекології №1 модератором секції був зав. кафедри професор О. Голяновський – «Корекція гемостазу та лікування кровотеч в акушерсті та гінекології». Співробітники кафедри підготували і виступили з 5 доповідями в співпраці з кафедрою анестезіології й інтенсивної терапії нашої Академії, а також взяли участь у роботі 5 секцій: «Корекція гемостазу та лікування кровотеч в акушерсті та гінекології», «Екстрагенітальна патологія і вагітність», «Складний пацієнт», «Проблемні питання терапії прееклампсії», «Анестезіологічне забезпечення в акушерстві та гінекології».

У проведенні Конгресу (виступи, майстер-класи) від кафедри акушерства і гінекології №1 взяли участь: проф. Т. Романенко, проф. О. Голяновський, доцент В. Мехедко. Доповіді були підготовлені викладачами кафедри у співпраці з анестезіологами Київського обласного центру охорони здоров’я матері та дитини (зав. ВАІТ – А. Падалко, лікар-анестезіолог Т. Дащенко), який є основною клінічною базою кафедри. У підготовці доповідей з висвітленням анестезіологічних питань в акушерстві активну участь взяв доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії А. Жежер.

Доповіді науковців були викладені з позицій доказової медицини, інноваційних впроваджень у практичну рододопомогу, гінекологію, неонатологію й викликали зацікавленість і жваве обговорення дискусійних питань.