Search

 
 

24 - 25 жовтня 2019 р. в Києві Інститутом сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика було проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Організаційні та клінічні питання сімейної медицини в Україні». Співорганізатором наукового форуму виступила МГО Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства».

У конференції взяли участь практикуючі лікарі первинної медичної допомоги (лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-педіатри, лікарі терапевти), лікарі інших спеціальностей та фахівці з питань організації і забезпечення лікувально-профілактичної допомоги в загальній практиці – сімейній медицині, завідуючі та науково-педагогічні працівники профільних кафедр.

Учасників конференції привітали почесні гості та організатори: заступник міністра охорони здоров’я України Михайло Загрійчук, голова підкомітету з питань охорони здоров'я комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Максим Перебийніс, голова наглядової ради НМАПО імені П. Л. Шупика Ірина Сисоєнко, ректор НМАПО імені П. Л. Шупика Юрій Вороненко, проректор з наукової роботи НМАПО імені П. Л. Шупика Наталія Савичук, голова ГО «Науково-практична асоціація сімейних лікарів Дніпропетровської області» Неоніла Чухрієнко та директор Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, президент МГО «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства» Олег Шекера.

З програмною доповіддю на тему «Організаційні та клінічні питання сімейної медицини в Україні» виступив О. Шекера. Цікаві та змістовні доповіді з актуальних питань сімейної медицини представили відомі вчені Н. Харченко, Л. Хіміон, О. Дуда, В. Ткаченко, Ю. Кривонос, Н. Гойда, Г. Кочуєв, Г. Бекетова, Ю. Давидова, І. Зозуля, Л. Бабінець, Т. Марушко, Г. Чуприна, О. Волошина, А. Бивалькевич, О. Горбунова, Ок. Шекера, А. Царенко та ін.

Під час проведення конференції відбулася міжнародна телеконференція «Насилля над людьми похилого віку» (Україна - США), організатором якої виступив Л. Стаднюк, завідувач кафедри терапії і геріатрії, за технічної підтримки О. Мінцера, завідувача кафедри медичної інформатики, а також міжнародні телемости: з Н. Бримкуловим, завідувачем кафедри сімейної медицини (Киргизька Республіка) та М. Супаташвілі (Грузія).

У межах конференції представлені презентації, проведено виставки, майстер-класи та круглі столи; відбулося засідання секції молодих вчених, а також стендові доповіді, де висвітлено сучасний розвиток сімейної медицини в Україні; новітні напрямки та технології у практиці сімейного лікаря; актуальні питання первинної медичної допомоги в загальній системі охорони здоров’я щодо формування та збереження здоров’я населення; новітні підходи до освіти сімейних лікарів.

Захід завершився прийняттям резолюції.